link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn teamgenoten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen deze week

woensdag, 7 december
9.00Schoonhoven - Eucharistie
 
vrijdag, 9 december
9.00Haastrecht - Eucharistie
 
zondag, 11 december
9.00Schoonhoven - Eucharistie
11.00Haastrecht - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Jongste Parochieblad
Parochieblad december 2022
december 2022

eerdere edities
Gezamenlijk parochieblad
Voortaan één blad voor drie parochies
gepubliceerd: maandag, 28 november 2022
Vanaf deze Advent zullen de pa­ro­chies van Haas­trecht en Schoon­hoven opgeno­men wor­den in het pa­ro­chie­blad van Pa­ro­chie Sint Jan de Doper van Gouda. Enkele bladzijdes van het pa­ro­chie­blad zullen door Haas­trecht en Schoon­hoven gevuld wor­den.
Morgengebed in de Advent
Maandag t/m vrijdag - 06.00 tot 07.00 uur - De Overkant Schoonhoven
gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022
Tijdens de Advent bidt de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in ‘de Over­kant’ op door­de­weekse dagen het morgen­ge­bed van de Kerk. De psalmen van het getij­den­ge­bied wor­den gezongen; er is een lezingen­dienst en 15 minuten stil gebed.
Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa
gepubliceerd: donderdag, 24 november 2022
Dit jaar vragen wij uw aan­dacht voor een project in Congo waar Chemin Neuf goed en liefde­vol werk doet. Het project waar we ons mee verbin­den gaat over de opvang van 300 zwaar ver­waar­loosde zwerf­kin­de­ren. Chemin Neuf vangt deze kin­de­ren op, biedt hen onderdak en vooral een veilige en rus­tige omge­ving. Met veel geduld en liefde wordt gewerkt aan eigen­waarde, zelfver­trouwen.
Actie Kerkbalans
Tussenstand oktober
gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m ok­to­ber.
Boterletters
Sparen voor de Wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon
gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
In 2023 ver­trek­ken er 23 jon­ge­ren vanuit Gouda, Haas­trecht en Schoon­hoven naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Met de bus gaan ze via Parijs naar Lourdes om ver­vol­gens een stukje te lopen op de Camino. Nog een laatste tussenstop in Fatima om uit­ein­delijk in Portugal aan te komen! Drie weken lang met als hoogte­punt de vie­ring met de Paus met miljoenen jon­ge­ren uit de hele wereld.
Collecte opbrengsten
gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
In het kader van de tran­spa­ran­tie zullen we voor­taan ook de opbrengsten van de collecte op de web­si­te publiceren. Zowel voor Haas­trecht als voor Schoon­hoven is een opbrengst begroot voor het jaar 2022.
Pausboodschap Werelddag van de Armen
Zondag 13 november
gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2022
De zesde Wereld­dag van de Armen is dit jaar op zon­dag 13 no­vem­ber. In zijn bood­schap nodigt paus Fran­cis­cus uit tot meer soli­da­ri­teit en verant­woor­de­lijk­heid voor de armen in de samen­le­ving.
Gebed voor Ad Liminabezoek Video
Van 7 t/m 13 november 2022 in Rome
gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022
Van 7 tot en met 13 no­vem­ber aanstaande zijn de Neder­landse bis­schop­pen in Rome voor hun Ad Limina­be­zoek. Het bezoek is op de eerste plaats een pelgrimage want ze bezoeken de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus en vieren op die plaatsen de Eucha­ris­tie.
Coördinator gezocht
Werkgroep Actie Kerkbalans zoekt versterking
gepubliceerd: woensdag, 26 oktober 2022
De werk­groep Actie Kerk­ba­lans van de St. Barnabas­paro­chie te Haas­trecht en de H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie te Schoon­hoven is op zoek naar ver­ster­king. We zijn op zoek naar een en­thou­siaste coördinator voor de bekende fondsen­wer­vingsactie.
Feest van Maria ter Weghe Fotoreportage
Jaarlijks op 18 oktober
gepubliceerd: zaterdag, 22 oktober 2022
Op 18 ok­to­ber viert de katho­lie­ke Kerk het feest van de heilige Lucas, behalve in Haas­trecht! Daar wordt jaar­lijks het feest van Maria ter Weghe gevierd, ofwel Maria van Haas­trecht; zo ook dit jaar.


woensdag, 12 oktober 2022WJD-kruis in Gouda op 24 en 25 oktober
maandag, 10 oktober 2022Feest Maria ter Weghe met Mgr. Van den Hende
maandag, 3 oktober 2022Actie Kerkbalans
maandag, 19 september 2022Wil je Jezus (beter) leren kennen?
donderdag, 1 september 2022Lustrum opGROEIsymposium
woensdag, 24 augustus 2022Pelgrimini? Pelgrimini!
donderdag, 11 augustus 2022Actie Kerkbalans
woensdag, 27 juli 2022Bedevaart naar Rome
vrijdag, 22 juli 2022Activiteiten voor de jeugd
dinsdag, 19 juli 2022Nieuwe Nederlandse Nuntius benoemd
vrijdag, 8 juli 2022Actie Kerkbalans
maandag, 4 juli 2022Speelfilm over Titus Brandsma - Het tweede Kruis
dinsdag, 28 juni 2022Luchtfoto Haastrecht
dinsdag, 28 juni 2022Jubilarissen gehuldigd
vrijdag, 24 juni 2022Begraafplaats Schoonhoven voortaan ’s nachts gesloten
maandag, 13 juni 2022Wereldgezinsdagen
zaterdag, 11 juni 2022Kamer te huur gezocht
vrijdag, 3 juni 2022Actie Kerkbalans
maandag, 23 mei 2022Dagbedevaart naar Brielle
woensdag, 18 mei 2022Jubilarissen gehuldigd

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl