link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jezus volgen

bij de lezingen van de 6de zondag door het jaar

gepubliceerd op maandag, 18 februari 2019

Hoe moeten wij als christen leven? Dat is vaak een vraag van mensen. En dan ligt de gedachte ge­mak­ke­lijk bij ons zelf: Wat kan ik doen; en daar­mee ook: wat wil ik doen.
Je kunt het ook anders zien, want het christen-zijn is niet zozeer iets van ons­zelf, van onze eigen in­span­ningen en krachten, alsof we dat zelf kunnen bereiken. Neen, het christen-zijn is iets van Christus, die ons roept en veel wil geven. Hij wil in ons han­de­len en dat heeft ook zijn con­se­quenties.

Mis­schien ervaren we dat ook, als we de weg van God gaan. Dan kom je veel hobbels tegen en vooral jezelf. Christen zijn is een strijd, niet alleen en op de eerste plaats tegen de wereld, maar aller­eerst tegen jezelf. De zalig­spre­kingen die we van Lucas horen zijn dan ook niet tot alle mensen gericht.
Als mensen op straat dit zo zou­den horen, dan kunnen ze denken: Wat is dit voor iets raars. Zou het mooi zijn om arm te zijn, verdrie­tig, gemi­nacht en ver­volgd te wor­den. Dat wil ik niet en ze sluiten de deur.

Jezus spreekt tot zijn leer­lin­gen die Hem zijn gaan volgen; zij zijn geraakt. Ze hebben meer gezien en zij hebben gedacht: Dat wil ik ook graag ont­van­gen, dat leven van deze Jezus. En zij hebben alles achter­ge­la­ten. Zij wil­den Hem volgen, maar dan begint het pas. Het veran­dert je leven. Willen we dat?

Veel mensen, die zeggen Jezus te willen volgen, gaan toch niet mee want ze stellen hun eigen grenzen en haken af of gaan maar tot een bepaald punt, dat in hun gedachte moge­lijk is. Daarom, het naar de kerk gaan en het bid­den zegt nog niet veel. Het kan buiten je eigen dage­lijkse wer­ke­lijk­heid blijven. Kijk maar.

Jezus zegt: Zalig gij die nu arm zijt. Het christen zijn wil ons ergens arm maken, arm in de zin van helemaal af­han­ke­lijk van God die onze Vader wil zijn, die zorgt, die er voor ons wil zijn. Hebben we deze God gevon­den. Deze erva­ring maakt echt vrij. De wereld maakt ons niet vrij. We weten allemaal wat geld en mach met ons doet. We steunen erop; we rekenen erop. Het zet God ergens buiten spel. De wereld waarin we leven probeert ons ergens wijs te maken dat je je eigen toe­komst moet verzekeren en dat je goed voor jezelf moet zorgen. En met geld kan er veel. Daarom zegt de eerste lezing ook: Vervloekt is hij die op mensen ver­trouwt, op alles wat deze wereld biedt en dat voorbij gaat. Veel mensen hebben ook deze erva­ring: dat het geld toch niet gelukkig maakt, dat je ge­zond­heid niet kan kopen. En er is ook de teleur­stel­ling in mensen, die je zo ver­trouwde, alsof de zonde niet bestaat. Maar wie zijn rijkdom in God vindt, kan leven; je schrijft de zon­dige mens niet af en je kunt tegen teleur­stel­lingen van mensen en van het leven als het niet gaat zoals je wil en denkt.

Dat is de vraag: Kunnen we ziekte en lij­den dragen, ja zelfs afwij­zing en ver­vol­ging?
Wie kan dat zo zeggen? Dat kan als je helemaal op God ver­trouwt die ons kracht geeft. Hij is het leven. Dan ben je als een altijd groene boom, die steeds vruchten draagt en niet verdort, want de wor­tels van deze boom liggen niet in deze aarde, maar in de hemel. Het vraagt veel tijd om je leven zo vorm te geven. Je moet over heel wat hobbels heen en ervoor zorgen dat je niet steeds op jezelf terugvalt, uit zelfmedelij­den en of zelfbeklag. Hoeveel medelij­den hebben mensen met zich­zelf. Je kan ook afhaken en je eigen gelijk zoeken, ook als je gelijk zou hebben.

Daarom, de leer­lin­gen hebben ervaren dat het volgen van Jezus minach­ting geeft en haat. Ze zijn uitgelachen, zelfs uit­ge­sto­ten uit de samen­le­ving; chris­te­nen horen er niet bij, zeker niet in een wereld die niet meer in God geloofd. Ook de eigen eer van mensen is groot en verne­dering kunnen ze maar moei­lijk dragen, terwijl God ons zo wil vormen; anders gaan we nooit op God steunen, ervaren we nooit de kracht van het eeuwige leven in ons. God wil in ons leven en werken, zoals Hij in Jezus zijn .Zoon heeft gewerkt en geleefd, totaal. Jezus heeft niet zich­zelf gezocht, niet zijn eigen gelijk, terwijl Hij gelijk had, niet zijn eigen eer, terwijl Hij geëerd had moeten wor­den. Hij heeft alles gegeven. Hoe kan dat. Wij verliezen ons leven niet, want Christus, die gestorven is, is verrezen. Paulus zegt dat ons geloof waardeloos kan zijn, zon­der bete­ke­nis bedoelt hij, want alleen één gegeven is allesbepalend: het bestaan van God zelf, die liefde is en zorgt, die eeuwig leven geeft en zo aan alles een zin en een inhoud kan geven, wat er ook gebeurt in je leven, ook met je zonde. Je bent nooit verloren. Dat laat Christus zien, die gestorven is en verrezen, en ons mee wil nemen naar dat nieuwe leven dat totaal anders is dan deze wereld. Dan gaan we wel tegen de stroom in, en je moet vooral tegen jezelf in gaan, zoals Jezus zegt: Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zich­zelf te verloochenen en zijn kruis van elke dag op nemen. Dan zul je het eeuwig leven vin­den, met dit zalige leven.

Wie ver­staat dit woord? Ik hoop dat we wor­den aange­trok­ken door de Heer zelf en door de heiligen en dat de heilige Geest dit werk in ons kan en mag doen. Amen.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl