link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren

Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum

gepubliceerd: maandag, 7 mei 2018

“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.” Met deze woorden van de Joodse schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint een brochure van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Levi bedoelt de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereld­oor­log, waaronder 104.000 uit Nederland.

Graag brengen we een brief onder de aandacht van Mgr. drs. H.W. Woorts. Mgr. Woorts, hulp­bis­schop van het Aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor Kerk en Jodendom. Bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag brengt hij het initiatief om te komen tot een Nationaal Holocaust Museum onder de aandacht van parochies.

Het is de bedoeling dat er vanaf 2019 daad­wer­ke­lijk met de verbouwing tot een permanent Nationaal Holocaust Museum begonnen kan worden. Om daarvoor een steeds groter draagvlak te creëren en de benodigde financiën bijeen te krijgen, is er een Raad van Ambassadeurs gevormd. Namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft Mgr. Woorts zitting in deze Raad. Door de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum te steunen wil de R.-K. Kerk in Nederland eraan bijdragen dat de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereld­oor­log, in het bijzonder de Joodse, levend blijft. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl