link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn teamgenoten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen deze week

vrijdag, 3 december
15.00Haastrecht - Gebed
 
zondag, 5 december
9.00Schoonhoven - Eucharistie
11.00Haastrecht - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Jongste Parochieblad
Parochieblad 28 november 2021
28 november 2021

eerdere edities
Uitbreiding coronamaatregelen
Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis
gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.
Kerststalletjes kijken Fotoreportage
parochiekerk Schoonhoven
gepubliceerd: zondag, 28 november 2021
Zondag is de advent be­gon­nen. De tijd van verlangen en toeleven naar Kerst­mis, de geboorte van Christus. In de­cem­ber zetten we dan vaak een kerst­stalletje neer, met Maria, Jozef, de engel en her­ders en ander figuren uit het kerst­ver­haal. Nu al kunt u in de paro­chie­kerk in Schoon­hoven een hele ver­za­me­ling van kerst­stalletjes bewon­de­ren.
VierKerstmis ook dit jaar online
Kijk waar en wanneer u in onze parochie Kerstmis kunt vieren
gepubliceerd: dinsdag, 23 november 2021
Op vrij­dag 26 no­vem­ber, net voor het begin van de Advent, gaat de web­si­te VierKerst­mis.nl online. Dit ini­tia­tief van de Neder­landse R.-K. bis­schop­pen roept ie­der­een op om zoveel moge­lijk Kerst­mis te vieren in de eigen plaat­se­lijke Kerk. In onze pa­ro­chies St. Barnabas Haast­recht en H. Bar­tho­lo­meus Schoon­hoven staat het vie­rin­genrooster voor de­cem­ber online. Daar kunt u ook zien welke kerst­vie­ringen wij or­ga­ni­se­ren onder het motto ‘Vier Kerst­mis!’.
Jubilarissen gehuldigd Fotoreportage
Zondag 21 november 2021
gepubliceerd: maandag, 22 november 2021
Zondag 21 no­vem­ber zijn twee leden van het Caecila­koor gehul­digd van­wege hun 50-jarig lidmaat­schap van het koor.
Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
Coronamaatregelen
gepubliceerd: donderdag, 11 november 2021
De Neder­landse bis­schop­pen vragen om een aantal corona­maat­re­ge­len die eer­der al gol­den opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. De an­der­halve meter afstand­maat­re­gel en het mondkapje wordt opnieuw inge­voerd.
Doneren met Givt Video
gepubliceerd: dinsdag, 9 november 2021
Steeds meer kerken en goede doelen maken gebruik van de Givt app om te collec­te­ren. Hiermee is het moge­lijk om in plaats van met contant geld, met een smart­phone te doneren.
Mooi feest Maria ter Weghe Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021
Mgr. Jan Hendriks was maan­dag 18 ok­to­ber weer even terug in zijn voor­ma­lige Barnabas­paro­chie te Haast­recht van­wege het feest van Maria ter Weghe. Het was weer een mooi feest!
Muzikaal bezinningsmoment in de parochiekerk
Schoonhoven - zaterdag 23 oktober - 20.00 uur
gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021
In het voor­jaar kwam een ‘denktank’ o.l.v. burge­mees­ter dhr. Cazemier en ds. C. Koole, samen om te spreken over de toe­komst van de Krimpener­waard,
Pausboodschap Wereldmissiedag
Zondag 24 oktober
gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021
Op zon­dag 24 ok­to­ber viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereld­mis­sie­dag. Al eer­der dit jaar publi­ceerde het Vati­caan de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor deze dag, met als uitgangs­punt: “Het is voor ons onmoge­lijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze bood­schap is in nu in de Neder­landse vertaling be­schik­baar.
Pastoor Van Klaveren bij RTV Krimpenerwaard
gepubliceerd: woensdag, 6 oktober 2021
Op de web­si­te van lokale omroep RTV Krimpener­waard verscheen dins­dag 5 ok­to­ber een artikel over onze nieuwe pastoor. Het bericht is aan­ge­vuld met twee foto's van de pastoor met zijn klassieke Volvo automobiel vóór de H. Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven.


dinsdag, 5 oktober 2021Maria ter Weghe
dinsdag, 5 oktober 2021Missaal-app gepresenteerd
maandag, 4 oktober 2021Haastrechts klooster in AD
vrijdag, 1 oktober 2021Rozenkrans bidden
dinsdag, 28 september 2021Bijbeltentoonstelling
maandag, 27 september 2021Wijzigingen in het vieringenrooster
donderdag, 23 september 2021De ‘Alles of Iets Roadtrip’ Fotoreportage Video
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
zondag, 19 september 2021Pastoor Van Klaveren geïnstalleerd Fotoreportage
donderdag, 16 september 2021Uitnodiging Kinderclub
woensdag, 15 september 2021Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
zondag, 12 september 2021Pastoor benoemd
zondag, 12 september 2021Dankwoord pater Thomassen
zondag, 12 september 2021Pastoor Van Klaveren - Gewoon katholiek
zondag, 12 september 2021Bestuursleden stellen zich voor
donderdag, 2 september 2021Kiezen voor duurzame levensstijl Video
dinsdag, 31 augustus 2021Interkerkelijke avond bij vertrek pastoor Van der Mee
maandag, 23 augustus 2021Mededelingen van het parochiebestuur
woensdag, 18 augustus 2021Paus bij Internationaal Eucharistisch Congres
vrijdag, 13 augustus 2021Nieuwe bestuursleden voor beide parochies

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl