link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoe be­lang­rijk is het om de dag des Heren te vieren, met Christus en elkaar. De kerk komt samen om God te danken, vooral voor wat Christus ge­daan heeft.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 5 september 2020
5 september 2020

eerdere edities
Nationale pro-life gebedsdag
Den Haag - 22 september
gepubliceerd: dinsdag, 15 september 2020
Op dins­dag 22 sep­tem­ber vindt de jaar­lijkse 'Pro-life Gebeds­dag' plaats in Den Haag. Het doel is het rea­li­se­ren van een chris­te­lijke wet­ge­ving ter bescher­ming van het ongeboren leven.
Kardinaal Ad Simonis overleden
‘Plichtsgetrouw bisschop-tegen-wil-en-dank’
gepubliceerd: donderdag, 3 september 2020
In zijn woon­plaats Voorhout is woens­dag 2 sep­tem­ber 2020 kar­di­naal Ad Simonis op 88-jarige leef­tijd overle­den, voor­zien van het Sacra­ment der zieken, toege­diend door zijn vroegere hulp­bis­schop Gerard de Korte.
Gezinsdag
Zondag 27 september - 9.30 uur - Schoonhoven
gepubliceerd: zaterdag, 22 augustus 2020
Ont­moe­ting van gezinnen met elkaar brengt vreugde en bemoe­diging. Dat leert de praktijk. Zowel ouders als kin­de­ren vin­den het fijn om elkaar te ontmoeten, zich te vormen en gesterkt weer het leven van alle­dag op te pakken. Daarom deze gezins­dag!
Maria ten Hemelopneming
Schoonhoven - 15 augustus - 17.30 uur
gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2020
Aanstaande zater­dag, 15 au­gus­tus, vieren wij het feest van de ten he­mel­op­ne­ming van Maria. We vieren dit met een eucha­ris­tie waarin we Maria eren.
Bedevaartstempel in de Mariakapel
Haastrecht
gepubliceerd: vrijdag, 3 juli 2020
De St. Barnabas­paro­chie heeft er een bede­vaartstempel bij. Een jaar gele­den is de Maria­ka­pel ingewijd. In deze Corona­tijd is deze kapel veel­vul­dig bezocht. Er zijn veel kaarsen aangestoken.
God danken, eren en loven
Schoonhoven - 14 juni - 19.00
gepubliceerd: donderdag, 11 juni 2020
Zondag 14 juni is het Sacra­ments­dag. We danken de Heer voor de gave van de Eucha­ris­tie. Hij laat ons zijn Pasen na, deze overgang die Hij gemaakt heeft, van deze wereld naar het huis van de Vader, van de dood naar het leven, van de oude mens die wij zijn door onze zonde, naar de nieuwe mens, die zich mag vormen in ons. De Heer begeleidt ons in ons leven.
Kerk in juni (beperkt) open
gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020
De kerken gaan weer (een beetje) open! Gelukkig! Na 1 juni kunnen we weer samen­ko­men en ons geloof vieren en voe­den. Om dit moge­lijk te maken is het nodig dat wij allemaal mee­werken met de protocollen die opgesteld zijn door de bis­schop­pen en dat wij gedul­dig zijn en onze mede­wer­king geven bij het volgen van alle regels. We rekenen op jullie begrip en hulp.
Vieringen in juni
gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020
Einde­lijk laat de daling van het aantal nieuwe besmet­tingen toe dat de corona-maat­regelen wat kunnen wor­den versoe­peld. Vanaf 1 juni zullen de Eucha­ris­tie­vie­ringen voorlopig nog wel besloten zijn. Men moet zich hiervoor aanmel­den - in juni kunnen maximaal der­tig personen deelnemen.
Kaart voor Pinksteren
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
Bij pa­ro­chie­blad Samen ter Weghe zit deze keer een mooie kaart om u een Zalig Pink­ste­ren te wensen. Binnenin de kaart staat een over­we­ging en gebed tot de Heilige Geest.
Hemelvaart - Op weg naar Pinksteren
gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2020
Donder­dag 21 mei vieren we Hemel­vaart. De Heer gaat van ons heen, maar Hij blijft ook bij ons met de kracht van zijn ver­rij­ze­nis. Hij is bij de Vader onze voor­spre­ker om alles ten goede te keren. Daar mogen wij als kerk­ge­meen­schap aan mogen mee­werken.


zondag, 10 mei 2020Kaart voor de meimaand
zaterdag, 2 mei 2020Mooiste ‘verborgen’ tuin in Schoonhoven
dinsdag, 28 april 2020Alpha-cursus online
zondag, 26 april 2020Brief van Paus Franciscus voor de Meimaand
vrijdag, 17 april 2020Feest van de Goddelijke Barmhartigheid
vrijdag, 10 april 2020Op weg naar Pasen
vrijdag, 10 april 2020Paasbrief Nederlandse Bisschoppen
zaterdag, 4 april 2020Komen we er doorheen?
donderdag, 2 april 2020Palmpasen, start van de Goede Week
zaterdag, 28 maart 2020Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
vrijdag, 27 maart 2020Voorbereiding op Pasen
woensdag, 25 maart 2020Ná het bidden van het Angelus
dinsdag, 24 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
zondag, 22 maart 2020Veertigdagentijd als een quarantaine
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
zondag, 15 maart 2020Mogelijkheden ivm het coronavirus
zondag, 15 maart 2020Bijzondere Veertigdagentijd
vrijdag, 13 maart 2020Weekendvieringen tot 31 maart geschrapt
maandag, 9 maart 2020Jaar van het Woord van God
woensdag, 4 maart 2020Kerken in actie

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl