link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kom Heer Jezus, kom

gepubliceerd op vrijdag, 16 november 2018

De eerste chris­te­nen hebben altijd gebe­den om de komst van de Heer. Ze waren niet bang voor de weder­komst van de Heer, ook als dat de ondergang van de hui­dige wereld zou zijn, ook van hun eigen ik. God maakt alles nieuw.
We weten (geloven) dat met de komst van Christus deze vernieu­wing is be­gon­nen. Hij die gestorven is voor onze zon­den, is verrezen en reikt ons dit nieuwe begin aan, uit kracht van de heilige Geest. Deze geest van God vernieuwt het aanschijn van de aarde. Het begin is er al.

We leven dus in een dubbele tijd. Van reeds en nog niet. Van op weg gaan en steeds weer terugvallen. Het ko­nink­rijk van God is nog niet voltooid; het is bezig te groeien. Laten wij het toe? Zo kijken de chris­te­nen naar de toe­komst; deze komt naar ons toe en deze ver­wach­ting mag ons leven bepalen. Daarvoor hebben wij voort­du­rend beke­ring nodig. Elk ogen­blik is als een guns­tig moment door God gegeven waarin de Heer naar ons toe­komt. We hebben de opdracht te luis­te­ren naar de impulsen van de Geest van God zon­der ons daar tegen te ver­zet­ten. Anders verhin­de­ren wij het werk van God, hetgeen maar al te vaak gebeurt.

De eerste komst van God was met deze komst van Christus, als mens. In alle nede­rig­heid is hij geko­men. Men heeft het niet gezien en het bracht veel lij­den voor de Heer. Bij de weder­komst ver­wach­ten wij de Heer in heer­lijk­heid en het laatste oor­deel zal ge­spro­ken wor­den. Alles zal aan het licht komen.

In deze tijd van ver­wach­ting leven wij met Gods woord en de kracht van de sacra­menten in zijn kerk, waar we dit met elkaar beleven. Zo bid­den wij dit ook in de kerk bij het Onze Vader: uw rijk kome en na de consecratie: wij ver­kon­di­gen uw dood en ver­rij­ze­nis totdat Hij komt. Hij is geko­men en Hij komt en Hij zal komen. Zo mag zich ons leven voort­du­rend vernieuwen, en dat we ons richten op Hem die komt. Zo wens ik u een goede advent.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl