link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aswoensdag

14 februari

gepubliceerd: maandag, 12 februari 2018
Aswoensdag

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. In deze periode bereiden we ons voor op het belangrijkste christelijke feest: Pasen, het feest van de verrijzenis van Christus, de triomf van het eeuwig leven op de dood.

Op deze dag wordt met de as van verbrande palmtakjes een kruis, het zogenaamde askruisje, op het voorhoofd van de gelovigen gezet. Dit askruisje herinnert ons aan de woorden: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Aswoensdag is een dag van vasten en onthouding.

We worden uitgenodigd om een vraagteken te zetten bij alles wat we niet nodig hebben, maar waaraan we zo verknocht zijn. Het zijn zaken die ons vaak afleiden waar het werkelijk om gaat in het leven. Een mens leeft uiteindelijk niet voor materiële zaken: echt geluk zit niet in bezittingen, maar in relaties, in verbondenheid met mensen, in verbondenheid met God.

 

Askruisje

Op de volgende plaatsen zal op Aswoensdag een viering met gelegenheid tot het ontvangen van het askruisje plaats­vin­den:

datum tijd plaats viering celebrant
Aswoensdag 14 februari 9.30 uur
Haastrecht Eucha­ris­tie Pastoor Van der Mee
Aswoensdag 14 februari 19.30 uur
Schoon­hoven Eucha­ris­tie Pastoor Van der Mee


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl