link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie-activiteiten

De parochie is een levende gemeen­schap van gelovigen. Het is nodig om als leerling van de Heer je geloof te verdiepen. De parochie organiseert daarvoor een aantal ac­ti­vi­teiten. Ook sluit de parochie aan bij wat nieuwe bewegingen kunnen bieden. Hieronder worden een aantal ac­ti­vi­teiten genoemd die in de parochie plaats vinden. Men kan informatie inwinnen bij de genoemde persoon en zich altijd aansluiten.

Parochiekring

ParochiekringEens in de maand komen een aantal parochianen bij elkaar, bij een van de deelnemers thuis, om samen te lezen uit de bijbel volgens het principe van ‘Lectio Divina’ en om hierover met elkaar te spreken. Zo kunnen we Christus ontmoeten door het lezen uit de heilige schrift.

Informatie: Stefan en Corina Hulsbosch,
hulsbosch-dam@xs4all.nl

Lees verder...

Lees­groep

Leesgroep

In onze parochie bestaat al enige jaren een lees­groep.

De deelnemers lezen twee maal per maand uit een katholiek document of boek. Dit gebeurt na de Eucha­ris­tie en de Lauden op woensdag­ochtend. Momenteel wordt gelezen uit de catechismus.

Ieder die interesse heeft, is van harte welkom.

Informatie: Pastoor J. van der Mee

Lees verder...

Biddende Moeders (Mothers Prayers)

Mothers Prayers - Biddende MoedersWe willen moeders in de parochies graag uit­no­di­gen om met elkaar voor onze kinderen en kleinkinderen te bidden en ook voor de kinderen waar niet voor gebeden wordt. ‘Biddende Moeders’ is in Engeland in 1995 ontstaan en heeft zich snel over de wereld verspreid. Er zijn inmiddels duizenden groepen over heel de wereld. Om de 2 weken komen, in Haastrecht op vrijdag na de eucha­ris­tie­viering en lauden, de biddende moeders bijeen.

Informatie: Monique Stouthart, (0182) 35 73 74,
mstouthart@kerkmail.nl

Lees verder...

Neocatechumenale Weg

Neocatechumenale WegMeestal eens per jaar worden er catechese-avonden gegeven door catechisten van de neo-catechumenale weg. Deze catechese heeft als doel te komen tot een (her)ontdekking van het ontvangen doopsel en ook tot een meer intens christelijk leven vanuit ons geloof. Vanuit deze avonden gaan we met een groep op weg naar een meer per­soon­lijk beleven van het geloof.

Informatie: Pastoor J. van der Mee

Lees verder...
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl