link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gun Maria ter Weghe een waardig onderdak

Bij gelegenheid van het feest van Maria ter Weghe op 18 oktober 2017 hebben we een speciale actie voor een waardig onderdag voor onze Maria ter Weghe.

Wordt vriend van de Barnabas­kerk in Haastrecht voor € 50 of € 100 per jaar. Stort uw gift op rekeningnummer NL10 RABO 0191 9790 74 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haastrecht. Dit kunt u laten registreren als periodieke gift vanwege het belastingvoordeel. Zie ook de pagina Doneren.

In 2016 is de kerk grondig gerestaureerd: nieuwe palen in de grond en herstel van de kap met bestrijding van de boktor. De totale kosten van deze res­tau­ra­tie waren € 630.000,-

Deze bede­vaarts­kerk sinds het jaar 1647 willen we graag in stand houden!

Bezoek onze mooie kerk:

  • op zondag, met de viering van de Eucha­ris­tie om 11.00 uur
  • met uw parochie of met een groep, met een dagje uit
  • op het feest van Maria ter Weghe op 18 oktober


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl