link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn teamgenoten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen deze week

vrijdag, 28 januari
9.00Haastrecht - Eucharistie
15.00Haastrecht - Gebed
 
zondag, 30 januari
9.00Schoonhoven - Eucharistie
11.00Haastrecht - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Jongste Parochieblad
Parochieblad 24 januari 2022
24 januari 2022

eerdere edities
Actie Kerkbalans van start! Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 19 januari 2022
De begro­ting is gemaakt, gegevens verzameld, een mooie pa­ro­chiefol­der gemaakt, brieven ge­schre­ven en en­ve­lop­pen gevuld.
Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister
Week van 16 t/m 23 januari
gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022
Niet alleen de her­ders bezochten het Kind van Beth­le­hem ook Wijzen uit het Oosten bezochten het Kind en zijn Moeder. Het licht van een ster had hen aange­moe­digd: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn geko­men om Hem te aanbid­den”.
Nieuwsbrief betreffende Actie Kerkbalans
gepubliceerd: maandag, 10 januari 2022
Van 15 t/m 31 januari 2022 zal de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans gehou­den wor­den, die er dit jaar wat anders uit zal zien. We starten met een inluid­mo­ment waarbij de bezor­gers hun ma­te­ri­aal krijgen uit­gereikt en ver­vol­gens de feest­klok­ken zullen lui­den als aftrap van deze be­lang­rijke actie.
Reserveren blijft
zondagse vieringen
gepubliceerd: zondag, 2 januari 2022
Op dins­dag voor Kerst hebben de bis­schop­pen maat­regelen af­ge­kon­digd die voorlopig van kracht blijven.Van­wege de maat­regel dat er maximaal door 50 personen aan de vie­rin­gen mag wor­den deel­ge­no­men (buiten de bediearen), dient men zich tij­dig, uiter­lijk don­der­dag, aan te mel­den voor de zon­dagse vie­rin­gen. Dit geldt voorlopig tot er versoepelingen zijn aan­ge­kon­digd.
Huiszegen 2022
gepubliceerd: zondag, 2 januari 2022
Al enige jaren kennen wij in onze pa­ro­chie het gebruik van het uit­de­len van kaarten met een huis­ze­gen. Er bestaat een oud gebruik om op Drie­ko­nin­gen­dag krijt te zegenen waar­mee de mensen aan de ingang van hun huis het jaar­tal en de letters C - M - B schrijven.
Vieringen rond Oud & Nieuw
31 december- 1 en 2 januari - Reserveren
gepubliceerd: donderdag, 30 december 2021
Van­wege de maate­regel dat er na 17.00 uur geen vie­rin­gen zijn, is de vie­ring op Oude­jaars­avond in Haast­recht ver­plaatst naar 16.00 uur.
Brief van paus Franciscus voor gezinnen
gepubliceerd: maandag, 27 december 2021
Bij gelegen­heid van het feest van de Heilige Familie op 26 de­cem­ber en in het bij­zon­der in het af­ge­kon­digde Jaar van het Amoris Laetitia Gezin, heeft paus Fran­cis­cus een brief ge­schre­ven aan ge­zin­nen.
Samen vieren met Kerstmis
Zaterdag 24 december - 20.30 uur - Online
gepubliceerd: dinsdag, 14 december 2021
Daar de tra­di­tio­nele nacht­mis­sen vervallen, ver­zorgen wij u voor op Kerst­avond, vrij­dag 24 de­cem­ber vanaf 20.30 uur via een live­stream met een bij­zon­dere uitzen­ding.
Viering van Barmhartigheid
Schoonhoven 19 december 14.00 uur
gepubliceerd: zaterdag, 11 december 2021
Op zon­dag 19 de­cem­ber om 14.00 uur is er een Viering van Barm­har­tig­heid in de kerk van Schoon­hoven. Deze vie­ring is een hulp in de voor­be­rei­ding op weg naar Kerst. We wor­den opge­roe­pen ons te bekeren en ons hart, vrij te maken voor de komst van Christus.
Uitbreiding coronamaatregelen
Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis
gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.


zondag, 28 november 2021Kerststalletjes kijken Fotoreportage
dinsdag, 23 november 2021VierKerstmis ook dit jaar online
maandag, 22 november 2021Jubilarissen gehuldigd Fotoreportage
vrijdag, 12 november 2021Viering van Barmhartigheid
donderdag, 11 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
dinsdag, 9 november 2021Doneren met Givt Video
dinsdag, 19 oktober 2021Mooi feest Maria ter Weghe Fotoreportage
vrijdag, 15 oktober 2021Muzikaal bezinningsmoment in de parochiekerk
donderdag, 7 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
woensdag, 6 oktober 2021Pastoor Van Klaveren bij RTV Krimpenerwaard
dinsdag, 5 oktober 2021Maria ter Weghe
dinsdag, 5 oktober 2021Missaal-app gepresenteerd
maandag, 4 oktober 2021Haastrechts klooster in AD
vrijdag, 1 oktober 2021Rozenkrans bidden
dinsdag, 28 september 2021Bijbeltentoonstelling
maandag, 27 september 2021Wijzigingen in het vieringenrooster
donderdag, 23 september 2021De ‘Alles of Iets Roadtrip’ Fotoreportage Video
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
zondag, 19 september 2021Pastoor Van Klaveren geïnstalleerd Fotoreportage
donderdag, 16 september 2021Uitnodiging Kinderclub

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl