link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gebrek aan vrijwilligers?

gepubliceerd op vrijdag, 3 juli 2015

Iemand zei mij onlangs “ons grootste probleem is het gebrek aan vrij­wil­li­gers”. We lopen er in de pa­ro­chie tegenaan dat vrij­wil­li­gers oud wor­den en moeten stoppen en dat we moei­lijk nieuwe en jon­gere vrij­wil­li­gers kunnen vin­den. Hoe kunnen we ze in­te­res­seren? Dat is een wer­ke­lijk probleem, want we willen als pa­ro­chie voor zoveel mensen iets kunnen betekenen. Ik zie dat probleem ook.

Thuis geko­men dacht ik: er is niet alleen gebrek aan vrij­wil­li­gers, maar ook aan mensen die hun hele leven aan de Kerk willen geven of die er hun beroep van willen maken. Ook dat is een probleem. Er is niet alleen een tekort aan vrij­wil­li­gers maar ook aan ‘pro­fes­sio­nals’ (ik vind dit in ker­ke­lijk ver­band trouwens geen mooi woord). En een kort moment later dacht ik: het probleem zit veel dieper: er is een probleem met de over­dracht van het geloof. Het echte probleem is dat het geloof niet wordt doorge­ge­ven (en ont­van­gen), het geloof wordt niet onder woor­den gebracht. Het geloof door­ge­ven gebeurt op de eerste plaats door katechese, maar het gebeurt ook in de li­tur­gie, en zelfs in de diaconie. Maar het lukt ons bijna niet meer om de mensen te bereiken. Ook de ouders slagen er niet in om het geloof op hun kin­de­ren over te brengen. Dit is geen beschul­diging, maar een constate­ring. En na­tuur­lijk zijn er altijd gezonde uit­zon­de­ringen. Maar in de breedte van de Kerk is het zo. Het grootste probleem waar we als Kerk mee kampen is niet het gebrek aan vrij­wil­li­gers of roe­pingen, maar het ‘stokken’ van de geloofs­over­dracht.

Welke mid­de­len staan ons ter beschik­king om hier iets aan te doen, al is het op kleine schaal? Voordat we deze vraag kunnen be­ant­woor­den, moeten we het probleem aller­eerst erkennen en zien en er ons bewust van zijn. Ver­vol­gens zullen we de vraag bij ons­zelf moeten neerleggen: hoe staat het met mijn geloof? Daarna komt de vraag: hoe kan ik het geloof uitdragen en zicht­baar voorleven? Hoe kan ik een lamp zijn op de stan­daard of een stad op de berg? Dan komen we bij evangeli­sa­tie.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl