link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Adventsactie

Kerstbrief Stichting Kinderen Leven Geven

gepubliceerd: maandag, 16 december 2019

Zoals elk jaar in de advent willen we de opbrengst van de adventsactie bestemmen voor de vele von­de­lingen in China. Onze steun bereikt zusters en (vaak arme) gezinnen die de von­de­lingen liefdevol opnemen en ver­zorgen. Uw bijdrage is zeer welkom.

Een quote uit de kerst­brief van de Stich­ting Kinderen Leven Geven: “Even leek het erop dat onze rol in China - door het optreden van de over­heid - noodge­dwon­gen was uitgespeeld, maar wij zijn heel dank­baar u te kunnen berichten dat er nieuwe wegen gevonden zijn om lijdende en ge­han­di­capte kinderen helpen. De licha­me­lijke en gees­te­lij­ke nood van deze kinderen is zeer groot. We zijn blij, dat we een klein deel van dit lijden kunnen verzachten en een bijdrage kunnen leveren aan een mogelijke gene­zing. Wie is er al meer ontvankelijk voor het goede dan een kind? En wie lijdt er meer en is kwets­baarder dan een kind?” 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl