link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Met Pink­ste­ren is de kerk eens be­gon­nen! Jezus heeft zijn leer­lin­gen, die Hij gevormd had, gezon­den naar mensen. Hij heeft hen daarvoor toegerust met de kracht van de heilige Geest, de Helper. De heilige Geest stond garant voor de kerk die ontstond. Het was een werk van God. De leer­lin­gen kon­den Jezus ver­kon­di­gen in woord en met hun eigen leven en ge­tui­ge­nis.

Vieringen

De vieringen in juni zullen nog besloten zijn. Mensen die willen deelnemen kunnen reserveren per telefoon of e-mail.Jongste Parochieblad
Parochieblad 30 mei 2020
30 mei 2020

eerdere edities
Vieringen in juni
gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020
Einde­lijk laat de daling van het aantal nieuwe besmet­tingen toe dat de corona-maat­regelen wat kunnen wor­den versoe­peld. Vanaf 1 juni zullen de Eucha­ris­tie­vie­ringen voorlopig nog wel besloten zijn. Men moet zich hiervoor aanmel­den - in juni kunnen maximaal der­tig personen deelnemen.
Kaart voor Pinksteren
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
Bij pa­ro­chie­blad Samen ter Weghe zit deze keer een mooie kaart om u een Zalig Pink­ste­ren te wensen. Binnenin de kaart staat een over­we­ging en gebed tot de Heilige Geest.
Hemelvaart - Op weg naar Pinksteren
gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2020
Donder­dag 21 mei vieren we Hemel­vaart. De Heer gaat van ons heen, maar Hij blijft ook bij ons met de kracht van zijn ver­rij­ze­nis. Hij is bij de Vader onze voor­spre­ker om alles ten goede te keren. Daar mogen wij als kerk­ge­meen­schap aan mogen mee­werken.
Kaart voor de meimaand
gepubliceerd: zondag, 10 mei 2020
Pa­ro­chi­anen hebben deze week een kaart in de bus ont­van­gen om deze bij­zon­dere mei­maand een hart onder de riem te steken. Binnenin staat een groet van pastoor Van der Mee en achterop een Maria­ge­bed van paus Fran­cis­cus.
Mooiste ‘verborgen’ tuin in Schoonhoven
Interview RTV Krimpenerwaard met vrijwilliger Rob Rietkerk
gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Lokale omroep RTV Krimpener­waard besteed aan­dacht aan de prach­tige tuinen rondom de Bar­tho­lo­meus­kerk in Schoon­hoven. Met name onze vrij­wil­li­ger Rob Riet­kerk ver­telt over het park en onze pa­ro­chie.
Alpha-cursus online
Vanaf maandag 11 mei - 19.30 uur
gepubliceerd: dinsdag, 28 april 2020
Op maan­dag­avond 11 mei begint het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood met een online Alpha-cursus. U heeft mis­schien altijd al gedacht: ik zou wel wat meer van het chris­te­lijk/ katho­liek geloof willen weten. Alpha bestaat uit circa tien in­ter­ac­tie­ve bij­een­komsten waarin je open kunt praten over de basis van het geloof. Het is gratis, gezellig en in­spi­re­rend!
Brief van Paus Franciscus voor de Meimaand
Corona-gebeden van de paus
gepubliceerd: zondag, 26 april 2020
Paus Fran­cis­cus heeft op zater­dag 25 april een korte brief ge­pu­bli­ceerd met gebe­den voor de mei­maand in deze Corona-tijd.
Feest van de Goddelijke Barmhartigheid
gepubliceerd: vrijdag, 17 april 2020
We hebben Pasen mogen vieren; hoe anders dan velen gewend zijn. Pasen wordt het feest van het geloof genoemd; we gaan tot de kern: Christus is verrezen. Zo heeft Hij het lot van de hele mens­heid ten goede gekeerd, eens voor al. Dat blijft staan.
Op weg naar Pasen
gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020
Hoe gaat het met u? Het is een bij­zon­dere tijd; we hebben op andere manieren contact. Pasen kunnen we niet samen vieren; dat is vreemd, maar we vieren wél Pasen. Christus is eens voor al verrezen (!) en Hij wil ook in ons steeds tot leven komen uit onze ‘dood’ die er steeds is.
Paasbrief Nederlandse Bisschoppen
gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020
‘Deze Goede Week, die met Palm­zon­dag begon, verloopt heel anders dan ons ver­trouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Neder­landse Bis­schop­pen voor Pasen 2020 aan de gelo­vi­gen schrijven. Met deze brief willen ze ie­der­een bemoe­digen nu het Hoog­feest van Pasen niet in de kerken gevierd kan wor­den in verband met het corona­vi­rus.


zaterdag, 4 april 2020Komen we er doorheen?
donderdag, 2 april 2020Palmpasen, start van de Goede Week
zaterdag, 28 maart 2020Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
vrijdag, 27 maart 2020Voorbereiding op Pasen
woensdag, 25 maart 2020Ná het bidden van het Angelus
dinsdag, 24 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
zondag, 22 maart 2020Veertigdagentijd als een quarantaine
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
zondag, 15 maart 2020Mogelijkheden ivm het coronavirus
zondag, 15 maart 2020Bijzondere Veertigdagentijd
vrijdag, 13 maart 2020Weekendvieringen tot 31 maart geschrapt
maandag, 9 maart 2020Jaar van het Woord van God
woensdag, 4 maart 2020Kerken in actie
maandag, 24 februari 2020Sobere maaltijdbijeenkomst
zaterdag, 22 februari 2020Film over Pater Damiaan
maandag, 17 februari 2020RTV Krimpenerwaard verslaat Moeder Teresa Video
dinsdag, 11 februari 2020Musical Spector van KISI - God’s singing kids
dinsdag, 28 januari 2020Kerken in actie
maandag, 27 januari 2020Expositie H. Moeder Teresa van Calcutta
vrijdag, 24 januari 2020Wereldgebesdsdag en Ontmoetingsmaaltijd

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl