link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Catechese

Catechese

Er bestaat geen grotere prioriteit dan deze: voor de mensen van vandaag opnieuw de toegang tot God openen, tot de God die spreekt en Zijn liefde meedeelt, opdat wij leven in overvloed hebben" (em. paus Benedictus XVI). Het geloof komt door het luisteren.

Daarom is een geloofsverkondigende catechese met verdieping belang­rijk in onze tijd. Geloofs­vor­ming en cateche­se is voor het hele leven. In de kerk spreken wij over perma­nente vorming. In de parochie proberen wij op allerlei manie­ren gestalte te geven aan deze op­dracht.

Naast de sacramentencatechese, die voor­be­rei­den op huwelijk, doop, communie en vormsel, zijn er voor alle leeftijden bijeenkomsten.

Voor de eerste Communie komen de kinderen samen in een cate­chese groep "Kom in de kring". Gemiddeld eens in de twee weken komen de kinderen samen.

Na de eerste Communie wordt dit voortgezet in bijeenkomsten genoemd: "de Doorlopers", op weg na het Vormsel.

Ook na het vormsel willen we met tieners en jongeren sa­men­ko­men of aansluiten bij katholieke ac­ti­vi­teiten.

Voor volwassenen organiseren we door het jaar allerlei bijeen­komsten.
In de loop van het jaar worden er catechese avonden gehouden. Dat kan zijn in de vorm van een thema, de advent of veertigdagen tijd, een lezing over een bepaald onderwerp, of een gesprek aan de hand van getoonde documentaires of film.
Zie voor het aanbod de agenda en de nieuwsberichten op de site.

Meestal eens per jaar worden er catechese-avonden gegeven door catechisten van de neo-catechumenale weg. Deze catechese heeft als doel te komen tot een (her)ontdekking van het ontvangen doopsel en ook tot een meer intens christelijk leven vanuit ons geloof.
Vanuit deze avonden gaan we met een groep op weg naar een meer per­soon­lijk beleven van het geloof.

Voor informatie kunt u terecht bij: Pastoor J. van der Mee 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl