link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn teamgenoten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen deze week

zondag, 2 oktober
9.00Schoonhoven - Eucharistie
11.00Haastrecht - Eucharistie
12.30Haastrecht - Doop

Overzicht van alle vieringen


Jongste Parochieblad
Parochieblad 4 september 2022
4 september 2022

eerdere edities
Collecte opbrengsten
gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2022
In het kader van de tran­spa­ran­tie zullen we voor­taan ook de opbrengsten van de collecte op de web­si­te publiceren. Zowel voor Haas­trecht als voor Schoon­hoven is een opbrengst begroot voor het jaar 2022.
Actie Kerkbalans
Tussenstand augustus
gepubliceerd: donderdag, 22 september 2022
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m au­gus­tus.
Wil je Jezus (beter) leren kennen?
Schuif aan bij de Alphacursus
gepubliceerd: maandag, 19 september 2022
Wat is Alpha? Alpha is de plek waar je je zelf mag zijn, waar je alles mag delen, waar je mag twijfelen. Een plek van ont­moe­ting waar je welkom bent. Tijdens tien in­ter­ac­tie­ve gezellige bij­een­komsten ontdek je wat het chris­te­lijke geloof inhoudt.
Lustrum opGROEIsymposium
Zaterdag 8 oktober - 10.00 uur - Ede
gepubliceerd: donderdag, 1 september 2022
Graag nodig ik u/jullie uit voor het volgende opGROEIsymposium dat op zater­dag 8 ok­to­ber 2022 plaats­vindt in Ede. Het thema luidt: Bouwen aan Vertrouwen, over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk.
Pelgrimini? Pelgrimini!
Zaterdag 15 oktober
gepubliceerd: woensdag, 24 augustus 2022
Zater­dag 15 ok­to­ber is het prach­tig weer, schijnt de zon volop, is er geen zuchtje wind tij­dens de tweede editie van onze Pelgrimini!
Actie Kerkbalans
Tussenstand juli
gepubliceerd: donderdag, 11 augustus 2022
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m juli.
Bedevaart naar Rome
Infomiddag op zondag 7 augustus in Haastrecht
gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022
Na jaren kunnen we weer op bede­vaart. Het is een goede gewoonte in onze pa­ro­chie om naast de ver­trouwde maria-bede­vaarts­plaatsen zoals Lourdes en Kevelaer ook de plaatsen te bezoeken die al veel eer­der doelen van een bede­vaart waren in onze kerk: het heilig graf van de Heer in Jerusalem, het graf van sint Jacobus in Santiago de Compostela, de graven van sint Petrus en Paulus in Rome. In het najaar zullen we de laatste gaan bezoeken: we gaan naar Rome.
Activiteiten voor de jeugd
Schooljaar 2022-2023
gepubliceerd: vrijdag, 22 juli 2022
Voor het school­jaar 2022-2023 hebben we als pa­ro­chie weer een aantal ac­ti­vi­teiten gepland voor de jongste pa­ro­chi­anen. Zo gaat de tiener­club Kom in de Kring weer van start, hebben we regel­ma­tig een Kinder­woord­dienst gepland en beginnen we weer met de voor­be­rei­ding op de Eerste H. Communie.
Nieuwe Nederlandse Nuntius benoemd
Mgr. Paul Tschang In-Nam
gepubliceerd: dinsdag, 19 juli 2022
Op zater­dag 16 juli heeft het Vati­caan de benoe­ming bekend gemaakt van de nieuwe nuntius voor Neder­land. Het is mgr. Paul Tschang In-Nam, titulair bis­schop van Amantia. Hij werkt sinds 1985 voor de diplo­ma­tieke dienst van de Heilige Stoel en is momenteel nuntius van Thailand, Cambodja, Myanmar en apos­to­lisch gedele­geerde in Laos.
Actie Kerkbalans
Tussenstand juni
gepubliceerd: vrijdag, 8 juli 2022
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m juni.


maandag, 4 juli 2022Speelfilm over Titus Brandsma - Het tweede Kruis
dinsdag, 28 juni 2022Luchtfoto Haastrecht
dinsdag, 28 juni 2022Jubilarissen gehuldigd
vrijdag, 24 juni 2022Begraafplaats Schoonhoven voortaan ’s nachts gesloten
maandag, 13 juni 2022Wereldgezinsdagen
zaterdag, 11 juni 2022Kamer te huur gezocht
vrijdag, 3 juni 2022Actie Kerkbalans
maandag, 23 mei 2022Dagbedevaart naar Brielle
woensdag, 18 mei 2022Jubilarissen gehuldigd
maandag, 16 mei 2022Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen
donderdag, 12 mei 2022Video vanuit de lucht
dinsdag, 10 mei 2022Actie Kerkbalans
dinsdag, 3 mei 2022Liduinaprocessie Schiedam Video
maandag, 2 mei 2022Tentoonstelling Titus Brandsma
maandag, 2 mei 2022Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen
vrijdag, 22 april 2022Jubileumjaar Brielle Fotoreportage Video
woensdag, 13 april 2022Actie Kerkbalans
woensdag, 6 april 2022Viering Paastriduüm
dinsdag, 5 april 2022Palmpasenstokken gemaakt
zondag, 3 april 2022Viering van Barmhartigheid

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl