link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Driekoningen

gepubliceerd: dinsdag, 9 januari 2018

Schoon­hoven werd vrijdag­avond 5 januari verrast met een bezoek van de Drie Koningen. Deze koningen volgden een ster die hen de weg wees naar de plaats waar de nieuwe koning geboren zou worden. Zij maakten een tussenstop in ‘De Overkant’, waar zij werden begroet door kinderen en hun ouders.

De kinderen hadden gewacht op deze Drie Koningen. Zij hadden het verhaal uit de heilige Schrift over de geboorte van Jezus gehoord; de aankondiging door de engel Gabriël, de tocht naar Bethlehem met de geboorte van Jezus in de stal en de aankondiging van de Blijde Bood­schap door de engelen: Heden is u een Redder geboren!
Deze passages werden door de kinderen uitgebeeld en er werden liederen gezongen.

Vervolgens was het afwachten of de Drie Koningen werkelijk zouden komen. De kinderen hadden een brieven geschreven, waarin zij hun wensen en verlangens voor het jaar 2018 hadden opgeschreven. Deze brieven zouden de Drie Koningen meenemen en aan Jezus aanbieden.

Toen de Drie Koningen arriveerden was dat dus een ‘opluchting’ en was er een feest dat gevierd werd met limonade en koek.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl