link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwjaar 2019

gepubliceerd op donderdag, 3 januari 2019

In de kerk is het nieuwe jaar al be­gon­nen met kerst­mis, met de geboorte van dit kind. Christus reikt de wereld een nieuw begin aan. Hij wil het aanschijn van de aarde vernieuwen, het aanschijn van de aarde dat zo getekend is met oorlog en geweld, en van alles en nog wat; dat kan ons ook triest kan maken en moedeloos. Maar wil een nieuw begin kans van slagen hebben, dan moet het ook wor­den voor­be­reid. Alles heeft zijn tijd nodig.

De jaar­wis­se­ling heeft alleen iets magisch. Zo werkt het niet. Altijd weer vallen we ge­mak­ke­lijk terug in ons oude patroon. De mens heeft meer nodig dan een dag om zich te vernieuwen.
Daarom om ons voor te berei­den op het echte nieuwe begin reikt de kerk ons altijd de advent aan; deze tijd raakt vaak on­der­ge­sneeuwd, van­wege alle drukke bezig­he­den in de maand de­cem­ber. En de advent reikt ook veel ver­der draagt dan alleen die 4 weken. Het moet zijn uit­wer­king krijgen in de kerk, als voorbode voor de hele wereld. De is immers ge­roe­pen een teken van hoop en red­ding zijn voor de wereld.

Daarom is er altijd deze oproep tot waak­zaam­heid. Een christen kijkt uit naar God, die wil komen en die achter alle gebeur­te­nissen staat. God staat echt achter alles; Hij wil alles ten goede lei­den. Hij kan op kromme lijnen weer recht schrijven. Hij kan uit het kwade nog het goede halen, hoe won­der­lijk. Hij is echt een schepper, die alles nieuw kan maken.

Zo wil de advent, als tijd van voor­be­rei­ding op iets nieuws, ons ook oproepen tot beke­ring, dat we tot een oprechte omme­keer komen en niet in schijn of formali­teiten leven, waar ons leven vol van is. Chris­te­nen leven fun­da­men­teel anders; dat wordt dui­de­lijk in een tijd die niet meer chris­te­lijk is. Wij zijn echt andere mensen. En wees niet bang om anders te zijn, tegen de stroom in te gaan.

Na­tuur­lijk zijn we niet beter dan de anderen, want ook al hebben we Christus en zijn kerk, we vallen steeds terug. Wij hebben onze fouten, die er altijd zijn. Een christen leeft uit de barm­har­tig­heid van God en beleeft die ook naar anderen.
Want we zijn vaak nog ver weg van dit nieuwe leven. De wereld ziet inder­daad dat we niet beter zijn maar heeft veel te zeggen, maar wij hebben Christus en zijn Geest, die ons steeds weer ver­der leidt en moed geeft. God wil het ons geven dat we uit­hou­den, en goede moed hebben want ook al heeft God de wereld vernieuwd, een nieuw aanschijn gegeven, de wereld en ook wij­zelf, wij lij­den nog volop onder de lasten van het kwaad en alle onrecht.

Daarom in de kerk beleven we dat het nieuwe ons gegeven is, maar zich ver­der moet vervullen, het is er reeds, maar nog niet ten volle, want de Blijde Bood­schap van Christus moet in ons waar wor­den, vervuld wor­den. Dat vraagt, zeker in deze tijd, dat we intens vast hou­den aan Christus en zijn kerk, aan de zon­dagse eucha­ris­tie, aan het woord van God, en elkaar tot steun zijn;
daarom kan een ge­meen­schap zo be­lang­rijk zijn, want als we er als christen alleen voor staan, moet je het ook alleen doen, terwijl we allemaal ook zwakke momenten hebben

Het nieuwe jaar is weer be­gon­nen. Zo is de nieuw­jaarswens, met de zegen van God. Op de staat ge­schre­ven: vraag niet of de tij­den van vroe­ger beter waren dan nu; dat getuigt niet van wijs­heid. De tijd is van God en hij leidt ons met zijn geest, die ons allen gegeven is. En daarom is de wens dat we steeds met God mee werken en onze roe­ping verstaan. Daarom staat er op de achter­kant:

Hoe kunnen we mee werken met de heilige Geest; daarvoor is voort­du­rende waak­zaam­heid nodig, oplettend­heid. De gemak­zucht, of de lui­heid en de routine blokkeren alle voor­uit­gang. Alleen wie waak­zaam is, zijn antenne heeft uitstaan heeft de moge­lijk­heid God te ont­moe­ten en aan het werk te zien, want God leeft en werkt en door Hem wor­den alle tij­den goed.

Zo wensen wij u een genade­vol 2019; de Heer keert zich steeds tot ons en is ons gena­dig, met zijn liefde en barm­har­tig­heid.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl