link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie

De kinderen, die de leeftijd van ongeveer 8 jaar hebben, kunnen zich gaan voorbe­reiden op de eerste Heilige Communie. De kinderen komen een aantal middagen bij elkaar. Ook zijn er enkele ouder­avonden. Bij voldoende aanmelding start de voor­be­rei­ding.
In 2019 zal de viering van de eerste Heilige Communie plaats­vin­den op zondag 19 mei om 9.30 uur in de H. Bartholomeus­parochie te Schoon­hoven

 

Betekenis van de Eucha­ris­tie

Op de avond voor Hij stierf aan het Kruis, deelde de Heer Jezus zijn Laatste Avondmaal met zijn leerlingen. Tijdens deze maaltijd stelde onze Verlosser het sacrament van zijn Lichaam en Bloed in. Hij deed dit om het offer van het Kruis door de eeuwen heen te laten voortduren en zijn Bruid, de Kerk, de gedachtenis aan zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen. Zoals Matteüs in zijn Evangelie aan ons vertelt:

“Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: ‘Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.’

Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dank­ge­bed reikte Hij hun die toe met de woorden: ‘Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl