link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De strijd

gepubliceerd op vrijdag, 16 augustus 2019

Maan­dag 12 au­gus­tus zijn we met 24 pa­ro­chi­anen naar Brielle geweest, de plaats waar de 19 mar­te­la­ren van Gorinchem, na een lange boot­tocht met de nodige mar­telingen, zijn opge­han­gen.

Achter het ta­ber­na­kel waren 19 kronen afge­beeld, nog afkoms­tig uit de kerk van Gorinchem, toen deze werd gesloten. Het was het teken dat zij door de mar­tel­dood de over­win­nings­kroon hebben mogen ont­van­gen, na standvas­tig het geloof te hebben bele­den, met hun trouw aan Christus, die aanwe­zig is in de Eucha­ris­tie en aan de kerk, onder de lei­ding van de paus. 

Ook Maria wordt vaak afge­beeld met een kroon. Een week na het feest van Maria ten he­mel­op­ne­ming, op 22 au­gus­tus, op de 8e dag, vieren we haar kro­ning in de hemel. Dit is voor ons allen weg­ge­legd, als we deze weg van Maria aan.

Het gaat er in het leven altijd om de strijd aan te gaan. Niet de strijd tegen mensen; wij vechten niet tegen mensen, zoals ge­mak­ke­lijk gebeurd, als je opkomt voor jezelf, of voor een zekere recht­vaar­dig­heid.

Het leven is een strijd tegen de machten van het kwaad, die ons altijd willen mee­ne­men. Wie zich hier­van niet bewust is, wordt als van­zelf mee geno­men met deze wereld, met de manier van leven. Strij­den tegen oor­de­len over anderen, strij­den tegen jaloezie, tegen opko­men­de boos­heid of vergel­dings­drang, strij­den tegen kwaad­spre­kerij en laster. Het leven is echt een strijd tegen de machten van het kwaad die over ons willen heersen. Strij­den tegen eigen eer­zucht en macht willen hebben.

Het streven naar eer en macht was zo vreemd aan Maria. Zij wist dat ze niemand was en geheel af­han­ke­lijk van God. Ook Ber­na­dette, aan wie Maria ver­sche­nen is, zei: Als Maria een ander meisje had gevon­den, die niets was, was ze aan haar ver­sche­nen. Hoe moei­lijk is het om die weg te gaan van eenvoud en nede­rig­heid. Daarom, het leven is altijd deze strijd.

Deze strijd komt steeds naar voren op het feest van Maria ten he­mel­op­ne­ming. In de eerste lezing uit de apocalyps (Open­ba­ring 15) zien we de draak die het kind wil verslin­den en daarna de moe­der wil achter­volgen. Er is deze ver­vol­ging van Christus en de kerk we­reld­wijd, soms heel dui­de­lijk,soms heel geniepig.

Wij hebben in onze paro­chie­kerk twee afbeel­dingen van deze strijd: In het middelste glas-in-loodraam zien we Maria met de zon en de maan en de sterren, maar daar­naast zien we deze man, deze satan met een zweep, die het kind wil verslin­den. Wat heeft Maria moeten ver­du­ren en moeten dragen en uit­hou­den, tot onder het kruis. Zo is zij de voor­spreek­ster voor ieder, die deze strijd aangaat, om staande te blijven bij alle tegen­wer­king. 

Daar­naast hebben we in onze kerk bij het Maria-altaar deze Maria, die met haar voeten de slang ver­trapt, de slang die Adam en Eva heeft verleid en die ook ons steeds verleidt. Maria ver­trapt deze slang, door steeds dui­de­lijk nee te zeggen. Dat is het enige ant­woord, want we wor­den ge­mak­ke­lijk beetje bij beetje mee geno­men, en je staat na verloop van tijd met lege han­den. Wat heb ik gedaan?

Soms vragen mensen zich: Hoe heb ik het zover laten komen, laten gaan? Er wordt van ons deze overgave aan God gevraagd, zoals Maria laat zien. Zij begreep niet alles, maar ze kon zeggen: Mij geschiede naar uw woord; laat uw wil geschiede, ook al is dat anders dan ik denk of begrijp; ook al lijkt het niet goed te gaan, immers haar zoon sterft aan het kruis.

Ie­der­een heeft zo zijn eigen wil, zijn eigen zin, zijn eigen eer, die zich steeds laat gel­den. Je eigen wil doen is wat anders dan de wil van God doen. In het onze Vader bid­den we wel: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. In de hemel gaat het zoals God het wil en dat mag ook op aarde zo zijn. Maria heeft zich over gegeven aan deze wil van God, met deze overgave, in tegen­stel­ling tot Adam en Eva en de hele mens­heid.

Maria had zeker ook deze strijd, zoals ook Jezus. Hij werd ook bekoord tot op het kruis, met gedachten en redene­ringen, met als dit en als dat. Jezus en Maria hebben steeds gezegd: uw wil geschiede. Dat zal ook onze strijd zijn. Ja zeggen tegen God en neen tegen alles wat ons daar­van afhoudt. Dan mogen wij ook de over­win­nings­kroon ont­van­gen, als we God laten heersen in ons leven en hier op aarde. Dan mogen we eens met Hem heersen, zoals Maria in de hemel. Zij is onze mach­tige voor­spreek­ster, en onze koningin, die ons steeds helpt in de strijd van het leven.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl