link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn team­ge­no­ten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen

Om een dubbele administratie te voorkomen verwijzen we u voor het vieringenoverzicht door naar de website van de Sint Jan de Doperparochie van Gouda.

(het vieringenoverzicht wordt getoond in een nieuw tabblad)Jongste Parochieblad
Parochieblad februari 2023
februari 2023

eerdere edities
Paastriduüm
Vieringen Palmzondag, Goede Week & Pasen
gepubliceerd: woensdag, 8 maart 2023
Dit jaar hou­den we in de Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven weer een Paas­tri­duüm. Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Paas­za­ter­dag berei­den we ons voor op het Hoog­feest van Pasen met pater Hoogland.
Drie zomerkampen - Bisdom Rotterdam
9 t/m 15 juli
gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2023
Het bisdom Rotter­dam or­ga­ni­seert jaar­lijks zomer­kampen. De zomer­kampen staan open voor ie­der­een tussen de 8 en 17 jaar uit de pa­ro­chies van het bisdom Rotter­dam. Deel­ne­mers komen uit het hele bisdom, dus ze leren elkaar snel kennen. In 2022 namen in totaal 75 kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren deel aan de zomer­kampen en 23 kamp­lei­ders.
Actie Kerkbalans
Tussenstand februari 2023
gepubliceerd: maandag, 6 maart 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m februari.
Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
Website Vier.nu biedt materiaal, informatie en inspiratie
gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2023
Wat heeft Aswoens­dag te maken met Pasen? Wat is de Veer­tig­da­gen­tijd eigen­lijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De web­si­te Vier.nu geeft ant­woord op al deze vragen en meer.
kruisweg op vrijdag
Schoonhoven - 14.30 uur
gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023
In de Veer­tig­da­gen­tijd wordt elke vrij­dag om 14.30 uur de Kruis­weg gebe­den. Deze eeuwen­oude devotie ver­ou­dert nooit. Aan­slui­tend wordt de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid gebe­den.
Morgengebed in de Veertigdagentijd
gepubliceerd: dinsdag, 21 februari 2023
Tijdens de Veer­tig­da­gen­tijd bidt de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in ‘de Over­kant’ op door­de­weekse dagen het morgen­ge­bed van de Kerk. De psalmen van het getij­den­ge­bed wor­den gezongen; er is een lezin­gen­dienst en 15 minuten stil gebed.
Vastenactie 2023: Harapan Jaya
gepubliceerd: maandag, 20 februari 2023
De Vas­ten­ac­tie 2023 richt zich dit jaar op het project ‘Harapan Jaya’, Hoop die overwint. Harapan Jaya is een centrum in Indonesië van de zusters Fran­cis­ca­nessen op Sumatra en Timor. Zij zetten zich in voor ge­han­di­capte kin­de­ren en zorgen voor medische en maat­schap­pe­lijke be­ge­lei­ding.
Ankerzondagen
gepubliceerd: zaterdag, 18 februari 2023
Voor ie­der­een die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en elkaar te ont­moe­ten is er elke maand in onze pa­ro­chie de Anker­zon­dag. Ieder met zijn/haar leef­tijd­ge­no­ten het geloof ont­dek­ken, elkaar ont­moe­ten en samen de Eucha­ris­tie vieren.
Speciaal gezinnen uitgenodigd voor Aswoensdagviering
Woensdag 22 februari - 16.00 uur - Josephkerk Gouda
gepubliceerd: woensdag, 15 februari 2023
Op woens­dag 22 februari vieren we Aswoens­dag, de start van de veer­tig­da­gen­tijd de voor­be­rei­ding op Pasen. Op deze dag kunnen de kin­de­ren uit de pa­ro­chie bij de H.-Joseph­kerk in Gouda aanwe­zig zijn bij het verbran­den van de palm­tak­jes van vorig jaar, én om aan­slui­tend het askruisje te ont­van­gen.
Bach op wieltjes
gepubliceerd: dinsdag, 14 februari 2023
Voor som­mi­gen is het een ‘must’, een te­rug­ke­rend ritueel om, voor­af­gaande aan het Paas­feest, de Matthäus Passion te be­luis­te­ren. Je moet er wel de tijd voor nemen: ruim twee en een half uur! En eer­lijk is eer­lijk je moet jezelf wel even over­win­nen: de muziek is soms over­wel­di­gend, te groots en te mach­tig...


zaterdag, 11 februari 2023Gebed en collecte voor Syrië en Turkije
donderdag, 9 februari 2023Actie Kerkbalans
maandag, 30 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
maandag, 23 januari 2023Afscheid van dhr. Giovanni Mores
maandag, 16 januari 2023Afscheid van mw. Wil van der Paauw
dinsdag, 3 januari 2023Actie Kerkbalans
vrijdag, 30 december 2022Uitnodiging hooravonden over toekomst parochie
donderdag, 29 december 2022Speelfilm Don Bosco
maandag, 19 december 2022Kerstwandeling Fotoreportage
vrijdag, 16 december 2022Overzicht van kerstvieringen
dinsdag, 13 december 2022U viert toch ook Kerstmis?
woensdag, 7 december 2022Actie Kerkbalans
maandag, 28 november 2022Gezamenlijk parochieblad
vrijdag, 25 november 2022Morgengebed in de Advent
donderdag, 24 november 2022Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa
maandag, 14 november 2022Actie Kerkbalans
maandag, 14 november 2022Boterletters
maandag, 14 november 2022Collecte opbrengsten
dinsdag, 8 november 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 2 november 2022Gebed voor Ad Liminabezoek Video

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl