link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Beste Parochianen

gepubliceerd op zondag, 20 juni 2021

Meer dan 32 jaar, vanaf 1 de­cem­ber 1988, mocht ik pastoor zijn in de pa­ro­chie van de heilige Bar­tho­lo­meus en 24 jaar, vanaf juli 1997 van de pa­ro­chie St. Barnabas te Haas­trecht. Het is meer dan de helft van mijn leven. In al die jaren heb ik met velen mogen optrekken.

Ik heb veel kin­de­ren mogen dopen, kin­de­ren voor­be­reid op de eerste communie en het heilig vormsel. Ook menig jong stel is in de kerk getrouwd. Zieken mocht ik be­ge­lei­den en onze dier­ba­ren begraven. Ik ben verbon­den geraakt met zoveel mensen. Het zijn gene­ra­ties gewor­den.

De pa­ro­chie werd mijn leven. We hebben samen veel beleefd, met hoogte­pun­ten, teveel om op te noemen, met droevige gebeur­te­nissen en ook moei­lijke momenten, waar het niet altijd goed ging met elkaar. Ik ben dank­baar voor al deze jaren; heel veel mensen ben ik veel dank ver­schul­digd. Ik heb met zoveel mensen zo goed kunnen samen­wer­ken en we hebben zo veel kunnen doen in al die jaren. De beide pa­ro­chies mogen er zijn. En ik kan alleen om ver­ge­ving vragen waar ik zaken niet goed heb gedaan en mensen heb gekwetst.

Nu komt er een tijd van afscheid, met alles los laten en achter me laten. Dat zal wennen zijn, voor mij en ook voor veel pa­ro­chi­anen. Ruim een jaar gele­den, begin maart 2020, nog voor het corona­vi­rus ons de nodige beper­kingen oplegde, heeft mijn bis­schop, Mgr. Van den Hende mij al gevraagd om een nieuwe taak te aan­vaar­den. Daar heb ik mij toen be­schik­baar voor gesteld. Door de hevig­heid van de corona­cri­sis kon daar niet meteen invulling aan gegeven wor­den. Wel ben ik langzamer­hand gewend geraakt aan de nieuwe wer­ke­lijk­heid, die een keer zou gaan beginnen.

Ik heb mij ook bezonnen op mijn toe­komst. Van­wege de intense jaren, leek het mij goed een tijd iets anders te doen dan meteen te gaan werken in een grote pa­ro­chie, dat veel plaatsen zal omvatten. Er is ook meer nodig in onze tijd, om de kerk tot leven te laten komen. Ik heb de bis­schop dan ook gevraagd om voor een tijd mijn inzet te kunnen geven aan een nieuwe missio­naire opdracht, zoals dat gestalte krijgt in vele plaatsen in ons land, ver­zorgd door de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, in harmonie met de bis­schop­pen. De bis­schop heeft mij daar 2 jaar voor vrij­ge­steld. Dat waar­deer ik zeer en ik ben de bis­schop zeer dank­baar voor deze moge­lijk­heid die mij gegeven wordt.

Ik heb de bis­schop gevraagd niet teveel tijd te laten verlopen in de aan­kon­di­ging van mijn vertrek en mijn daad­wer­ke­lijke vertrek. De vakantie­tijd is dan een goed moment. Na het beëindigen van mijn werk­zaam­he­den voor de pa­ro­chie, met ingang van 15 juli, kan ik mij voor­be­rei­den op mijn nieuwe toe­komst die na de vakantie kan beginnen. Zo kan ik ook mijn verhui­zing goed or­ga­ni­se­ren, dat zeker veel vraagt, en zorg dragen voor een goede over­dracht van veel zaken.

Er komt een nieuwe en een andere tijd voor mij en voor de beide pa­ro­chies. Ik ben blij dat de bis­schop eerst een waar­ne­mend pastoor zal aanstellen. Hij zal de zorg voor de beide pa­ro­chies op zich nemen.

Middels het schrijven van de bis­schop en deze brief van mij aan u bent u enigszins op de hoogte. Hoe het ver­der gaat zal ge­com­mu­ni­ceerd wor­den via onze gebruike­lijke kanalen, met name via onze site. Ik ben nog niet weg, maar het komt wel dichtbij. Ko­men­de tijd zal in het teken van dit vertrek staan. Ik prijs de Heer voor deze 32 jaren van mijn pries­ter­schap in de Krimpener­waard. Ik ga van harte door met mijn pries­ter­lijke werk­zaam­he­den, want ik wil Christus en zijn Kerk blijven dienen, met mijn gaven door de Heer gegeven en ook met al mijn tekorten. Het is mijn roe­ping. Met een dank­ba­re harte­lijke groet, blijf ik verbon­den met velen.

We zullen afscheid nemen maar elkaar ook hier en daar blijven zien, want er blijft een ver­bon­den­heid door onze éne Kerk, die mij en ons allen zo dier­baar is.

Pastoor Joost van der Mee

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl