link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Paastijd

gepubliceerd op zaterdag, 10 april 2021

Nu we Pasen gevierd hebben, gaan de lezingen meer over de eerste kerk; we horen daar­van zeven weken lang vanuit dat prach­tige Bijbel­boek, de Han­de­lin­gen van de apos­te­len.

De kerk is ge­roe­pen om het werk van Christus in deze wereld voort te zetten. Onmoge­lijk; hoe zou­den we dat moeten doen? Gelukkig vieren we in de kerk steeds het leven van Jezus; met zijn lij­den, dood en ver­rij­ze­nis. Christus komt steeds levend in zijn kerk. Hij is steeds in ons mid­den. En wat is de bedoeling daar­van? Christus wil zijn kerk in bewe­ging zetten, in vuur en vlam; ons met dezelfde geest bezielen, dus met dezelfde liefde, met dezelfde ijver van de Heer. Hoe moei­lijk voor de kerk, want er is ook een andere hou­ding in ons, een andere mentali­teit.

Paastijd
Zoals we deze dagen in de poli­tiek horen van onze nieuwe informateur: Iets wat in 40 jaren is gegroeid in een bepaalde rich­ting, veran­der je niet in 40 dagen. Ook voor ons geldt: de Veer­tig­da­gen­tijd is tekort om je leven te ver­an­de­ren. Er is een heel leven lang voor nodig. Hoe moei­lijk is het echt in bewe­ging te komen en dan bedoel ik meer dan alleen op zon­dag uit je bed komen om naar de kerk te gaan. Dat is pas het begin. Welke Geest ont­van­gen we hier. Wat gebeurt hier? Komt de Heer of niet? Gaan we mee?

Voor veel mensen is de kerk een gesloten bol­werk, zoals het ook in de poli­tiek lijkt. En eigen­lijk overal. Er is veel gesloten­heid. Mensen zullen dus altijd teleur­ge­steld zijn, omdat ze ver­keerde ver­wach­tingen hebben of te hooggestemde ver­wach­tingen; alsof de kerk deze perfecte ge­meen­schap zou zijn, alsof in de poli­tiek niets men­se­lijks ons vreemd zou zijn. Niets is min­der waar. Wij zijn steeds een kerk op weg, met vallen en opstaan, maar met de Heer in ons mid­den gaan we door, de eeuwen door. We zijn gericht op Christus en niet op andere personen. Het is niet alleen de ongelo­vi­ge Thomas; de leer­lin­gen waren allen ongelo­vi­gen ge­ble­ven als de Heer hen niet ver­sche­nen was en zijn Geest had gegeven.

Zo ook in de poli­tiek. Het is niet één persoon, die alle ver­trouwen heeft geschon­den. De informateur zei heel treffend: We moeten niet denken dat alleen één persoon zich schul­dig gemaakt zou hebben. Wij lij­den teveel aan selectieve veront­waar­diging om steeds zelf buiten schot te blijven. De schijn­hei­lig­heid en de onop­recht­heid is altijd een gevaar, in de kerk, in de poli­tiek en zo in de hele wereld. Daarom: Christus moet steeds komen en ons zijn Geest geven; deze Geest brengt alles aan het licht. Absoluut!

De ver­ge­ving die gegeven wordt, gaat samen met de waar­heid en de oprecht­heid. Wij kunnen niet in onwetend­heid blijven steken. Bij ver­ge­ven zijn belij­denis en berouw nood­za­ke­lijk. Dan kunnen we door gaan. Ik geloof zeker dat de kerk een voortrekkersrol heeft in de wereld. Ze is ge­roe­pen om deze nieuwe schep­ping te zijn. Maar we zijn als kerk vaak te slapend of te passief. Dat wordt zeker gezegd van de kerk in het rijke westen, die dan ook kan sterven. Of we sluiten ons op in onze veilige bol­werken, uit angst om ook ver­volgd te wor­den. De leer­lin­gen had­den zich op­ge­slo­ten, met de deuren dicht uit vrees voor de joden, om niet het­zelfde lot te moeten onder­gaan als hun Heer, die immers ge­krui­sigd was. Maar de Heer zelf, deze verrezen Heer, de Over­win­naar, breekt binnen en breekt ons open en geeft zijn Geest, met ook deze zen­ding: Zoals de Vader Mij gezon­den heeft, zo zendt Ik u.

En we weten dat de apos­te­len met deze gave van de heilige Geest erop uit getrokken zijn. Ook eten we hoe ze ver­volgd zijn; hoe de eerste chris­te­nen gele­den hebben, maar met deze Geest van de verrezen Heer alles kon­den verdragen. Ze hebben de mensen die hen van alles hebben aan­ge­daan niet ver­oor­deeld, maar hen willen red­den met barm­har­tig­heid, met een liefde voor de tegen­stan­ders en ver­vol­gers. Zo zijn velen gewonnen voor Christus en zijn kerk, door het ge­tui­ge­nis. De kerk is ge­roe­pen tot ge­tui­ge­nis, met haar eigen gebroken­heid en zon­dig­heid. Zo kan ze laten zien dat Christus de Heer zelf doorgaat met ons en met de hele wereld; dat Christus deze barm­har­tig­heid toont en wil geven aan de hele wereld. Want alleen ver­ge­ving met een oprechte beke­ring redt de wereld en het wei­geren van ver­ge­ving, om zelf te ont­van­gen en ook te geven, brengt niemand ver­der. Dan blijven we op­ge­slo­ten in ons­zelf.

Mensen wor­den ge­roe­pen; gewone mensen en zij wor­den gezon­den door de Heer. Zo zijn we kerk. Het enige dat we kunnen doen is ons ge­tui­ge­nis geven, met onze manier van leven; alleen Gods geest maakt dat moge­lijk want het is een werk van God. En we geven ons leven, want dat is de liefde van God en zijn enige gebod.

Laat je roepen door de Heer, doe mee en geef steeds je leven. Laat Gods geest je steeds weer bezielen.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl