link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn teamgenoten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen

Om een dubbele administratie te voorkomen verwijzen we u voor het vieringenoverzicht door naar de website van de Sint Jan de Doperparochie van Gouda.

(het vieringenoverzicht wordt getoond in een nieuw tabblad)Jongste Parochieblad
Parochieblad december 2022
december 2022

eerdere edities
Actie Kerkbalans 2023
gepubliceerd: maandag, 30 januari 2023
De Actie Kerk­ba­lans 2023 is weer van start gegaan! In Haas­trecht en in Schoon­hoven zijn brieven bezorgd bij pa­ro­chi­anen met het verzoek om een fi­nan­ciële bijdrage te geven.
Afscheid van dhr. Giovanni Mores
gepubliceerd: maandag, 23 januari 2023
De afgelopen vier jaren was Giovanni Mores se­cre­ta­ris van de pa­ro­chie­besturen van Schoon­hoven en Haas­trecht. Hij heeft besloten deze functie niet te verlengen met een tweede termijn.
Afscheid van mw. Wil van der Paauw
Schooonhoven 15 januari
gepubliceerd: maandag, 16 januari 2023
Na een aanzien­lijk aantal jaren de functie van pen­ning­mees­ter te hebben bekleed heeft zij deze functie neer­ge­legd en is er tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 15 januari afscheid van haar geno­men.
Actie Kerkbalans
Eindstand 2022
gepubliceerd: dinsdag, 3 januari 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de eind­cij­fers van 2022.
Uitnodiging hooravonden over toekomst parochie
gepubliceerd: vrijdag, 30 december 2022
Het pa­ro­chie­bestuur nodigt pa­ro­chi­anen uit om mee te praten, denken en werken aan de toe­komst van onze pa­ro­chies. Alle belang­stel­len­den zijn welkom op vrij­dag­avond 27 januari in Schoon­hoven en op maan­dag­avond 30 januari in Haas­trecht.
Speelfilm Don Bosco
Dinsdag 31 januari 2023 - 19.30 uur - Johannes de Doperkerk Boskoop
gepubliceerd: donderdag, 29 december 2022
Na de films over Titus Brandsma, Fran­cis­cus en Johannes Paulus II kunt u op dins­dag 31 januari de speelfilm zien van Don Bosco. De verto­ning begint om 19.30 uur in de Johannes de Doper­kerk te Boskoop.
Kerstwandeling Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 19 december 2022
De belang­stel­ling voor de kerst­wan­de­lingen in Schoon­hoven en Haas­trecht heeft alle ver­wach­tingen overtroffen. Meer dan duizend belang­stel­len­den hebben in de vrieskou het kerst­ver­haal mee­ge­kre­gen. Van RTV Krimpener­waard tonen we een video van Haas­trecht en enkele foto's van Schoon­hoven.
Overzicht van kerstvieringen
gepubliceerd: vrijdag, 16 december 2022
We berei­den ons alweer een paar weken voor op het Hoog­feest van Kerst­mis. De hoogzwan­gere Maria op een ezeltje samen met Jozef reizen naar Beth­le­hem voor de volk­stel­ling. Kerst­avond vieren we dat Jezus Christus, de zoon van God, voor ons is geboren in een stal.
U viert toch ook Kerstmis?
Landelijke campagne Vier.nu
gepubliceerd: dinsdag, 13 december 2022
De Rooms-Katho­lie­ke Kerk introdu­ceert een nieuwe web­si­te: Vier.nu. Op deze site wor­den chris­te­lijke hoog­feesten zoals Kerst­mis, Pasen en Pink­ste­ren toe­ge­licht en bezoekers wor­den van harte uit­ge­no­digd de feesten mee te vieren in de eigen pa­ro­chie.
Actie Kerkbalans
Tussenstand november
gepubliceerd: woensdag, 7 december 2022
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m ok­to­ber.


maandag, 28 november 2022Gezamenlijk parochieblad
vrijdag, 25 november 2022Morgengebed in de Advent
donderdag, 24 november 2022Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa
maandag, 14 november 2022Actie Kerkbalans
maandag, 14 november 2022Boterletters
maandag, 14 november 2022Collecte opbrengsten
dinsdag, 8 november 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 2 november 2022Gebed voor Ad Liminabezoek Video
woensdag, 26 oktober 2022Coördinator gezocht
zaterdag, 22 oktober 2022Feest van Maria ter Weghe Fotoreportage
woensdag, 12 oktober 2022WJD-kruis in Gouda op 24 en 25 oktober
maandag, 10 oktober 2022Feest Maria ter Weghe met Mgr. Van den Hende
maandag, 3 oktober 2022Actie Kerkbalans
maandag, 19 september 2022Wil je Jezus (beter) leren kennen?
donderdag, 1 september 2022Lustrum opGROEIsymposium
woensdag, 24 augustus 2022Pelgrimini? Pelgrimini!
donderdag, 11 augustus 2022Actie Kerkbalans
woensdag, 27 juli 2022Bedevaart naar Rome
vrijdag, 22 juli 2022Activiteiten voor de jeugd
dinsdag, 19 juli 2022Nieuwe Nederlandse Nuntius benoemd

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl