link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nu we Pasen gevierd hebben, gaan de lezingen meer over de eerste kerk; we horen daar­van zeven weken lang vanuit dat prach­tige Bijbel­boek, de Han­de­lin­gen van de apos­te­len.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 27 maart 2021
27 maart 2021

eerdere edities
Alternatieve Pinksternoveen
gepubliceerd: zondag, 9 mei 2021
Al kunnen we dit jaar niet fysiek in de kerken een Pinksternoveen or­ga­ni­se­ren, we kunnen wel van huis uit samen negen dagen een alternatieve Noveen bid­den.
Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien
Lancering website vierpinksteren.nl
gepubliceerd: donderdag, 6 mei 2021
De Rooms-Katho­lie­ke Kerk voorziet voor Pink­ste­ren geen grote versoe­pe­ling van de eigen corona­maat­re­ge­len. De Neder­landse bis­schop­pen roepen met de web­si­te www.vierpink­ste­ren.nl echter op om vooral wel Pink­ste­ren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via live­stream of tele­vi­sie te doen.
Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
Met ingang van 29 april
gepubliceerd: donderdag, 29 april 2021
De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn.
Heilige Jozef Video
Voorspreker, steun, en gids in moeilijke tijden
gepubliceerd: donderdag, 22 april 2021
Paus Fran­cis­cus een Jozef­jaar af­ge­kon­digd (van 8 de­cem­ber 2020 t/m 8 de­cem­ber 2021). De heilige Jozef wordt aan­be­vo­len als “voor­spre­ker, steun, en gids in moei­lijke tij­den”. Jozef is de man van Maria, de moe­der van Jezus, en samen met haar heeft hij voor Jezus gezorgd. In de H. Schrift komt Jozef maar een enkele keer naar voren. Wat weten wij van hem en wat kan dat voor ons leven betekenen?
Wees niet bang, kom dichterbij
Roepingenzondag 25 april 2021
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Over de hele wereld wordt jaar­lijks op de vierde zon­dag van de Paas­tijd Roepingen­zon­dag gevierd. Deze dag wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd, omdat Jezus zich in het Evan­ge­lie van die dag omschrijft als de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk
Vrijdag 23 april - 20.00 uur - Online
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Op vrij­dag 23 april zal Paul Graas een webinar hou­den over kin­de­ren opvoe­den in een digi­taal tijdperk en welke uit­dagingen daar bij komen kijken. Hij zal ingaan op deze vraag­stukken en han­dige tips geven voor ouders en opvoe­ders die kin­de­ren in liefde, vrij­heid en verantwoor­de­lijk­heid willen be­ge­lei­den naar volwassen­heid.
Kaart voor de Goede Week en Pasen Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 29 maart 2021
Dit jaar stuurt de pa­ro­chie naar haar pa­ro­chi­anen een kaart voor de Goede week en Pasen. Daarbij is een blad met lezingen en kleine over­we­gingen bij de be­lang­rijke dagen in de Goede week en met Pasen, om ieder te onder­steunen om thuis de Goede week te beleven en Pasen te vieren.
Vier Pasen
Tijden van de vieringen van het Paastriduüm
gepubliceerd: vrijdag, 26 maart 2021
We vieren Pasen thuis en in de kerk. In de kerk zijn de vie­rin­gen besloten. Heeft u zich aangemeld en heeft u bericht gekregen dat u kunt komen, dan kunt u naar de kerk komen. Anders kunt u on­der­staan­de vie­rin­gen volgen via kerk­dienstgemist.nl
Geen versoepelingen met het oog op Pasen
gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben zich naar aan­lei­ding van de recente pers­con­fe­ren­tie van het demissio­naire kabinet bera­den op de vie­rin­gen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uit­ge­brachte route­kaart voor de kerken betrokken.
Corona-maatregelen in de Goede Week
gepubliceerd: zaterdag, 20 maart 2021
De sinds 25 maart 2020 gel­dende corona­maat­re­ge­len voor de Wereld­kerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten op Aswoens­dag, 17 februari, bekendgemaakt.


maandag, 15 maart 2021Sint Jozef, bid voor ons
vrijdag, 19 februari 2021Website Vier Pasen!
dinsdag, 16 februari 2021Pausboodschap Veertigdagentijd
maandag, 15 februari 2021Gebedskaart Aswoensdag
zondag, 31 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
woensdag, 20 januari 2021Zondag van het Woord van God
zondag, 17 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 11 januari 2021Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’
zaterdag, 9 januari 2021Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde
woensdag, 30 december 2020Het nieuwe jaar 2021
zaterdag, 19 december 2020Kisi Kids - Pauli de Koning komt Video
donderdag, 17 december 2020Kerstmis vieren
donderdag, 17 december 2020Geen publieke vieringen op Kerstavond
woensdag, 9 december 2020Vaccineren tegen Covid-19
vrijdag, 27 november 2020Website Vierkerstmis.nl online
woensdag, 25 november 2020Kerstkaart
maandag, 2 november 2020Allerheiligen en Allerzielen
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl