link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn teamgenoten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen deze week

zondag, 26 juni
9.00Schoonhoven - Eucharistie
11.00Haastrecht - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Jongste Parochieblad
Parochieblad 26 mei 2022
26 mei 2022

eerdere edities
Begraafplaats Schoonhoven voortaan ’s nachts gesloten
gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2022
Omdat herhaal­de­lijk is ge­con­sta­teerd dat op het kerkhof en bij de Maria­grot ’s avonds bezoek komt en rommel achterlaat, is besloten dat het hek wordt af­ge­slo­ten rond 19.00 - 19.30 uur. Bij het openen van de kerk gaat het hek weer open. Dat is rond 8.30 uur.
We gaan naar Rome!
Dinsdag 4 t/m zondag 9 oktober
gepubliceerd: zaterdag, 18 juni 2022
Na jaren kunnen we weer op bede­vaart. Het is een goede gewoonte in onze pa­ro­chie om naast de ver­trouwde maria-bede­vaarts­plaatsen zoals Lourdes en Kevelaer ook de plaatsen te bezoeken die al veel eer­der doelen van een bede­vaart waren in onze kerk: het heilig graf van de Heer in Jerusalem, het graf van sint Jacobus in Santiago de Compostela, de graven van sint Petrus en Paulus in Rome. In het najaar zullen we de laatste gaan bezoeken: we gaan naar Rome.
Wereldgezinsdagen
Woensdag 22 t/m zondag 26 juni - Rome
gepubliceerd: maandag, 13 juni 2022
Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de tiende Wereld­ge­zins­da­gen - World Meeting of Families geor­ga­ni­seerd. Deze Wereld­bij­een­komst is opgericht door paus Johannes Paulus II in 1994. Dat jaar werd door de Verenigde Naties uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­naal jaar van het gezin’ en de paus wilde graag dat dit in de Kerk ook gevierd zou wor­den.
Kamer te huur gezocht
In Gouda of omgeving
gepubliceerd: zaterdag, 11 juni 2022
De tij­de­lijk in de pastorie van Haast­recht gehuisveste pa­ro­chi­ane doet via onze pa­ro­chie­web­site een oproep om nieuwe woon­ruim­te te vin­den.
Actie Kerkbalans
Tussenstand mei
gepubliceerd: vrijdag, 3 juni 2022
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m mei.
Dagbedevaart naar Brielle
450 Jaar HH. Martelaren van Gorcum
gepubliceerd: maandag, 23 mei 2022
Dit jaar is het precies 450 jaar gele­den dat in Brielle negen­tien gees­te­lij­ken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het Bede­vaarts­oord Brielle wil daar dit jaar op een bij­zon­der wijze bij stil­staan.
Jubilarissen gehuldigd
Haastrecht 15 mei 2022
gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2022
Zondag 15 mei zijn twee leden van het Caecila­koor gehul­digd van­wege hun 40-jarig lidmaat­schap van het dames- en heren­koor Caecilia.
Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen
Vrijdag 27 mei t/m zaterdag 4 juni
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
In de aanloop naar Pink­ste­ren, om speciaal te bid­den voor de komst en de vernieu­wing van de H. Geest in ons en in onze kerk, bid­den we deze Pinksternoveen. Er is een ini­tia­tief ontstaan voor een ronde langs de zes ge­meen­schappen van pa­ro­chie Sint Jan de Doper en de pa­ro­chies St. Barnabas in Haast­recht en dit jaar ook de H. Bar­tho­lo­meus in Schoon­hoven.
Video vanuit de lucht
H. Bartholomeuskerk Schoonhoven
gepubliceerd: donderdag, 12 mei 2022
Bij een inspectie van de toren van de kerk van de H. Bar­tho­lo­meus van Schoon­hoven, het haantje op de toren en het uur­werk, is met een drone een mooie film gemaakt. Deze ont­vingen als cadeau van de firma ALMA filmproducties.
Collecte opbrengsten
gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2022
In het kader van de tran­spa­ran­tie zullen we voor­taan ook de opbrengsten van de collecte op de web­si­te publiceren. Zowel voor Haast­recht als voor Schoon­hoven is een opbrengst begroot voor het jaar 2022.


dinsdag, 10 mei 2022Actie Kerkbalans
dinsdag, 3 mei 2022Liduinaprocessie Schiedam Video
maandag, 2 mei 2022Tentoonstelling Titus Brandsma
maandag, 2 mei 2022Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen
vrijdag, 22 april 2022Jubileumjaar Brielle Fotoreportage Video
woensdag, 13 april 2022Actie Kerkbalans
woensdag, 6 april 2022Viering Paastriduüm
dinsdag, 5 april 2022Palmpasenstokken gemaakt
zondag, 3 april 2022Viering van Barmhartigheid
donderdag, 31 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
maandag, 28 maart 2022Een (dans)avond voor de Vastenactie
zondag, 27 maart 2022Parochievernieuwing
vrijdag, 25 maart 2022Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
maandag, 21 maart 2022Marriage Course - Tijd voor elkaar
zaterdag, 19 maart 2022Pastorale brief Nederlandse bisschoppen
vrijdag, 18 maart 2022Hulp - Parochiële Caritas Instelling
woensdag, 9 maart 2022Opvang Oekraïners in De Ark
woensdag, 9 maart 2022Open gesprek over synodale Kerk
dinsdag, 8 maart 2022Mw. A. Mouris - van Leeuwen 100 jaar
maandag, 7 maart 2022Actie Kerkbalans

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl