link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Contact

Contact

Pastoor J.E.M. van der Mee
Telefoon: (0182) 38 24 55

U kunt het secretariaat altijd bereiken via de e-mailadressen:

Afwezigheid

Bij afwe­zigheid van de pastoor wordt de telefoon door­geschakeld naar mw. M. Mensch of één van de leden van het kerk­bestuur.

Mw. M. Stouthart voor 20 uur aangesteld als secreta­rieel medewerkster voor de parochies van Schoon­hoven en Haastrecht. Zij heeft een werkkamer op de pastorie in Schoon­hoven en is per email bereikbaar op emailadres: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl