link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zalig Nieuwjaar

gepubliceerd op woensdag, 30 december 2020

Wat hebben we nodig aan het begin van het nieuwe jaar. De kerk reikt ons Maria aan. Zij is de vrouw, die altijd zo vereerd wordt, ook met onze Maria­ka­pel in Haas­trecht. We mogen blij zijn dat we Maria hebben. Laten we naar haar kijken opdat wij ons haar hou­ding eigen maken.

Maria weet van zich­zelf dat zij niets is maar zij heeft geen min­der­waar­dig­heids­com­plex; zij doet de dingen heel gewetens­vol, maar weet zich zo af­han­ke­lijk van God. Hij is alles. Zo leeft ze en bidt ze, als een gelo­vi­ge, nederige vrouw. Zij beeldt zich niets in. Kunnen wij zo zijn?

Dan gebeurt er iets. Zij is door God uit­ver­ko­ren om moe­der te wor­den. Het is bij­zon­der om uit­ver­ko­ren te zijn om moe­der van Gods Zoon te wor­den. Dat is het meest bij­zon­dere. Wij begrijpen dat niet. Maria ook niet. Ze zegt: Hoe moet dat? God zegt haar dat Hij het zal doen. Dan ant­woordt Maria met deze sterke woor­den: Mij geschiede naar uw woord; Het mag gebeuren zoals U wilt en doet. Maria overziet niet de con­se­quenties, want eens zal ze onder het kruis staan. Ook daar zegt ze met haar geloof: Uw wil geschiede, zoals Jezus ook gebe­den had. Zij aanvaardt het met groot geloof. Ze neemt deel aan het lij­den van haar Zoon, zon­der zelfbeklag en zon­der anderen te beschul­digen; ze draagt haar kruis. Doen wij dat zo?

Maria wordt groot en zalig geprezen, maar ze blijft een­vou­dig. Zij laat zich nergens op voorstaan, zoals mensen ge­mak­ke­lijk kunnen doen, als ze een positie hebben of ergens voor gevraagd wor­den. Wij bijten ons vast en laten niets aan God over. Maria wist dat ze de echte strijd niet kon winnen, maar dat God zal over­win­nen. Zo legt ze alles in zijn hand, stil en in overgave. Maria is de meest gelo­vi­ge vrouw. Wij kunnen veel van haar leren en veel van haar eigen maken.

Maria bewaarde alles in haar hart en overwoog het bij zich­zelf. Stil zijn en de stilte bewaren is niet onze kracht. Praten des te meer, want we willen graag iets te zeggen hebben, vaak ook om aan­dacht te hebben, de laatste nieuwtjes rondbazuinen, vanuit “kijk eens wat ik weet”. Daarom is er ook de zonde van kwaadspreken en het las­te­ren. Maria is van alles het tegen­deel. Haar zwijgen is een dragen. Zij wil een waar­dig instru­ment zijn in Gods han­den, om mee te doen, terwijl wij het werk van God vaak kapot maken en niet ge­mak­ke­lijk kunnen geloven in het werk van Gods genade, in de won­de­ren die God doet; ook als de kerk dingen goed­keurt, hebben wij nog onze beden­kingen.

Op deze dag van de vrede (1 januari), is het een vraag of wij in vrede zijn en deze kunnen bewaren, want er is altijd veel dat ons verstoort, ook binnen de kerk. We noemen Maria de koningin van de vrede. Heel haar leven was een ge­tui­ge­nis van die vrede. Maar het was zeker niet ge­mak­ke­lijk, zoals ook wij voor moei­lijke uit­dagingen kunnen staan en er niet goed mee weten om te gaan. Maria wist dat God er is. Dáár vond zij haar vrede in. Ze geloofde dat God trouw zal blijven aan zijn belofte, dat Hij steeds bij haar zou zijn als de bron waaruit zij kon putten. En dat was voor Maria voldoende. Is dat voor ons ook zo? Maria kon altijd ver­der gaan en naar God luis­te­ren zon­der er ont­moe­digd door te wor­den omdat ze haar volle ver­trouwen in God stelde die zijn Woord getrouw zou blijven. Het is mooi om met het nieuwe jaar Maria te ont­van­gen als onze moe­der en begeleidster; om bij haar in de leer te gaan. Zij bevrijdt ons wer­ke­lijk om kin­de­ren van God te zijn en nergens in gevangen te blijven, niet in gedachten en/of oor­de­len. De kerk geeft ons Maria, als het beeld van de kerk, zoals wij mogen zijn, zon­der schijn, in alle oprecht­heid, ook met al onze zon­den, want zo bid­den we tot haar: heilige Maria, moe­der van God bidt voor ons, zon­daars, nu en elke dag van dit jaar tot onze dood.

Een zalig Nieuw­jaar.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl