link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn team­ge­no­ten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen

Om een dubbele administratie te voorkomen verwijzen we u voor het vieringenoverzicht door naar de website van de Sint Jan de Doperparochie van Gouda.

(het vieringenoverzicht wordt getoond in een nieuw tabblad)Jongste Parochieblad
Parochieblad januari 2024
januari 2024

eerdere edities
Maandelijkse brunch
Zondag 25 februari - 12.30 uur - De Ark Schoonhoven
gepubliceerd: dinsdag, 6 februari 2024
Elke laatste zon­dag van de maand wordt in ker­ke­lijk centrum ‘De Ark’ een brunch geor­ga­ni­seerd door de ge­za­men­lijke kerken van Schoon­hoven. Ie­der­een is welkom om deel te nemen van 12.30 tot 15.00 uur - inloop vanaf 12.00 uur.
Week van gebed voor eenheid
gepubliceerd: woensdag, 24 januari 2024
Van 21 t/m 28 januari wordt in Neder­land weer de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen gehou­den. Het ma­te­ri­aal voor de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen is voor­be­reid door een oecu­me­nisch team van chris­te­nen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecu­me­nische vie­ring en het gebeds­boekje en schreven daar de inlei­dende teksten voor.
Actie Kerkbalans 2024
gepubliceerd: vrijdag, 19 januari 2024
De Actie Kerk­ba­lans 2024 is weer van start gegaan! Door het hele land vragen plaat­se­lijke pa­ro­chies hun leden om een finan­ciële bijdrage over te maken. Als het goed is wordt deze week ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?
Actie Kerkbalans - Eindstand 2023
gepubliceerd: vrijdag, 19 januari 2024
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de eind­cij­fers van 2023.
Kerststallen Bartholomeuskerk Schoonhoven Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 16 december 2023
In de Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven staat weer diverse kerst­stallen. Een mooie gelegen­heid om de kerk te bezoeken met (klein)kin­de­ren, de kerst­stallen te bewon­de­ren en eventueel nog een kaarsje op te steken.
Actie Kerkbalans
Tussenstand november 2023
gepubliceerd: dinsdag, 5 december 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m no­vem­ber.
Schuif aan bij de Alphacursus Video
Woensdag 17 januari - 18.30 uur - Gouda
gepubliceerd: woensdag, 29 november 2023
Ie­der­een denkt wel eens na over bo­ven­staande levens­vra­gen. Het zijn uni­ver­se­le kwesties die ons allen bezig­hou­den, ongeacht onze ach­ter­grond of over­tui­ging. Maar waar vind je een plek waar je open­lijk over deze vragen kunt praten? Dat is waar de Alpha-cursus om de hoek komt kijken. Of je nu wel of niet bekend bent met Jezus, de kerk bezoekt of niet. De Alpha-cursus biedt een unieke gelegen­heid om samen op ontdek­kings­reis te gaan.
Actie Kerkbalans
Tussenstand oktober 2023
gepubliceerd: maandag, 20 november 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m ok­to­ber.
Kerst Sing-In Gospelkoor New Creation
He shall reign forevermore
gepubliceerd: vrijdag, 10 november 2023
Op zon­dag 10 de­cem­ber zal Gospel­koor New Creation weer een Kerst Sing-In ver­zorgen in de Ont­moe­tings­kerk te Oude­wa­ter. Luister en zing mee ter voor­be­rei­ding op het grote feest van Kerst­feest.
Bijzondere kerststallen gezocht
Expositie in de Bartholomeuskerk te Schoonhoven
gepubliceerd: maandag, 6 november 2023
Ook dit jaar zullen in de Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven meer dan hon­derd kerst­stallen ten­toon gesteld wor­den. Heeft u een kerst­stal die u wilt laten zien aan anderen, dan zetten wij die er graag tussen. De kerst­stallen zullen de gehele maand de­cem­ber te bewon­de­ren zijn.


vrijdag, 3 november 2023Nederlandse bisschoppen over de verkiezingen
dinsdag, 24 oktober 2023Vrijwilligersmiddag Schoonhoven geslaagd Fotoreportage
dinsdag, 17 oktober 2023Feest Maria ter Weghe
donderdag, 12 oktober 2023Actie Kerkbalans
dinsdag, 3 oktober 2023Pelgrimini Bodegraven - V├ęzelay aan de Meije
donderdag, 7 september 2023Actie Kerkbalans
zaterdag, 5 augustus 2023Wereldjongerendagen Video
vrijdag, 4 augustus 2023Actie Kerkbalans
dinsdag, 11 juli 2023Wat vraagt God van mij?
donderdag, 22 juni 2023Kerst Sing-In
zaterdag, 10 juni 2023Actie Kerkbalans
zondag, 14 mei 2023Pinksternoveen
vrijdag, 12 mei 2023Hemelvaart en Pinksteren op Vier.nu
vrijdag, 12 mei 2023Actie Kerkbalans
donderdag, 11 mei 2023Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
dinsdag, 11 april 2023Actie Kerkbalans
dinsdag, 11 april 2023Ontmoetingsdagen voor jonge mensen 30-50 jaar
vrijdag, 31 maart 2023Paastridu├╝m
vrijdag, 31 maart 2023Bedevaarten naar Banneux
dinsdag, 7 maart 2023Drie zomerkampen - Bisdom Rotterdam

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl