link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vasten

bij de lezingen van Aswoensdag

gepubliceerd op vrijdag, 8 maart 2019

Op Aswoens­dag klinkt meteen een Blijde Bood­schap, met een sterke uit­no­di­ging. De profeet zegt namens God: ‘Keer tot Mij terug’ en er wordt bij gezegd, want “gena­dig is Hij en barm­har­tig, lank­moe­dig en vol liefde”. God is een heel goede Vader die altijd op ons wacht, een Vader die altijd voor ons klaar staat, en altijd van ons blijft hou­den. Maar het kan tussen God en ons mensen gaan, zoals het kan gaan tussen een vader en zijn zoon in de puber­teit; we horen over 4 weken over de verloren zoon. Hij wil zijn eigen gang gaan, met het bezit van de vader. De eigen vrij­heid, en de wil om zelf alles te beheersen is groot. Dat stopt niet altijd met de puber­tijd. En daarom klinkt deze uit­no­di­ging. Keer tot Mij terug, met heel je hart. Het gaat niet alleen over opstan­dige mensen. Wij weten allemaal dat we vaak veel waarde geven aan verlangens en dingen, aan wat we willen bereiken en God daarbij vergeten. Heel veel ruzie gaat over geld, relaties, eer en macht. Achteraf denk je vaak: Was het dit waard? Was dit echt zo be­lang­rijk dat ik er niet overheen kon stappen? Daarom, gelukkig; er is de veer­tigda­gen­tijd. Die biedt ons een tijd, als een gees­te­lij­ke pelgrims­tocht, van weer op weg gaan, met God en met elkaar. 

Jezus zelf begon ook zijn open­baar leven met een veer­tig­daag­se vasten­pe­rio­de, zoals we zon­dag zullen horen en het doet denken aan de veer­tig jaren die de Joden door de woes­tijn waren getrokken, onder lei­ding van Mozes, op weg naar het beloofde land.

Juist deze tocht door de woes­tijn was als een leer­school voor het Joodse volk om helemaal op God te ver­trouwen. Want in de woes­tijn viel alle men­se­lijke steun weg: ze had­den de vlees­potten van Egypte achter­ge­la­ten; in de woes­tijn was er geen voedsel, geen water en er was geen winkel om nieuwe kleren te kopen; er was zo goed als niets, alleen die einde­loze zand­vlak­te. Daar gingen ze ervaren dat God voor hen zorgde: Hij zond hen manna en kwar­tels om te eten; Hij liet Mozes water slaan uit de harde rots, Hij zorgde dat hun kleren en hun schoeisel niet versleten, Hij leidde hen door die zandwoes­tijn en beschermde hen, want ze waren na­tuur­lijk ook een ge­mak­ke­lijk doelwit voor vijan­dige groepen. Zo kan het ons ook ver­gaan, want die tocht is een beeld van ons leven. Het kan gebeuren dat alles wat je dier­baar is wegvalt en je het gevoel krijgt dat je met lege han­den achter blijft. Waar kun je nog op steunen. Dat gebeurt bij­voor­beeld als mensen erns­tig ziek wor­den of een dier­ba­re verliezen en vul maar in. Er zijn mensen die dan in hun radeloos­heid, in hun pijn en verdriet blijven, maar er zijn ook mensen die juist dan dichter bij God komen, meer steun zoeken en ook vin­den bij hun geloof, juist bij Degene die altijd blijft en er voor ons zal zijn, juist dan, wanneer alles wegvalt. Hoe be­lang­rijk is deze erva­ring, om te leren op God te ver­trouwen, helemaal.
Daarom geeft ons deze 40dagen­tijd, die alleen vrucht­baar is als we er serieus in gaan. Drie wegen wor­den ons gewezen, en voor ieder van die wegen geldt: je moet het niet doen voor de show, niet voor de mooie indruk die je mis­schien daar­mee op anderen of jezelf maakt. Je moet het doen vanuit je hart, van binnen uit, en dat hart moet ook gezuiverd wor­den en dat heeft een lange tijd nodig. Die drie wegen die het evan­ge­lie heeft gewezen, zijn: het geven van aalmoezen, bid­den en vasten. Het mooie is dat de aalmoezen voorop staan: “Denk aan de armen”, kreeg paus Fran­cis­cus te horen meteen toen hij werd gekozen. Som­mi­ge mensen kennen geen armen en denken dat er geen armen zijn of gaan er aan voorbij, met regels en formali­teiten. Dat typeert alleen hun leven. Luister eens naar het verhaal van een dak­loze of iemand die de laatste dagen van de maand maar moei­lijk ver­der kan. Als we meer mensen zien staan, wordt onze horizon verruimd. Voorop staat dus de liefde voor de mede­mens, die we veel kunnen en mogen geven, veel meer dan we denken. Dan komt ook het bid­den. Het gaat niet om de hoeveel­heid gebe­den die wij proberen te zeggen, maar het gaat meer om de vraag of we ons hart hebben geopend voor de ont­moe­ting met God. Dan wordt ons leven heel anders, mooier en dieper. Mensen leven soms heel bekrompen en angs­tig. We mogen leven in de ruimte van God, die ons opent. De derde pelgrimsweg naar God heet vasten. We ontzeggen ons echt iets wat we best graag drinken of eten, om meer los te komen van onze eigen men­se­lijke, licha­me­lijke behoeftes. Het gaat dus in tegen jezelf en het kan een grote strijd zijn, want op een gegeven moment heb je zo’n zin in dit of dat, wat je ge­mak­ke­lijk beheerst.
Vasten kan en mag vreugde en bevri­jd­ing geven. Je doet het door steeds tegen de Heer te zeggen: “Aan U geef ik de voor­keur, U op de aller­eerste plaats bent het die mij doet leven!” Als wat we doen, goed begrepen wordt, is het steeds een daad van liefde voor God en je mede­mens. We horen niet voor niets: Keer tot Mij terug met heel je hart en verzoen je met je mede­mens.
Ik hoop dat we een goede pelgrims­tocht krijgen en dat we God echt vin­den, als onze Vader, die van ons houdt en ons van alles geeft en ervoor ons wil zijn. Amen

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl