link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Brief over het Jaar van de Roepingen

gepubliceerd: vrijdag, 18 januari 2019
Brief over het Jaar van de Roepingen

Onze bisschop, Mgr. J. van den Hende heeft een brief ge­schre­ven aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van Bisdom Rotterdam. De brief is ge­schre­ven met het oog op het diocesane themajaar, het Jaar van de Roepingen.

Zondag viert de Kerk in de liturgie het feest van de Doop van de Heer. We sluiten de Kersttijd af. Bij deze gelegenheid vraagt de bisschop om de brief met het oog op het Jaar van de Roepingen in de parochies en geloofs­ge­meen­schappen bekendheid te geven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl