link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wat hebben we nodig aan het begin van het nieuwe jaar. De kerk reikt ons Maria aan.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 15 december 2020
15 december 2020

eerdere edities
Zondag van het Woord van God
Zondag 24 januari
gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2021
Paus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God ingesteld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 24 januari 2021, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.
Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
gepubliceerd: zondag, 17 januari 2021
De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de coronamaat­regelen die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.
Actie Kerkbalans
Van zaterdag 16 t/m zaterdag 30 januari
gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2021
Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans en doen zo een beroep op de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen voor een fi­nan­ciële bijdrage. Jaar­lijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een fi­nan­ciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaat­se­lijke kerk.
Dag van het Jodendom
Zondag 17 januari 2021
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
Elke 17e januari staan wij, Neder­landse katho­lie­ken, uit­druk­ke­lijk stil bij de relatie tussen ons, chris­te­nen, en het jo­den­dom. Die dag is het Dag van het Jo­den­dom.
Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’
Van 19 maart 2021 t/m 26 juni 2022
gepubliceerd: maandag, 11 januari 2021
Op 27 de­cem­ber 2020, het feest van de Heilige Familie, heeft paus Fran­cis­cus bekendgemaakt dat de R.-K. Kerk in 2021 extra aan­dacht ves­tigt op het gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde ver­jaar­dag van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Amoris Laetitia, luidt paus Fran­cis­cus daarvoor het Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’ in. Het jaar wordt af­ge­slo­ten op 26 juni 2022 bij gelegen­heid van de tiende Wereld­ge­zins­da­gen in Rome.
Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde
Zondag 17 t/m zondag 24 januari 2021
gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2021
#blijfinmijn­liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evan­ge­lie volgens Johannes (hoofd­stuk 15).
Het nieuwe jaar 2021
gepubliceerd: woensdag, 30 december 2020
Met de nieuw­jaarswens wensen wij ie­der­een een zalig Nieuw jaar met deze zegen van God. Hij ziet ons en bemint ons en Hij geeft zijn Zoon aan ons. We geven aan ie­der­een graag deze zegenwens, met een sterke tekst erop; deze tekst mag ons dit jaar vergezellen: Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de moei­lijk­he­den en volhardt in het gebed. Als u de kaart wilt ont­van­gen, kunt u ernaar vragen.
Kisi Kids - Pauli de Koning komt Video
Zondag 20 december - 20.20 uur - Kathedraal TV
gepubliceerd: zaterdag, 19 december 2020
Kisi presen­teert een nieuw avontuur van het ondeugende schaapje Pauli en zijn familie, een poppen­kast spel voor jong en oud speciaal voor Kerst! De video wordt zon­dag 20 de­cem­ber 2020 om 20.20 uur behalve op hun eigen kanaal, ook op Ka­the­draal TV van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ge­pu­bli­ceerd. Ga er met het gehele gezin goed voor zitten en geniet van een verhaal rond het thema ‘Ver­wach­ten’.
Kerstmis vieren
gepubliceerd: donderdag, 17 december 2020
Wij gaan Kerst­mis vieren, maar vooral thuis en in kleine kring! Zo wordt van ons gevraagd. Ook thuis kunnen we verbon­den zijn met de kerk, zowel via de vie­rin­gen op de TV als via internet (daar is veel te vin­den). Ook kunt u de kerst­vie­ringen vanuit onze beide pa­ro­chies gedurende de hele kerst­tijd volgen op de gebruike­lijke tij­den m.u.v. de kerst­avond­vie­ringen op 24 de­cem­ber.
Geen publieke vieringen op Kerstavond
gepubliceerd: donderdag, 17 december 2020
De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft op 15 de­cem­ber naar aan­lei­ding van de ind­ringende toe­spraak van minister-presi­dent Mark Rutte van maan­dag 14 de­cem­ber besloten dat in de Rooms-katho­lie­ke kerken dit jaar op kerst­avond geen publieke vie­rin­gen, zoals de nachtmis, zullen plaats­vin­den.


woensdag, 9 december 2020Vaccineren tegen Covid-19
vrijdag, 27 november 2020Website Vierkerstmis.nl online
woensdag, 25 november 2020Kerstkaart
maandag, 2 november 2020Allerheiligen en Allerzielen
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
vrijdag, 16 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
zondag, 4 oktober 2020Pauselijke onderscheidingen
vrijdag, 2 oktober 2020Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus
zondag, 27 september 2020Geslaagde gezinsdag Fotoreportage
dinsdag, 15 september 2020Nationale pro-life gebedsdag
donderdag, 3 september 2020Kardinaal Ad Simonis overleden
zaterdag, 22 augustus 2020Gezinsdag
woensdag, 12 augustus 2020Maria ten Hemelopneming
vrijdag, 3 juli 2020Bedevaartstempel in de Mariakapel
donderdag, 11 juni 2020God danken, eren en loven
zaterdag, 30 mei 2020Kerk in juni (beperkt) open
donderdag, 28 mei 2020Vieringen in juni
woensdag, 27 mei 2020Kaart voor Pinksteren
dinsdag, 19 mei 2020Hemelvaart - Op weg naar Pinksteren

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl