link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Draag uw steentje bij

gepubliceerd: maandag, 21 januari 2019

Beste parochiaan,

Het jaar 2018 ligt weer achter ons en een nieuw jaar is begonnen. Daarom als eerste onze beste wensen voor 2019. Dat we mogen ervaren dat Jezus echt God met ons is. Met de start van het nieuwe jaar begint ook de actie kerkbalans 2019.

Het jaar 2018 hebben we goed kunnen afsluiten. In beide parochies is iets meer binnen gekomen dan vorig jaar. Dat is heel mooi, met veel dank aan alle gevers. Toch lukt het ons niet om onze uitgaven in balans te houden met de inkomsten. Uw extra, verhoogde?, bijdrage voor 2019 is dus meer dan nodig!

(Indien u geïn­te­res­seerd bent in de cijfers kunt u contact opnemen met het secretariaat: tel. 0182-382455)

Bij sommigen leeft nog altijd de gedachte dat de parochie geld ontvangt van het bisdom of van Rome. Wij zijn een zelfstandige parochie die voor zichzelf moet zorgen. Uw steun is heel belangrijk; het is uw/onze eigen parochie. We willen als parochie van betekenis zijn én blijven voor u en anderen.

Geef daarom aan de actie kerkbalans. Misschien zijn er moge­lijk­he­den om wat meer te geven. Er is een tekort, zowel in de jaarrekening 2017 als in de begroting 2019. We moeten als parochie alle zeilen bijzetten om de toekomst van onze parochie in stand te houden in deze voor de kerk moeilijke tijd.

U kunt uw bijdrage voor de actie kerkbalans ook overmaken op:

Schoon­hoven: NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. RK Kerk­bestuur afdeling Gezinsbijdrage Schoon­hoven
Haastrecht: NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. RK Kerk H.Barnabas Haastrecht

Als parochie, met de inzet van vele vrij­wil­lig­ers, hopen we dit jaar ons werk te doen in de kerk en voor de parochie. Als ieder zijn steentje bijdraagt dan kunnen we 2019 goed doorkomen. Bij voorbaat danken wij u voor uw steun.

Met een hartelijke groet, ook namens het kerk­bestuur,

Pastoor Van der Mee 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl