link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn teamgenoten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen deze week

woensdag, 20 oktober
9.00Schoonhoven - Eucharistie
 
donderdag, 21 oktober
10.00Hof van Stein - Eucharistie
 
vrijdag, 22 oktober
9.00Haastrecht - Eucharistie
14.00Schoonhoven - Woord en gebed (Uitvaart)
19.30Haastrecht - Gebed
 
zaterdag, 23 oktober
17.30Haastrecht - Eucharistie
 
zondag, 24 oktober
9.00Schoonhoven - Eucharistie
11.00Haastrecht - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Jongste Parochieblad
Parochieblad 16 oktober 2021
16 oktober 2021

eerdere edities
Mooi feest Maria ter Weghe Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021
Mgr. Jan Hendriks was maan­dag 18 ok­to­ber weer even terug in zijn voor­ma­lige Barnabas­paro­chie te Haast­recht van­wege het feest van Maria ter Weghe. Het was weer een mooi feest!
Muzikaal bezinningsmoment in de parochiekerk
Schoonhoven - zaterdag 23 oktober - 20.00 uur
gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021
In het voor­jaar kwam een ‘denktank’ o.l.v. burge­mees­ter dhr. Cazemier en ds. C. Koole, samen om te spreken over de toe­komst van de Krimpener­waard,
Pausboodschap Wereldmissiedag
Zondag 24 oktober
gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021
Op zon­dag 24 ok­to­ber viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereld­mis­sie­dag. Al eer­der dit jaar publi­ceerde het Vati­caan de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor deze dag, met als uitgangs­punt: “Het is voor ons onmoge­lijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze bood­schap is in nu in de Neder­landse vertaling be­schik­baar.
Pastoor Van Klaveren bij RTV Krimpenerwaard
gepubliceerd: woensdag, 6 oktober 2021
Op de web­si­te van lokale omroep RTV Krimpener­waard verscheen dins­dag 5 ok­to­ber een artikel over onze nieuwe pastoor. Het bericht is aan­ge­vuld met twee foto's van de pastoor met zijn klassieke Volvo automobiel vóór de H. Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven.
Maria ter Weghe
Maandag 18 oktober - 19.30 uur - Haastrecht
gepubliceerd: dinsdag, 5 oktober 2021
Het jaar­lijkse feest van Maria van Haast­recht wordt gevierd op maan­dag 18 ok­to­ber 2021. Dit jaar zal Mgr. Jan Hendriks, bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de hoofd­cele­brant zijn van de plech­tige H. Mis die begint om 19.30 uur.
Missaal-app gepresenteerd
Vanaf heden vrij beschikbaar
gepubliceerd: dinsdag, 5 oktober 2021
Maan­dag 4 ok­to­ber vond in het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo de eerste Wil­li­brord­avond plaats met de pre­sen­ta­tie van de Missaal-app. Deze nieuwe app is be­schik­baar via de web­si­te van de Tilten­berg waar eer­der het online Getij­den­ge­bed werd uit­ge­bracht.
Haastrechts klooster in AD
gepubliceerd: maandag, 4 oktober 2021
Een artikel over het Passionisten­kloos­ter te Haast­recht is zon­dag 3 ok­to­ber ver­sche­nen in het Alge­meen Dagblad (AD). Het bericht geeft een sympathieke inkijk in het kloosterleven maar bespreekt ook de uit­dagingen waar de zes nog over­ge­ble­ven monnikken voor staan voor wat betreft de toe­komst van het enorme gebouw langs de provincialeweg.
Rozenkrans bidden
gepubliceerd: vrijdag, 1 oktober 2021
Oktober is Rozen­krans­maand. Elke week bid­den we ge­za­men­lijk de Rozen­krans op maan­dag­avond om 19.00 uur in Schoon­hoven in de Bene­dic­tus­zaal en op vrij­dag­avond om 19.30 uur in Haast­recht bij het beeld van Maria ter Weghe. Ie­der­een is hierbij van harte welkom!
Bijbeltentoonstelling
Vanaf 12 oktober in Schoonhoven / 8 november in Haastrecht
gepubliceerd: dinsdag, 28 september 2021
Bisdom Rotter­dam presen­teert in het kader van het ‘jaar van het Woord van God’ een Bijbelexpo, die een tour maakt door het bisdom. Op 12 ok­to­ber wordt de ten­toon­stel­ling, vijf panelen met teksten en afbeel­dingen, geplaatst in de kerk in Schoon­hoven. Op 8 no­vem­ber verhuist de ten­toon­stel­ling naar de kerk van Haast­recht.
Wijzigingen in het vieringenrooster
Per 1 oktober 2021
gepubliceerd: maandag, 27 september 2021
Met het aantre­den van pastoor Van Klaveren zullen in het vie­rin­genrooster een paar wijzi­gingen wor­den doorge­voerd. Meest ingrijpend is het vervallen van de vie­ring om 17.30 uur in Schoon­hoven, maar ook enkele tij­den zijn ge­wij­zigd per 1 ok­to­ber 2021.


donderdag, 23 september 2021De ‘Alles of Iets Roadtrip’ Fotoreportage Video
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
zondag, 19 september 2021Pastoor Van Klaveren geïnstalleerd Fotoreportage
donderdag, 16 september 2021Uitnodiging Kinderclub
woensdag, 15 september 2021Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
zondag, 12 september 2021Pastoor benoemd
zondag, 12 september 2021Dankwoord pater Thomassen
zondag, 12 september 2021Pastoor Van Klaveren - Gewoon katholiek
zondag, 12 september 2021Bestuursleden stellen zich voor
donderdag, 2 september 2021Kiezen voor duurzame levensstijl Video
dinsdag, 31 augustus 2021Interkerkelijke avond bij vertrek pastoor Van der Mee
maandag, 23 augustus 2021Mededelingen van het parochiebestuur
woensdag, 18 augustus 2021Paus bij Internationaal Eucharistisch Congres
vrijdag, 13 augustus 2021Nieuwe bestuursleden voor beide parochies
vrijdag, 6 augustus 2021opGROEIsymposium 2021
vrijdag, 23 juli 2021Fietsbedevaart naar Brielle
donderdag, 22 juli 2021Welkom aan pater Thomassen
maandag, 19 juli 2021WJD@Home
dinsdag, 13 juli 2021Werelddag van grootouders en ouderen Video
donderdag, 8 juli 2021Vertrekkend en komend (waarnemend) pastoor

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl