link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het kerkbestuur

Het kerkbestuur

Het kerk­bestuur zorgt voor de materiële belangen van de paro­chie, werkt voor­waarden­scheppend voor iedereen die taken binnen de parochie vervult én denkt mee bij het vervullen van die taken. Dit moet leiden tot een vitale geloofs­gemeen­schap die beschikt over de voor haar voort­bestaan nood­zake­lijke midde­len. Deze financiën komen uit de opbrengst van allerlei giften en uit collec­tes en misstipendia.

Samenwerkende parochies

Al vele jaren werken de parochies St. Barnabas van Haastrecht en St. Bartholomeus van Schoon­hoven samen. Niet alleen is pastoor Van der Mee pastoor van beide parochies, ook op diverse andere gebieden wordt samen­ge­werkt. Ook komen een aantal dezelfde mensen voor in de twee kerk­besturen.

Haastrecht

 naam
functie
Pastoor J.E.M. van der Mee
voorzitter
dhr. A. Houdijk
vice-voorzitter
vacant

secretariaat
Dhr. A. Mimpen
gebouwen
Mw. W. van der Paauw

Penning­mees­ter

Neem contact op via info@barnabas­parochie.nl

Schoon­hoven

 naam
functie
Pastoor J.E.M. van der Mee
voorzitter
vacant

vice-voorzitter, gebouwen
vacant

secretariaat
Mw. W. van der Paauw
Penning­mees­ter
Dhr. H. Hagenaars

beheer De Overkant en begraaf­plaats

Neem contact op via info@bartholomeus­parochie.nl 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl