link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kent u de ‘Bidcoin’?

Een vraag van onze bisschop Mgr. Van den Hende

gepubliceerd: woensdag, 24 januari 2018
Kent u de ‘Bidcoin’?
(foto: Peter van Mulken)

Zaterdag 20 januari werd in ons bisdom Rotterdam de aftrap gegeven voor de 'Actie Kerkbalans'.
Dit gebeurde in Zoetermeer in de H. Nicolaas­parochie.

Vicaris-generaal Tjeerd Visser opende met een kort woord en met gebed voor zegen over de actie. “U kent het fenomeen van de bitcoins”, vertelt hij, “maar kent u ook de bidcoin? Onze bisschop, Mgr. Van den Hende, heeft een Jaar van Gebed afgekondigd voor het bisdom Rotterdam. Je zou denken dat gebed en geld niets met elkaar te maken hebben, maar dat is niet waar. Om te kunnen blijven bidden, is geld nodig. En als we bidden, worden we ons meer bewust dat we niet zelf in het middelpunt staan, maar onze naaste en God.”

Ook in onze parochies is deze actie van start gegaan. Met het verspreiden van het eerste parochieblad van 2018, zijn ook de brieven van de Actie Kerkbalans bezorgd. Deze actie is een belangrijke bron van inkomsten voor de parochies.

Wat is de Kerkbalans en waarom meedoen?

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat bijzondere gebouw in stad of dorp, voor de ander een gemeen­schap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken. De plek waar u mede­ge­lo­vigen kunt ontmoeten. Waar we elkaar steunen op belangrijke momenten in ons leven, maar ook voor elkaar klaar staan op een gewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de ac­ti­vi­teiten, de verwarming en verlichting, de kosten voor onderhoud en reparaties aan kerk en pastorie, voor personeel: het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Rekeningnummer Haastrecht

Actie Kerkbalans IBAN rekeningnummer: NL44 RABO 0118 5024 17

t.n.v. Kerkbalans H. Barnabas­parochie Haastrecht

Rekeningnummer Schoon­hoven

Actie Kerkbalans IBAN rekeningnummer: NL79 INGB 0001 4600 00

t.n.v. R.K. Kerk­bestuur afd. Gezinsbijdrage Schoon­hoven

Doneren

Er zijn nog vele andere manier om de parochie te steunen, zoals bij­voor­beeld het restauratiefonds en de parochiële caritasin­stel­ling. Meer informatie op de speciale pagina:

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl