link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Contact

Contact

Pastoor J.E.M. van der Mee
Tele­foon: (0182) 38 24 55

U kunt het se­cre­ta­riaat altijd bereiken via de e-mail­a­dressen:

Afwe­zig­heid

Bij afwe­zig­heid van de pastoor wordt de tele­foon door­geschakeld naar mw. M. Stouthart of één van de leden van het kerk­bestuur.

Mw. M. Stouthart voor 20 uur aan­ge­steld als secreta­rieel mede­werkster voor de pa­ro­chies van Schoon­hoven en Haast­recht. Zij heeft een werk­ka­mer op de pastorie in Schoon­hoven en is per email bereik­baar op email­a­dres: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl