link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Even voorstellen

gepubliceerd op vrijdag, 23 juli 2021

Ofschoon de tijd van waarne­ming van het pastoor­schap maar kort is (van half juli tot half sep­tem­ber) wil ik mij toch graag even voor­stel­len.

Mijn naam is Tiny Thomassen cp. Ik ben afkoms­tig uit het dorp Beuningen bij Nijmegen. Zoals het achtervoegsel cp al aangeeft, hoor ik tot de con­gre­ga­tie van de passionisten. Sinds 1967 woon ik in ons klooster aan de Provincialeweg te Haas­trecht. Vanuit ons klooster hebben wij (de stu­den­ten van toen) gestu­deerd in Utrecht. Na mijn wij­ding in 1972 ben ik pastor gewor­den te Gouda, daarop volgend districtskatecheet. Dit betekende dat ik regel­ma­tig op de basis­scho­len van Haas­trecht en Schoon­hoven kwam. Die be­trok­ken­heid op de scholen en de katechese bleef ook in de tijd van mijn werk als bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor het katho­liek onder­wijs in het bisdom Rotter­dam.

Aan deze functie kwam een einde toen ik in 1992 provinciale overste van de Neder­landse en Duitse passionisten werd. Dit bleef ik tot 2000. In dat jaar werd ik pastoor te Woer­den en Kamerik. Dit breidde zich in de loop der jaren uit met Oude­wa­ter en Meije/Zegveld.

Met dit pas­to­rale werk ben ik gestopt toen ik 70 werd; dat is nu ruim 5 jaar gele­den. Sindsdien verleen ik her en der assis­tentie.

Het pas­to­rale werk heb ik altijd ge­pro­beerd vorm te geven in de lijn van het tweede Vati­caans Concilie. Dit betekent voor mij dat de kerk­ge­meen­schap op de eerste plaats gedragen wordt door de gelo­vi­gen zelf. Daarbij is het voor mij de uit­daging om te durven geloven in het geloof van de mensen die ik ontmoet en met wie ik samen­werk

De persoon van Jezus van Nazareth laat voor mij steeds weer zien hoe mens-nabij God is. Dat vraagt van ons om op onze beurt in ons omgaan met elkaar God nabij te brengen in woord en daad; in het zoeken naar wegen om samen Gods be­trok­ken­heid te beleven en met elkaar waar te maken.

Daarbij hebben we gaven van het kerk zijn die ons kunnen onder­steunen: de sacra­menten, de li­tur­gie het samen lezen en over­we­gen van de heilige Schrift en leven vanuit de ge­meen­schap als geheel.

Het zal maar een korte tijd zijn dat ik als pastor in uw mid­den ben, maar ik ver­trouw erop om dat we in die tijd iets van medemen­se­lijk­heid en Gods be­trok­ken­heid mogen beleven.

Tiny Thomassen cp

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl