link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De eindtijd

gepubliceerd op maandag, 18 november 2019

In de natuur loopt alles ten einde; met het vallen van de bla­de­ren en het steeds donker wor­den, komt de vraag naar voren: hoe ein­digt alles. Alles gaat voorbij en als we dat niet beseffen zullen we steeds de dingen van deze wereld na lopen; we wor­den uit­ge­no­digd na te denken. Waarom ben ik hier op aarde. Waarom leef ik? Toch niet enkel en alleen om wat rondjes hier op de aarde te draaien, toch niet alleen om te werken en geld te verdienen of te genieten.. Er is een ader leven dat ons wacht. We weten dat door de winter heen de lente weer zal komen. Zal dat voor de mens dan ook niet zo zijn. Wat is ons leven.

Het is inte­res­sant om te horen wat er gebeurt. Jezus is niet gehecht aan stenen tempels. Het gaat Hem ook om niet om kerk­ge­bouwen, al zijn we daar wel aan gehecht. Het is ook niet het probleem dat veel kerken sluiten. Het probleem is de geloofsafval, dat we God niet meer nodig hebben. Het gaat Jezus om de kerk die wij zijn, en of wij in deze wereld getuigen zijn van de Blijde Boods­schap dat God de wereld wil red­den van haar doodlopende weg.

Over het lot van de kerk en de wereld wor­den 3 dingen voorspeld.
Er komen scheu­ringen; zij zijn zelfs onvermij­de­lijk. Het zal dui­de­lijk wor­den wie het geloof van de kerk heeft, met haar onder­schei­dingsgave en wie vasthoudt aan zijn eigen geloof. Jezus bidt om een­heid in de kerk, maar wij gaan uit elkaar of gaan weg.

Met dit alles komt dan ook de ver­vol­ging. Het zal een blijvend gegeven zijn voor de kerk. Chris­te­nen moeten steeds ge­tui­ge­nis afleggen. Het zal zijn met gevaar voor eigen leven. Ales zal gevraagd wor­den. Er bestaat geen ge­mak­ke­lijk chris­ten­dom of gemak­zuch­tig. Het lijkt er weleens op dat de kerk in het westen in slaap gevallen is.

1 de­cem­ber begint de advent, om ons wakker te roepen, want God komt, ofwel op het einde en weest klaar, ofwel nu, om mee te doen. En wees niet bang. God bestaat en Hij zal je be­scher­men, ook al wordt je uitgelachen, bespot of zelfs gedood. De bescher­ming van God betekent niet dat er niets zal gebeuren, maar dat hij je een kracht geeft, om staande te blijven. Het zal de strijd van het geloof zijn; Blijf standvas­tig.

In de wereld zal er oorlog en strijd zijn, van mens tot mens. De wereld gaat ten onder aan zich­zelf. De wereld maakt zich­zelf kapot. En de chris­te­nen leven daarin anders. Ze gebruiken niet dezelfde wapens, zoals ge­mak­ke­lijk kan gebeuren, want Jezus prijst machte­lozen en de vrede­stich­ters, de barm­har­tigen en de zacht­moe­di­gen. Van ons wordt een andere hou­ding verwacht, die van Jezus zelf. Hij redt de wereld met de gees­te­lij­ke strijd tegen de listen en het bedrog van de duivel, met zijn leugens en halve waar­he­den, die ons mensen steeds mee kunnen nemen. Er is geen andere waar­heid dan Christus, die juist is en steeds wordt afgewezen. Het teken van het kruis blijft staan. Standvas­tig­heid is niet van­zelf­spre­kend.

Maar in die strijd kon­digt het nieuwe leven zich ook aan, zoals we in de natuur kunnen zien. Nu al wor­den de knoppen van de lente gezet en zij blijven door­heen de koude winter, ook al sneuvelen er som­mi­gen. Hoe zal het met ons gaan in deze onzekere spanende tij­den voor kerk en wereld. Wees standvas­tig en bouw op Christus en zijn kerk. Denk niet dat je het zon­der de kerk gaat red­den en denk ook niet dat je beter weet dan de kerk.

We leven in spannende tij­den, maar ook mooie tij­den, niet ge­mak­ke­lijk. De Heer sterkt ons, dan kunnen we de strijd aan, niet gemeen, niet achterbaks, niet op de persoon, want God wil ons mensen juist red­den, al laat niet ie­der­een zich echt red­den, want dat vraagt nede­rig­heid, beschik­baar­heid en veel liefde voor God Zelf en iedere mens. Want liefde is het grootste gebod met de barm­har­tig­heid en met het oor­deel dat jij velt, zul je zelf ge­oor­deeld wor­den. Weest waak­zaam in deze tijd en laat God je sterken.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl