link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het is wee vakantie­tijd: een tijd om te relaxen, maar je neemt na­tuur­lijk geen vakantie van je gelovig leven. Emeritus paus Bene­dic­tus zei eens heel treffend: “Vergeet niet God mee te nemen op vakantie.”

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 4 juli 2020
4 juli 2020

eerdere edities
Gezinsdag
Zondag 27 september - 9.30 uur - Schoonhoven
gepubliceerd: woensdag, 8 juli 2020
Ont­moe­ting van gezinnen met elkaar brengt vreugde en bemoe­diging. Dat leert de praktijk. Zowel ouders als kin­de­ren vin­den het fijn om elkaar te ontmoeten, zich te vormen en gesterkt weer het leven van alle­dag op te pakken. Daarom deze gezins­dag!
Bedevaartstempel in de Mariakapel
Haastrecht
gepubliceerd: vrijdag, 3 juli 2020
De St. Barnabas­paro­chie heeft er een bede­vaartstempel bij. Een jaar gele­den is de Maria­ka­pel ingewijd. In deze Corona­tijd is deze kapel veel­vul­dig bezocht. Er zijn veel kaarsen aangestoken.
God danken, eren en loven
Schoonhoven - 14 juni - 19.00
gepubliceerd: donderdag, 11 juni 2020
Zondag 14 juni is het Sacra­ments­dag. We danken de Heer voor de gave van de Eucha­ris­tie. Hij laat ons zijn Pasen na, deze overgang die Hij gemaakt heeft, van deze wereld naar het huis van de Vader, van de dood naar het leven, van de oude mens die wij zijn door onze zonde, naar de nieuwe mens, die zich mag vormen in ons. De Heer begeleidt ons in ons leven.
Kerk in juni (beperkt) open
gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020
De kerken gaan weer (een beetje) open! Gelukkig! Na 1 juni kunnen we weer samen­ko­men en ons geloof vieren en voe­den. Om dit moge­lijk te maken is het nodig dat wij allemaal mee­werken met de protocollen die opgesteld zijn door de bis­schop­pen en dat wij gedul­dig zijn en onze mede­wer­king geven bij het volgen van alle regels. We rekenen op jullie begrip en hulp.
Vieringen in juni
gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020
Einde­lijk laat de daling van het aantal nieuwe besmet­tingen toe dat de corona-maat­regelen wat kunnen wor­den versoe­peld. Vanaf 1 juni zullen de Eucha­ris­tie­vie­ringen voorlopig nog wel besloten zijn. Men moet zich hiervoor aanmel­den - in juni kunnen maximaal der­tig personen deelnemen.
Kaart voor Pinksteren
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
Bij pa­ro­chie­blad Samen ter Weghe zit deze keer een mooie kaart om u een Zalig Pink­ste­ren te wensen. Binnenin de kaart staat een over­we­ging en gebed tot de Heilige Geest.
Hemelvaart - Op weg naar Pinksteren
gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2020
Donder­dag 21 mei vieren we Hemel­vaart. De Heer gaat van ons heen, maar Hij blijft ook bij ons met de kracht van zijn ver­rij­ze­nis. Hij is bij de Vader onze voor­spre­ker om alles ten goede te keren. Daar mogen wij als kerk­ge­meen­schap aan mogen mee­werken.
Kaart voor de meimaand
gepubliceerd: zondag, 10 mei 2020
Pa­ro­chi­anen hebben deze week een kaart in de bus ont­van­gen om deze bij­zon­dere mei­maand een hart onder de riem te steken. Binnenin staat een groet van pastoor Van der Mee en achterop een Maria­ge­bed van paus Fran­cis­cus.
Mooiste ‘verborgen’ tuin in Schoonhoven
Interview RTV Krimpenerwaard met vrijwilliger Rob Rietkerk
gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Lokale omroep RTV Krimpener­waard besteed aan­dacht aan de prach­tige tuinen rondom de Bar­tho­lo­meus­kerk in Schoon­hoven. Met name onze vrij­wil­li­ger Rob Riet­kerk ver­telt over het park en onze pa­ro­chie.
Alpha-cursus online
Vanaf maandag 11 mei - 19.30 uur
gepubliceerd: dinsdag, 28 april 2020
Op maan­dag­avond 11 mei begint het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood met een online Alpha-cursus. U heeft mis­schien altijd al gedacht: ik zou wel wat meer van het chris­te­lijk/ katho­liek geloof willen weten. Alpha bestaat uit circa tien in­ter­ac­tie­ve bij­een­komsten waarin je open kunt praten over de basis van het geloof. Het is gratis, gezellig en in­spi­re­rend!


zondag, 26 april 2020Brief van Paus Franciscus voor de Meimaand
vrijdag, 17 april 2020Feest van de Goddelijke Barmhartigheid
vrijdag, 10 april 2020Op weg naar Pasen
vrijdag, 10 april 2020Paasbrief Nederlandse Bisschoppen
zaterdag, 4 april 2020Komen we er doorheen?
donderdag, 2 april 2020Palmpasen, start van de Goede Week
zaterdag, 28 maart 2020Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
vrijdag, 27 maart 2020Voorbereiding op Pasen
woensdag, 25 maart 2020Ná het bidden van het Angelus
dinsdag, 24 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
zondag, 22 maart 2020Veertigdagentijd als een quarantaine
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
zondag, 15 maart 2020Mogelijkheden ivm het coronavirus
zondag, 15 maart 2020Bijzondere Veertigdagentijd
vrijdag, 13 maart 2020Weekendvieringen tot 31 maart geschrapt
maandag, 9 maart 2020Jaar van het Woord van God
woensdag, 4 maart 2020Kerken in actie
maandag, 24 februari 2020Sobere maaltijdbijeenkomst
zaterdag, 22 februari 2020Film over Pater Damiaan
maandag, 17 februari 2020RTV Krimpenerwaard verslaat Moeder Teresa Video

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl