link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid en jubilarissen

Schoonhoven 24 juni

gepubliceerd: maandag, 25 juni 2018

Op zondag 24 juni had het koor Sursum Corda haar jaarlijkse uitje. Deze gelegenheid werd aangegrepen om verschillende mensen te bedanken en te onderscheiden.

Eind juli gaan Martien en Liezet Mouris onze parochie verlaten vanwege hun verhuizing naar Drenthe. Beiden hebben veel voor de parochie gedaan. Liezet verzorgde o.a. de Lourdesgrot en zorgde dat het feest van Maria Ten­hemel­op­neming op 15 augustus groots gevierd kon worden. Ook poetste zij, met anderen, vele jaren het koper en het zilver in de kerk. Liezet was koster en Martien zat op het koor en was lector. Ze deden ook werk in de tuin en ze zorgden ervoor dat de heg van het kerkhof er steeds keurig bij stond. Je kon altijd een beroep op hen doen. Martien is nu met pensioen en we wensen hen alle goeds toe voor deze nieuwe fase in hun leven, met heel, heel veel dank voor alles wat zij voor de parochie gedaan hebben. Uit handen van de pastoor ontvingen zij enkele cadeaus waaronder een Maria-icoon en een bord beschilderd met de parochiekerk.

Lies Hamaker ontving een Bartholomeusbeeldje voor de grote inzet die zij al jaren geeft.
Na ruim veertien jaar de (beide) parochies gediend te hebben als secretaris van het kerk­bestuur, gaat zij nu stoppen met deze taak. De eerste acht jaar is ze secretaris geweest in Schoon­hoven en de laatste zes jaren in Haastrecht, maar ze deed ook nog veel voor Schoon­hoven, omdat beide besturen vaak gezamenlijk vergaderden. Ze is acht jaar secretaris geweest van het PCI en heeft ook jaren de voor­be­rei­ding op de eerste Communie gedaan. Lies is altijd zeer dienstbaar en be­schik­baar geweest en wist zich zeer verant­woor­de­lijk. Zij is namens onze parochie nog steeds lid van de inter­ker­ke­lijke stichting godsdienst­on­der­wijs op de openbare scholen. Daarnaast blijft zij andere ac­ti­vi­teiten voortzetten. Ze blijft in Schoon­hoven lector, koorlid en betrokken bij de contact­groep in Schoon­hoven. Ook blijft zij het archief van de beide parochies, waar zij al die jaren aan gewerkt heeft, in orde te houden.

Na de Mis was er voor iedereen koffie met gebak in ‘De Overkant’. Daar werden twee jubilarissen van het koor geëerd. Corrie Kuijf voor 12½-jarig en Annelies de Ruiter voor 25-jarig lidmaat­schap. Uit handen van voorzitster Ine van IJzeren ontvingen zij een onderscheiding en attentie. Het koor heeft er nog een gezellige dag van gemaakt. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl