link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het kerkbestuur

Het kerkbestuur

Het kerk­bestuur zorgt voor de mate­rië­le belangen van de paro­chie, werkt voor­waar­den­scheppend voor ie­der­een die taken binnen de pa­ro­chie vervult én denkt mee bij het vervullen van die taken. Dit moet lei­den tot een vitale geloofs­ge­meen­schap die beschikt over de voor haar voort­bestaan nood­zake­lijke midde­len. Deze fi­nan­ciën komen uit de opbrengst van allerlei giften en uit collec­tes en misstipendia.

Samen­wer­kende pa­ro­chies

Al vele jaren werken de pa­ro­chies St. Barnabas van Haast­recht en St. Bar­tho­lo­meus van Schoon­hoven samen. Niet alleen is pastoor Van der Mee pastoor van beide pa­ro­chies, ook op diverse andere gebie­den wordt samen­ge­werkt. Ook komen een aantal dezelfde mensen voor in de twee kerk­besturen.

Haast­recht

 naam
functie
Pastoor J.E.M. van der Mee
voor­zit­ter
dhr. A. Houdijk
vice-voor­zit­ter, se­cre­ta­ris
Mw. W. van der Paauw
pen­ning­mees­ter
Dhr. A. Mimpen
gebouwenNeem contact op via info@barnabas­paro­chie.nl

Schoon­hoven

 naam
functie
Pastoor J.E.M. van der Mee
voor­zit­ter
vacant

vice-voor­zit­ter, gebouwen
Dhr. G. Mores

se­cre­ta­riaat
Mw. W. van der Paauw
Penning­mees­ter
Dhr. H. Hage­naars

beheer De Over­kant en begraaf­plaats

Neem contact op via info@bartholomeus­paro­chie.nl 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl