link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiekring

Parochiekring

De Bijbel, waarin we het Woord van God lezen, vormt al eeuwen een inspiratie­bron voor mensen die hun geloof willen verdiepen. Dat was al zo voor de Joden vóór de komst van Christus, maar ook de jonge kerk leefde vanuit de boeken van het Oude en het Nieuwe Testa­ment. In kloosters werd al snel een manier ontwikkeld om het Woord van God te lezen op een manier die ‘Lectio Divina’ wordt genoemd. Doel was om Christus te ontmoeten door het lezen van de Heilige Schrift.

Lectio Divina bestaat in diverse vormen en kan zeer uit­ge­breid zijn. Wij bieden met de pa­ro­chiekring een verkorte vorm aan die in één avond kan plaats­vin­den. We lezen met elkaar het Evan­ge­lie van de komende zon­dag. Ieder is vrij om te delen wat deze woorden van Jezus voor hem of haar betekenen, wat ze bij ons losmaken of wat voor vragen deze oproepen. Door dit te delen kunnen we samen groeien in geloof.

De bij­een­komsten worden over het algemeen gepland op de tweede donder­dag­avond van de maand. Elke avond staat op zich en iedereen is welkom om een keer aan te sluiten en te ervaren hoe het is om zo met het Woord van God aan de slag te gaan. De bij­een­komst is bij één van de deel­ne­mers thuis. Daardoor kunnen wij ervaren hoe wij ook in ons eigen leven ons geloof kunnen beleven.

De avond begint met zingen en bidden tot de heilige Geest, om Hem uit te nodigen in ons midden. Ver­vol­gens gaan we aan de slag met ‘Lectio Divina’. Aan het einde sluiten we af met een gebed, waarin ieder die dat wil zijn per­soon­lijke gebeds­in­ten­tie kan uitspreken. Tot slot is er nog de dag­slui­ting uit het getijden­ge­bed.

Als je in­te­res­se hebt, laat het ons dan weten via onderstaand e-mailadres. Wij houden je dan op de hoogte van datum en plaats van de volgende bij­een­komsten.

In­for­ma­tie 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl