link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verenigd in gebed voor de vrede

Jaar lang de Rozenkrans bidden voor de vrede

gepubliceerd: donderdag, 7 december 2017

De Nederlandse bis­schop­pen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bis­schop­pen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bis­schop­pen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi († 1226) - onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en - zeker ook als u alleen bent - dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaats­vin­den. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bis­schop­pen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bis­schop­pen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apos­to­lische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige bood­schap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

Gebedsdata

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

datum bij gelegenheid van
1 januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Bood­schap)
(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palm­zondag is. Het wordt ver­plaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni Gedachtenis On­be­vlekt Hart van Maria
7 juli Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus Hoogfeest Maria Ten­hemel­op­neming
8 september Feest Maria Geboorte
7 oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 november Hoogfeest Aller­heiligen
8 december Hoogfeest On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van de Heilige Maagd Maria

Het Rozenkransgebed bidden 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl