link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?

Bidden we nog? En wanneer bidden wij? En wat bidden wij? En hoe?

gepubliceerd op maandag, 17 oktober 2016

Bidden we nog? En wanneer bid­den wij? En wat bid­den wij? En hoe?
Bidden moet je leren en ‘gewoon’ doen en blijven doen. Zo maken we het ons echt eigen. Of bid­den we (pas) als we geen oplos­sing meer zien?

Bidden is het ademhalen van de ziel

Gebed brengt ons in contact met onze Schepper, Vader, de Ver­los­ser of met welke naam wij Hem kennen. Bidden is niet het ‘opzeggen van een tekst’. We leggen er heel ons hart en onze ziel in; we willen Hem danken en prijzen of we brengen Hem onder de aan­dacht wat ons bezig houdt. Zo kunnen we altijd bid­den

Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
De kerk helpt ons om te bid­den in wat ze ons aanreikt.
In elke Eucha­ris­tie wordt ons veel aan­gereikt: We vragen om ver­ge­ving; we eren en danken God en leggen hem onze vragen voor. 

Naar het Woord van God kunnen we bid­dend luis­te­ren. We kunnen dat ook mee naar huis nemen ter over­we­ging.

We bid­den ook het morgen­ge­bed van de Kerk aan (de lau­den). Wie zich dat eigen maakt, heeft een schat, deze schat van de psalmen. Het draagt je dage­lijkse leven. Het lijkt pit­tig en zwaar, maar het leven is ook niet altijd ge­mak­ke­lijk. Extra hulp­mid­de­len zijn niet ver­keerd.
We bid­den ook de rozen­krans. Dat lijkt soms saai of eentonig. Daar moet je door­heen. Er zijn zoveel zaken waar je in het leven door­heen moet zon­der af te haken. Je mag aan de hand van Maria het leven van Jezus en Maria over­we­gen. Het helpt ons ook om lan­ger te bid­den. Veel gebe­den zijn immers te vluch­tig en te kort.

Ook de korte ‘schiet­ge­bedjes’ zijn zeker be­lang­rijk. Het brengt ons dage­lijks leven op meer­dere momenten weer in verbin­ding met God.

Ook het zingen, bijv. een Maria­lied of lof­prijs­lie­de­ren, kunnen ons helpen in contact met God te komen. ... zingen is 2 x bid­den ...

Bidden vraagt ook om aan­dacht; dat we weten met Wie we aan het spreken zijn. Zo bid­den we ook met ons lichaam, staand en knielend. Bij ons thuis begon het avond­ge­bed met deze zin: “Laten wij ons stellen in Gods heilige te­gen­woor­dig­heid, wij geloven vast dat Gij hier te­gen­woor­dig zijt en dat Gij ons ziet en ons aanhoort.”

Wij mogen met God in gesprek zijn. Het mag iets van elke dag zijn en van meer­dere momenten op een dag. Mis­schien zijn we iets kwijt­geraakt, maar wij kunnen het weer oppakken en ons eigen maken. Laat gebed uw stuurwiel zijn (wor­den) en niet een reservewiel, dat onbenut opgeborgen ligt om in geval van nood dienst te doen. Dan gaat er een schat verloren.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl