link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Strijd met het vuur van de heilige Geest

gepubliceerd op maandag, 15 augustus 2016

Paus Franciscus zegt dat er een derde wereld­oor­log gaande is, met alle terreur en aanslagen. Het komt ook heel dichtbij. Het is als een vernietigend vuur en veel onschuldige mensen worden gedood.

Wat zal ons nog te wachten staan. Ik houd mijn hart vast voor de toekomst. Het wordt niet gemakkelijker. Er treedt ook een verharding op. Steeds meer mensen leven voor zichzelf met ergens ook een goddeloos leven. Men stoort zich niet aan God of gebod.

Er kan gemakkelijk gezegd worden dat het de schuld is van moslims: Zij plegen aanslagen in de naam van God. Zij klagen de ongelovige en soms goddeloze manier van leven aan, want hoe kun je leven zonder God.

Strijd met het vuur van de heilige Geest
Zo groeit er een anti-islam mentaliteit en daarmee ook gemakkelijk een anti-vluch­te­lingen mentaliteit. Men moet een zondebok vinden en die ligt altijd buiten je zelf.

Het is in de ogen van veel mensen niet alleen de Islam die het gedaan heeft. Misschien mag ik in herinnering brengen de grote afkeer tegen de kerk en haar geloof en haar moraal, die al tientallen jaren heerst. Want wat de kerk zegt en verkondigt kan niet. Hoe belachelijk zijn we soms niet gemaakt. Dat is ook een manier om uit te schakelen. Zo weinig mensen stellen zich de vraag of alles kan en mag. Alsof alles straffeloos kan.

In de bijbel wordt weleens gezegd dat de gevolgen van de zonde van de wereld naar de hemel schreeuwen en roepen om wraak. Zoveel mensen vragen zich ook af: Doet God nu niets? Laat Hij alles over zijn kant gaan? Wanneer treedt Hij op?

En hoe zou God dan moeten optreden. Er is immers ook een recht­vaar­dig­heid van God. Hij kan het kwaad toch niet ongestraft laten. Hij kan de zonden toch niet zomaar met de mantel der liefde bedekken. Dat is goedkope genade, goedkope barm­har­tig­heid. Daarom wordt er in de bijbel gesproken over een vuur dat op de aarde kan komen, als een straf, zoals het vuur over Sodom en Gomorra.

Wat te doen. Jezus spreekt over zijn doopsel dat Hij moet ondergaan. Het gaat over zijn lijden en dood. Immers wat heeft Christus niet moeten lijden en ondergaan vanwege de zonde van de mensen. Er wordt weleens gezegd dat Jezus de kelk, die gevuld is met alle vuiligheid en slechtheid van iedere mens die als straf over de volken zou worden uit gegoten, dat Jezus deze kelk te drinken heeft gekregen en geheel geledigd heeft. Zo is de zondelast van de hele wereld op Christus gelegd. Hij is het Lam Gods dat de zonden van de wereld draagt.

En we kunnen begrijpen dat Hij zegt: Hoe beklemd voel ik mij, met alle doodsangst, totdat het gebeurd is en zo volbracht. Hij heeft het kruis voor ons op zich genomen en de schande niet geteld. Jezus is niet gevlucht voor het lijden, omwille van de zonde, maar uit liefde voor de zondaars heeft Hij alles gedragen tot de dood aan het kruis, tot het graf waar onze zonden worden begraven, tot zijn verrijzenis waar Hij ons een nieuw leven aanreikt.

Omdat Jezus deze beker van vergelding leegdrinkt, ontvangen wij een beker die overstroomt van genade, om ons en de wereld te redden.

Dat is het vuur dat Christus komt brengen. Niet dit vernietigende vuur van vergelding en straf, maar als eerste het vuur van Gods totale liefde voor ons, van Gods geest, zoals we dat ook zien met Pinksteren en dat het aanschijn van de aarde kan vernieuwen.

Ik was begin augustus op Celebrate, een katholiek festival dat heel intens was en waar gebeden werd om deze uitstorting van Gods vurige Geest, die de wereld weer tot geloof en christelijk leven mag brengen. De eerste leerlingen zijn zo vervuld geweest van Gods Geest en zij hebben de Blijde Bood­schap van Gods redding gebracht met hun eigen leven.

Dat is onze roeping, als kerk. Wij worden uitgenodigd om mee te doen met die talloze mensen en zo de echte wedstijd van het leven aan te gaan, met deze strijd tussen goed en kwaad. Met het vuur van Gods Geest, die Christus ons allen wil geven. Het zal niet gemakkelijk zijn.

Jezus spreekt over de verdeeldheid die helaas zal ontstaan omdat er altijd mensen zullen zijn die zich niet alleen verzetten maar ook met geweld strijden tegen de Christenen. Zijn vredelievende bedoelingen kunnen zo gedwarsboomd worden. Hoe wonderlijk: Door vrede en verzoening te brengen, komt er ook onvrede en verdeeldheid omdat niet iedereen hier aan wil.

Dat zal onze strijd zijn, niet met geweld en oorlog, maar met de verdraagzaamheid van het kruis. Daarom zullen er veel martelaren zijn en komen. Wij mogen ons aansluiten bij deze menigte van geloofsgetuigen. Wij kunnen bang zijn of ontsteld, zoals Jezus zelf, maar God geeft ons het vuur van zijn Geest om dit grote werk van redding en verlossing te brengen. Dat is Gods gave voor ons en met zijn genade kunnen wij steeds meedoen, misschien met vallen opstaan.

Ontvang dan dit vuur van Gods heilige Geest. Amen.

overzicht van bijdragen:
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl