link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van Maria ter Weghe

Een indruk van een mooie viering

gepubliceerd: donderdag, 19 oktober 2017

Het feest van Maria ter Weghe is op 18 okto­ber, onder belang­stel­ling van veel gelo­vi­gen, goed gevierd. Mgr. Liesen was de hoofd­cele­brant. Hij wees er op dat 'ter weghe' een wat ouderwetse uitdruk­king is van het volgen van een weg. Maria was de eerste volgeling van Jezus, tot onder het kruis. Zij is een voor­beeld voor ons en een steun.

De kinderen liepen mee in de processie, met Maria ter Weghe in hun midden. Voor hen was er kinder­woord­dienst, waarin gehoor werd gegeven aan de oproep die Maria altijd doet: bid veel. Er werd op deze dag in het bij­zon­der gebeden voor de kinderen in oorlogs­si­tua­ties, een we­reld­wijd ini­tia­tief waarbij kinderen in 70 landen op 18 okto­ber een tientje van de rozen­krans bidden.

Er werd aan­dacht gevraagd voor het instand­hou­den van de kerk door middel van de actie ‘Gun Maria een waardig onderdak’. Zij die Maria ter Weghe een warm hart toedragen kunnen dit uitdrukken in een jaar­lijkse fi­nan­ciële bijdrage en zich aanmelden als ‘vriend van de Barnabas­paro­chie’.

Na de viering was er een samen­zijn in Grand café Corcordia waarbij een kerkveiling 1600 Euro opbracht voor het onderhoud aan de kerk.

(de mooie fotoserie is gemaakt door Taline Hage­naars)
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl