link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Strijd met het vuur van de heilige Geest

gepubliceerd op maandag, 15 augustus 2016

Paus Fran­cis­cus zegt dat er een derde wereld­oor­log gaande is, met alle terreur en aan­slagen. Het komt ook heel dichtbij. Het is als een ver­nie­ti­gend vuur en veel on­schul­dige mensen wor­den gedood.

Wat zal ons nog te wachten staan. Ik houd mijn hart vast voor de toe­komst. Het wordt niet ge­mak­ke­lijker. Er treedt ook een verhar­ding op. Steeds meer mensen leven voor zich­zelf met ergens ook een goddeloos leven. Men stoort zich niet aan God of gebod.

Er kan ge­mak­ke­lijk gezegd wor­den dat het de schuld is van moslims: Zij plegen aan­slagen in de naam van God. Zij klagen de ongelo­vi­ge en soms godde­loze manier van leven aan, want hoe kun je leven zon­der God.

Strijd met het vuur van de heilige Geest
Zo groeit er een anti-islam mentali­teit en daar­mee ook ge­mak­ke­lijk een anti-vluch­te­lingen mentali­teit. Men moet een zondebok vin­den en die ligt altijd buiten je zelf.

Het is in de ogen van veel mensen niet alleen de Islam die het gedaan heeft. Mis­schien mag ik in her­in­ne­ring brengen de grote afkeer tegen de kerk en haar geloof en haar moraal, die al tien­tal­len jaren heerst. Want wat de kerk zegt en verkon­digt kan niet. Hoe belache­lijk zijn we soms niet gemaakt. Dat is ook een manier om uit te schakelen. Zo weinig mensen stellen zich de vraag of alles kan en mag. Alsof alles straffeloos kan.

In de bijbel wordt weleens gezegd dat de gevolgen van de zonde van de wereld naar de hemel schreeuwen en roepen om wraak. Zoveel mensen vragen zich ook af: Doet God nu niets? Laat Hij alles over zijn kant gaan? Wanneer treedt Hij op?

En hoe zou God dan moeten optre­den. Er is immers ook een recht­vaar­dig­heid van God. Hij kan het kwaad toch niet ongestraft laten. Hij kan de zon­den toch niet zomaar met de man­tel der liefde bedekken. Dat is goedkope genade, goedkope barm­har­tig­heid. Daarom wordt er in de bijbel ge­spro­ken over een vuur dat op de aarde kan komen, als een straf, zoals het vuur over Sodom en Gomorra.

Wat te doen. Jezus spreekt over zijn doopsel dat Hij moet onder­gaan. Het gaat over zijn lij­den en dood. Immers wat heeft Christus niet moeten lij­den en onder­gaan van­wege de zonde van de mensen. Er wordt weleens gezegd dat Jezus de kelk, die gevuld is met alle vuilig­heid en slecht­heid van iedere mens die als straf over de volken zou wor­den uit gegoten, dat Jezus deze kelk te drinken heeft gekregen en geheel gele­digd heeft. Zo is de zondelast van de hele wereld op Christus gelegd. Hij is het Lam Gods dat de zon­den van de wereld draagt.

En we kunnen begrijpen dat Hij zegt: Hoe beklemd voel ik mij, met alle doodsangst, totdat het gebeurd is en zo volbracht. Hij heeft het kruis voor ons op zich geno­men en de schande niet geteld. Jezus is niet gevlucht voor het lij­den, omwille van de zonde, maar uit liefde voor de zon­daars heeft Hij alles gedragen tot de dood aan het kruis, tot het graf waar onze zon­den wor­den begraven, tot zijn ver­rij­ze­nis waar Hij ons een nieuw leven aanreikt.

Omdat Jezus deze beker van vergel­ding leegdrinkt, ont­van­gen wij een beker die over­stroomt van genade, om ons en de wereld te red­den.

Dat is het vuur dat Christus komt brengen. Niet dit ver­nie­ti­gende vuur van vergel­ding en straf, maar als eerste het vuur van Gods totale liefde voor ons, van Gods geest, zoals we dat ook zien met Pink­ste­ren en dat het aanschijn van de aarde kan vernieuwen.

Ik was begin au­gus­tus op Celebrate, een katho­liek festival dat heel intens was en waar gebe­den werd om deze uitstor­ting van Gods vurige Geest, die de wereld weer tot geloof en chris­te­lijk leven mag brengen. De eerste leer­lin­gen zijn zo vervuld geweest van Gods Geest en zij hebben de Blijde Bood­schap van Gods red­ding gebracht met hun eigen leven.

Dat is onze roe­ping, als kerk. Wij wor­den uit­ge­no­digd om mee te doen met die tal­loze mensen en zo de echte weds­tijd van het leven aan te gaan, met deze strijd tussen goed en kwaad. Met het vuur van Gods Geest, die Christus ons allen wil geven. Het zal niet ge­mak­ke­lijk zijn.

Jezus spreekt over de ver­deeld­heid die helaas zal ontstaan omdat er altijd mensen zullen zijn die zich niet alleen ver­zet­ten maar ook met geweld strij­den tegen de Chris­te­nen. Zijn vrede­lie­vende be­doe­lin­gen kunnen zo gedwars­boomd wor­den. Hoe won­der­lijk: Door vrede en ver­zoe­ning te brengen, komt er ook onvrede en ver­deeld­heid omdat niet ie­der­een hier aan wil.

Dat zal onze strijd zijn, niet met geweld en oorlog, maar met de verdraag­zaam­heid van het kruis. Daarom zullen er veel mar­te­la­ren zijn en komen. Wij mogen ons aan­slui­ten bij deze menigte van geloofs­ge­tui­gen. Wij kunnen bang zijn of ont­steld, zoals Jezus zelf, maar God geeft ons het vuur van zijn Geest om dit grote werk van red­ding en verlos­sing te brengen. Dat is Gods gave voor ons en met zijn genade kunnen wij steeds meedoen, mis­schien met vallen opstaan.

Ontvang dan dit vuur van Gods heilige Geest. Amen.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl