link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geweld op grond van je geloof

Is er in God wel of geen geweld

gepubliceerd op donderdag, 18 februari 2016

Veel mensen denken dat het geloof een bron is van geweld en twee­dracht. In de bijbel wordt veel geweld gebruikt, ook in de naam van God. Wraakge­dachten wor­den gebe­zigd. Dat God de ongelo­vi­gen en de hardnekkige zon­daars moet straffen (of slaan). Hoe zit dat? Ook wordt er vanuit de kerk gezegd: “Geen geweld in de naam van God”. Of nog sterker: “In God is geen geweld”.

Er is wel een moei­lijk­heid. Er is maar één God, die vol van liefde is maar ook aan­spraak maakt op de waar­heid. Daarom kijken we naar Christus. God heeft zijn Zoon gezon­den om de mens te red­den en te overtuigen van de waar­heid van het geloof in de God van Israël en zo de God van Jezus Christus. Christus deed dat zon­der geweld te gebruiken. Dat is het enorme span­nings­veld, waar wij mensen maar moei­lijk uit komen. Wij gebruiken ge­mak­ke­lijk geweld om onze mening op te dringen. Wij gebruiken onze macht, als we die hebben, soms met alle gevolgen van dien. Vaak willen wij vergel­ding en een recht­vaar­di­ging.

Er ligt eer­der een probleem bij de mens dan bij God, die het geweld niet schuwt. Wij vragen aan God dat hij moet optre­den, want waarom doet Hij niets. Als we zo bid­den, dan spreken we wel onze eigen gedachten uit maar het zou ook goed om het zo in Gods hand te leggen. Hij is de Rechter. Hem komt het laatste oor­deel toe. Wie kan er bid­den: Ik laat het aan God over. Daarom kijken we naar Christus, die geslagen werd, en uit­ein­delijk gedood. Op het kruis bidt Hij tot zijn Vader, die Hem moet red­den en die Hem ook gered heeft.

Wat laat Jezus nog meer zien. Hij draagt onze schuld. We zeggen: God heeft op Hem de schuld gelegd van onze zon­den. God ver­geldt anders. De wraak wordt door Jezus zelf gedragen. Aan het kruis heeft Hij onze vergel­ding onder­gaan. Hij deelt onze pijn. Christus is solidair met alle slacht­of­fers van geweld, door zelf alles te dragen. Zo heeft God het kwaad overwonnen, door de kracht van zijn liefde. In een weer­loze liefde wor­den de machten van het kwaad ontmaskerd. Zo probeert God in Christus de mens te bereiken. Aan het kruis vergeeft Hij zijn beulen en een moor­de­naar word vrij­ge­spro­ken. De hon­derdman bekeert zich bij de dood van Christus en komt tot geloof.

Zo wordt de spiraal van het geweld won­der­lijk doorbroken. Het licht van Christus mag zo over het Woord van God vallen.

Wat zegt het over ons­zelf. Wij kijken altijd naar anderen, die vol geweld zou­den zijn, alsof we zelf on­schul­dig zijn. Als ik met een vin­ger naar anderen wijs, zie ik vaak niet dat ik met drie vin­gers naar mezelf wijs. Wie ben ik zelf. Ben ik ook niet medeplich­tig aan het onrecht op aarde? Durf ik mezelf echt vrij te pleiten?

In het licht van Christus’ dood en ver­rij­ze­nis ont­staat een nieuwe ge­meen­schap van mensen die weten dat ze zon­daars zijn, maar leven uit de genade van God. Deze genade van Christus geeft het om onze vijan­den lief te hebben en voor hen te pleiten bij God. Als we voor hen bid­den, nemen we hun schuld en vervloe­king op ons, zoals Jezus het deed en we pleiten voor hen bij God.

Dit is de echte liefde van God, vol barm­har­tig­heid, die ons oproept tot een intense beke­ring, als een omme­keer van het hart. Dit wil God aan ons geven, met zijn Geest, die dit onmoge­lijk werk van genade moge­lijk maakt. Zo veran­dert deze Geest het aanschijn van de aarde.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl