link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nu we Pasen gevierd hebben, gaan de lezingen meer over de eerste kerk; we horen daar­van zeven weken lang vanuit dat prach­tige Bijbel­boek, de Han­de­lin­gen van de apos­te­len.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 27 maart 2021
27 maart 2021

eerdere edities
Wees niet bang, kom dichterbij
Roepingenzondag 25 april 2021
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Over de hele wereld wordt jaar­lijks op de vierde zon­dag van de Paas­tijd Roepingen­zon­dag gevierd. Deze dag wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd, omdat Jezus zich in het Evan­ge­lie van die dag omschrijft als de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk
Vrijdag 23 april - 20.00 uur - Online
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Op vrij­dag 23 april zal Paul Graas een webinar hou­den over kin­de­ren opvoe­den in een digi­taal tijdperk en welke uit­dagingen daar bij komen kijken. Hij zal ingaan op deze vraag­stukken en han­dige tips geven voor ouders en opvoe­ders die kin­de­ren in liefde, vrij­heid en verantwoor­de­lijk­heid willen be­ge­lei­den naar volwassen­heid.
Kaart voor de Goede Week en Pasen Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 29 maart 2021
Dit jaar stuurt de pa­ro­chie naar haar pa­ro­chi­anen een kaart voor de Goede week en Pasen. Daarbij is een blad met lezingen en kleine over­we­gingen bij de be­lang­rijke dagen in de Goede week en met Pasen, om ieder te onder­steunen om thuis de Goede week te beleven en Pasen te vieren.
Vier Pasen
Tijden van de vieringen van het Paastriduüm
gepubliceerd: vrijdag, 26 maart 2021
We vieren Pasen thuis en in de kerk. In de kerk zijn de vie­rin­gen besloten. Heeft u zich aangemeld en heeft u bericht gekregen dat u kunt komen, dan kunt u naar de kerk komen. Anders kunt u on­der­staan­de vie­rin­gen volgen via kerk­dienstgemist.nl
Geen versoepelingen met het oog op Pasen
gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben zich naar aan­lei­ding van de recente pers­con­fe­ren­tie van het demissio­naire kabinet bera­den op de vie­rin­gen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uit­ge­brachte route­kaart voor de kerken betrokken.
Corona-maatregelen in de Goede Week
gepubliceerd: zaterdag, 20 maart 2021
De sinds 25 maart 2020 gel­dende corona­maat­re­ge­len voor de Wereld­kerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten op Aswoens­dag, 17 februari, bekendgemaakt.
Sint Jozef, bid voor ons
Vrijdag 19 maart - Hoogfeest H. Jozef - Begin Jozefjaar
gepubliceerd: maandag, 15 maart 2021
Paus Fran­cis­cus riep voor 2021 een Jozef­jaar uit voor de Kerk. Het Jozef­jaar duurt van 8 de­cem­ber 2020 t/m 8 de­cem­ber 2021. Op vrij­dag 19 maart vieren we het hoog­feest van de H. Jozef, een feest waarvoor we zelfs het vasten onder­bre­ken.
Website Vier Pasen!
Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2021
Pasen valt dit jaar op zon­dag 4 en maan­dag 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maat­regelen gel­den in ver­band met de corona­pan­de­mie, roepen de Neder­landse bis­schop­pen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk.
Pausboodschap Veertigdagentijd
Vasten, bidden en geven voorwaarde voor onze bekering
gepubliceerd: dinsdag, 16 februari 2021
In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd schrijft paus Fran­cis­cus over geloof, hoop en liefde in deze periode van vasten, gebed en aalmoezen.
Gebedskaart Aswoensdag
gepubliceerd: maandag, 15 februari 2021
Bisdom Roermond heeft een gebeds­kaart uit­ge­bracht voor mensen die graag stil­staan bij Aswoens­dag, maar van­wege de corona­maat­re­ge­len niet op de gebruike­lijke wijze aan de uit­rei­king van het askruisje kunnen deel­ne­men. Op de kaart staan enkele gebe­den en een korte over­we­ging die aan­slui­ten bij het vieren van Aswoens­dag in corona­tijd.


zondag, 31 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
woensdag, 20 januari 2021Zondag van het Woord van God
zondag, 17 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 11 januari 2021Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’
zaterdag, 9 januari 2021Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde
woensdag, 30 december 2020Het nieuwe jaar 2021
zaterdag, 19 december 2020Kisi Kids - Pauli de Koning komt Video
donderdag, 17 december 2020Kerstmis vieren
donderdag, 17 december 2020Geen publieke vieringen op Kerstavond
woensdag, 9 december 2020Vaccineren tegen Covid-19
vrijdag, 27 november 2020Website Vierkerstmis.nl online
woensdag, 25 november 2020Kerstkaart
maandag, 2 november 2020Allerheiligen en Allerzielen
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
vrijdag, 16 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
zondag, 4 oktober 2020Pauselijke onderscheidingen
vrijdag, 2 oktober 2020Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl