link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn teamgenoten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen deze week

vrijdag, 20 mei
9.00Haastrecht - Eucharistie
 
zondag, 22 mei
9.00Haastrecht - Eucharistie
9.00Schoonhoven - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Jongste Parochieblad
Parochieblad 3 april 2022
3 april 2022

eerdere edities
Jubilarissen gehuldigd
Haastrecht 15 mei 2022
gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2022
Zondag 15 mei zijn twee leden van het Caecila­koor gehul­digd van­wege hun 40-jarig lidmaat­schap van het dames- en heren­koor Caecilia.
Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen
Vrijdag 27 mei t/m zaterdag 4 juni
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
In de aanloop naar Pink­ste­ren, om speciaal te bid­den voor de komst en de vernieu­wing van de H. Geest in ons en in onze kerk, bid­den we deze Pinksternoveen. Er is een ini­tia­tief ontstaan voor een ronde langs de zes ge­meen­schappen van pa­ro­chie Sint Jan de Doper en de pa­ro­chies St. Barnabas in Haast­recht en dit jaar ook de H. Bar­tho­lo­meus in Schoon­hoven.
Video vanuit de lucht
H. Bartholomeuskerk Schoonhoven
gepubliceerd: donderdag, 12 mei 2022
Bij een inspectie van de toren van de kerk van de H. Bar­tho­lo­meus van Schoon­hoven, het haantje op de toren en het uur­werk, is met een drone een mooie film gemaakt. Deze ont­vingen als cadeau van de firma ALMA filmproducties.
Collecte opbrengsten
gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2022
In het kader van de tran­spa­ran­tie zullen we voor­taan ook de opbrengsten van de collecte op de web­si­te publiceren. Zowel voor Haast­recht als voor Schoon­hoven is een opbrengst begroot voor het jaar 2022.
Actie Kerkbalans
Tussenstand april
gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2022
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers van april.
Liduinaprocessie Schiedam Video
Zondag 22 mei - 10.00 uur - Liduinabasiliek Schiedam
gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2022
Na een onderbre­king van twee jaar, door de corona­cri­sis, wordt op zon­dag 22 mei in Schie­dam de zesde pro­ces­sie van Sint Liduina gehou­den. De jonge traditie van de jaar­lijkse Liduina­pro­ces­sie - be­gon­nen bij het 25-jarig jubileum van de kerk van Sint Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozen­krans als basiliek - kan gelukkig nu weer wor­den hervat.
Tentoonstelling Titus Brandsma
Gedurende de meimaand in de Jozefkerk te Gouda
gepubliceerd: maandag, 2 mei 2022
De gehele maand mei is er een ten­toon­stel­ling over Titus Brandsma in de Jozef­kerk in Gouda. Titus wordt op 15 mei heilig verklaard. Een bij­zon­dere man, pries­ter en hoog­le­raar die stond voor zijn geloof en vermoord is in Dachau. Veel kunnen we in deze onrus­tige tijd leren van hem.
Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen
Vrijdag 27 mei t/m zaterdag 4 juni
gepubliceerd: maandag, 2 mei 2022
We vieren het grote feest van Pasen vijf­tig dagen lang. Veer­tig dagen na Paas­zon­dag vieren we de Hemel­vaart van Christus en tien dagen daarna het Feest van Pink­ste­ren. Voor ons chris­te­nen is dat het begin, dan ont­staat de Kerk van Christus.
Jubileumjaar Brielle Fotoreportage Video
gepubliceerd: vrijdag, 22 april 2022
Dit jaar is het precies 450 jaar gele­den dat in Brielle negen­tien gees­te­lij­ken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het Bede­vaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bij­zon­der wijze bij stil­staan. En we hopen dat u meedoet, omdat het be­lang­rijk is en blijft om hen te gedenken.
Actie Kerkbalans
Tussenstand maart
gepubliceerd: woensdag, 13 april 2022
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers van maart.


woensdag, 6 april 2022Viering Paastriduüm
dinsdag, 5 april 2022Palmpasenstokken gemaakt
zondag, 3 april 2022Viering van Barmhartigheid
donderdag, 31 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
maandag, 28 maart 2022Een (dans)avond voor de Vastenactie
zondag, 27 maart 2022Parochievernieuwing
vrijdag, 25 maart 2022Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
maandag, 21 maart 2022Marriage Course - Tijd voor elkaar
zaterdag, 19 maart 2022Pastorale brief Nederlandse bisschoppen
vrijdag, 18 maart 2022Hulp - Parochiële Caritas Instelling
woensdag, 9 maart 2022Opvang Oekraïners in De Ark
woensdag, 9 maart 2022Open gesprek over synodale Kerk
dinsdag, 8 maart 2022Mw. A. Mouris - van Leeuwen 100 jaar
maandag, 7 maart 2022Actie Kerkbalans
woensdag, 2 maart 2022Collecte voor hulp aan Oekraïne
woensdag, 2 maart 2022Vier Pasen dit jaar weer in de kerk
dinsdag, 1 maart 2022Wereldgebedsdag Video
dinsdag, 1 maart 2022Pausboodschap Veertigdagentijd
vrijdag, 25 februari 2022Oorlog in Oekraïne
vrijdag, 25 februari 2022Versoepelingen in onze kerk

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl