link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoe belangrijk is voor ons de zondag?

gepubliceerd op zaterdag, 15 juli 2017

We leven heel sterk in het ritme van de week, met de dagen van zon­dag tot en met zater­dag. Hoe beleven we daarin de zon­dag. Soms lijkt het erop dat we vooral het ritme van de week beleven met de dagen dat we werken en de dagen dat we vrij zijn, meestal het weekend. De week begint of ein­digt met het weekend. Agenda's beginnen met de maan­dag, het begin van de werkweek.

De joden ken­den de sabbat, vanuit het schep­pings­ver­haal. Na zes dagen van werken, zoals het scheppen van de wereld, was er de rust­dag. Je mag zeggen: Gelukkig is er een rust­dag. Als we altijd maar door zou­den gaan, dan zou­den we overspannen wor­den. De mens heeft dit nodig.

De chris­te­nen hebben de sabbat veran­derd in de zon­dag. Dat was zowel de achtste dag, als ook de eerste dag. Het was zowel de dag na de sabbat, de vol­tooiing van alles wat God met de schep­ping be­gon­nen was als de dag die een nieuw begin inluidt, gegeven door Christus’ ver­rij­ze­nis. De zon­dag is zo veel meer dan alleen een rust­dag. Ze wijst ook naar de toe­komst die ons wacht. Ze wijst ook naar het eeuwig leven. De mens heeft het nodig om niet alleen met het per­spec­tief van deze wereld te leven.

Hoe be­lang­rijk is het om de dag des Heren te vieren, met Christus en elkaar. De kerk komt samen om God te danken, vooral voor wat Christus ge­daan heeft. De kerk komt samen om ge­sterkt te wor­den het vol te hou­den op onze weg door het leven naar de eind­vol­tooi­ing. Daarom vieren wij bij uitstek op die dag de Eucha­ris­tie. Het mag het hoogte­punt van die dag zijn. En wie deze dag overslaat, mist iets! Vaak werd dat ook beleeft, zoals mensen hebben kunnen zeggen: Als ik niet naar de kerk heb kunnen gaan, is het voor mij geen zon­dag.

Door een ver­min­de­ring van geloof en ker­ke­lijk leven, is deze dag erg onder druk komen te staan. Voor veel mensen kan de dag nog be­lang­rijk zijn om samen iets te kunnen doen. Het is dan een sociale vrije dag, die ook zon­der God en zon­der kerk beleefd kan wor­den. Zo wordt alles uitgehold.

Wij als chris­te­nen hebben de plicht (!) om de zon­dag in ere te hou­den. We laten daar­mee veel zien; het mag ons ge­tui­ge­nis zijn. Niets hoeft daarvoor te wijken! Helaas gaan ouderen (soms) niet naar de kerk, omdat de kin­de­ren komen. Kunnen ze dan niet later komen? Soms slaat men over, omdat men jarig is, of omdat het een keer niet kan. Ook met de vakanties of als men weg moet, slaat men over. Kunnen we echt de zon­dag overslaan? Het is niet ge­mak­ke­lijk om te zeggen dat het hoort bij onze ker­ke­lijke verplich­tingen. Dan lijkt het weer een wet. Je mag ook zeggen dat het een innerlij­ke ver­plich­ting is. Je kan niet anders. Dan zegt het iets van je geloof in God, die deze rust dag geeft, van Christus die ons een nieuw leven aanreikt, van onze be­trok­ken­heid op elkaar als geloofs­ge­meen­schap, omdat we ook samen ons kerk zijn willen beleven.

Vier de zon­dag. Het doet je goed, licha­me­lijk, gees­te­lijk, gelovig en sociaal.
De zon­dag in ere hou­den, is meer dan de moeite waard.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl