link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Biecht

Biecht

Biecht, boete, verzoening, vergeving

Christus is gekomen om ons met God, met elkaar en met onszelf te verzoenen. Hij wil onze zonden vergeven en ons bevrijden. Hij wil ons een nieuw leven brengen om in goede harmonie te zijn met God, met onze naasten en met ons zelf.

In de advent en de Veertigdagentijd worden in onze parochies vieringen van boete en verzoening gehouden. Tijdens de viering wordt het Woord van God verkondigd, dat ons oproept tot bekering; er wordt gebeden en gezongen en er vindt een gewetensonderzoek plaats. Tevens is er gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen door bij een priester per­soon­lijk de zonden te belijden en daardoor vergeving (de absolutie) te krijgen. (zie hieronder bij ‘Opmerking’)

De vieringen in Schoon­hoven en Haastrecht hebben een verschillend karakter. In Haastrecht is de viering meer ingetogen en kan men het sacrament van de biecht ontvangen na de dienst op verzoek. In Schoon­hoven wordt de viering onder­steund door liederen van de neocatechumenale weg en zijn er meerdere priesters aanwezig voor de sacramentele vergeving tijdens de viering; na afloop is er nog een samenzijn dat agapè genoemd wordt (een liefdesmaal met een drankje en hapjes), om de verzoening te vieren.

Opmerking

De VIERING van boete en verzoening moet niet verward worden met het SACRAMENT van boete en verzoening (de biecht). Het sacrament is de per­soon­lijke belijdenis van de zonden bij een priester. Men vraagt en ontvangt na berouw en het goede voornemen de vergeving (de absolutie) van God. Christus verleende aan priesters het gezag om in zijn Naam de zonden te vergeven.

Voor een biecht­ge­sprek (het sacrament) kan men altijd een afspraak maken met de pastoor of een andere priester. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl