link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het kerkbestuur

Het kerkbestuur

Het kerk­bestuur zorgt voor de materiële belangen van de paro­chie, werkt voorwaarden­scheppend voor iedereen die taken binnen de parochie vervult én denkt mee bij het vervullen van die taken. Dit moet leiden tot een vitale geloofs­gemeen­schap die beschikt over de voor haar voort­bestaan nood­zake­lijke midde­len. Deze financiën komen uit de opbrengst van allerlei giften en uit collec­tes en misstipendia.

Samenwerkende parochies

Al vele jaren werken de parochies St. Barnabas van Haastrecht en St. Bartholomeus van Schoon­hoven samen. Niet alleen is pastoor Van der Mee pastoor van beide parochies, ook op diverse andere gebieden wordt samengewerkt. Ook komen een aantal dezelfde mensen voor in de twee kerk­besturen.

Haastrecht

 naam
functie
Pastoor J.E.M. van der Mee
voorzitter
dhr. A. Houdijk
vice-voorzitter
vacant

secretariaat
Dhr. A. Mimpen
gebouwen
Mw. W. van der Paauw

Penning­mees­ter

Neem contact op via info@barnabas­parochie.nl

Schoon­hoven

 naam
functie
Pastoor J.E.M. van der Mee
voorzitter
vacant

vice-voorzitter, gebouwen
vacant

secretariaat
Mw. W. van der Paauw
Penning­mees­ter
Dhr. H. Hagenaars

beheer De Overkant en begraaf­plaats

Neem contact op via info@bartholomeus­parochie.nl 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl