link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn team­ge­no­ten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen

Om een dubbele administratie te voorkomen verwijzen we u voor het vieringenoverzicht door naar de website van de Sint Jan de Doperparochie van Gouda.

(het vieringenoverzicht wordt getoond in een nieuw tabblad)Jongste Parochieblad
Parochieblad oktober 2023
oktober 2023

eerdere edities
Schuif aan bij de Alphacursus Video
Woensdag 17 januari - 18.30 uur - Gouda
gepubliceerd: woensdag, 29 november 2023
Ie­der­een denkt wel eens na over bo­ven­staande levens­vra­gen. Het zijn uni­ver­se­le kwesties die ons allen bezig­hou­den, ongeacht onze ach­ter­grond of over­tui­ging. Maar waar vind je een plek waar je open­lijk over deze vragen kunt praten? Dat is waar de Alpha-cursus om de hoek komt kijken. Of je nu wel of niet bekend bent met Jezus, de kerk bezoekt of niet. De Alpha-cursus biedt een unieke gelegen­heid om samen op ontdek­kings­reis te gaan.
Actie Kerkbalans
Tussenstand oktober 2023
gepubliceerd: maandag, 20 november 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m ok­to­ber.
Kerst Sing-In Gospelkoor New Creation
He shall reign forevermore
gepubliceerd: vrijdag, 10 november 2023
Op zon­dag 10 de­cem­ber zal Gospel­koor New Creation weer een Kerst Sing-In ver­zorgen in de Ont­moe­tings­kerk te Oude­wa­ter. Luister en zing mee ter voor­be­rei­ding op het grote feest van Kerst­feest.
Bijzondere kerststallen gezocht
Expositie in de Bartholomeuskerk te Schoonhoven
gepubliceerd: maandag, 6 november 2023
Ook dit jaar zullen in de Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven meer dan hon­derd kerst­stallen ten­toon gesteld wor­den. Heeft u een kerst­stal die u wilt laten zien aan anderen, dan zetten wij die er graag tussen. De kerst­stallen zullen de gehele maand de­cem­ber te bewon­de­ren zijn.
Nederlandse bisschoppen over de verkiezingen
Iedereen moet mee kunnen doen!
gepubliceerd: vrijdag, 3 november 2023
“Samen met u willen we als gelo­vi­ge bur­gers nadenken over het goede wat we voor de samen­le­ving kunnen doen door onze stem te gebruiken”, schrijven de bis­schop­pen in hun brief bij gelegen­heid van de aanstaande verkie­zingen van de leden van de Tweede Kamer.
Vrijwilligersmiddag Schoonhoven geslaagd Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2023
Op zater­dag 21 ok­to­ber kwamen ’s mid­dags zo’n 40 vrij­wil­li­gers bijeen in de Over­kant voor het jaar­lijkse bedankje voor al hun inzet het afgelopen jaar. De organi­sa­tie had haar best gedaan een gezellige ambiance te creëren om er samen een gezellige mid­dag van te maken.
Feest Maria ter Weghe
Woensdag 18 oktober - 19.30 uur - Barnabaskerk Haastrecht
gepubliceerd: dinsdag, 17 oktober 2023
Op woens­dag­avond 18 ok­to­ber om 19.30 uur wordt in Haas­trecht weer het jaar­lijkse Maria ter Weghe feest gevierd. Samen met onze Pastoor van Klaveren doen we er alles aan om het na de magere corona­ja­ren weer groots en fees­te­lijk te vieren.
Actie Kerkbalans
Tussenstand september 2023
gepubliceerd: donderdag, 12 oktober 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m sep­tem­ber.
Pelgrimini Bodegraven - V├ęzelay aan de Meije
Zaterdag 21 oktober - 9.00 uur - Bodegraven of Woerden
gepubliceerd: dinsdag, 3 oktober 2023
Zater­dag 21 ok­to­ber is het prach­tig weer: de zon schijnt volop en er is geen zuchtje wind tij­dens de derde editie van onze Pelgrimini!
Actie Kerkbalans
Tussenstand augustus 2023
gepubliceerd: donderdag, 7 september 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m au­gus­tus.


zaterdag, 5 augustus 2023Wereldjongerendagen Video
vrijdag, 4 augustus 2023Actie Kerkbalans
dinsdag, 11 juli 2023Wat vraagt God van mij?
donderdag, 22 juni 2023Kerst Sing-In
zaterdag, 10 juni 2023Actie Kerkbalans
zondag, 14 mei 2023Pinksternoveen
vrijdag, 12 mei 2023Hemelvaart en Pinksteren op Vier.nu
vrijdag, 12 mei 2023Actie Kerkbalans
donderdag, 11 mei 2023Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
dinsdag, 11 april 2023Actie Kerkbalans
dinsdag, 11 april 2023Ontmoetingsdagen voor jonge mensen 30-50 jaar
vrijdag, 31 maart 2023Paastridu├╝m
vrijdag, 31 maart 2023Bedevaarten naar Banneux
dinsdag, 7 maart 2023Drie zomerkampen - Bisdom Rotterdam
maandag, 6 maart 2023Actie Kerkbalans
donderdag, 2 maart 2023Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
dinsdag, 28 februari 2023kruisweg op vrijdag
dinsdag, 21 februari 2023Morgengebed in de Veertigdagentijd
maandag, 20 februari 2023Vastenactie 2023: Harapan Jaya
zaterdag, 18 februari 2023Ankerzondagen

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl