link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel aan de in­for­ma­tie op deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, is niets men­se­lijks ons vreemd.

De St. Barnabas­paro­chie en de H. Bartholomeus­paro­chie zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van deze website of de onmoge­lijk­heid om deze te gebruiken.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de gebruiker van deze website niet toe­ge­staan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen of in licentie te geven. Het is uitsluitend toe­ge­staan de in­for­ma­tie van deze site, zoals artikelen, foto’s en teksten, voor per­soon­lijk of pa­ro­chieel gebruik over te nemen. Bronvermel­ding van de website en eventuele naamsvermel­ding van de auteur is verplicht indien in­for­ma­tie uit deze website wordt afge­beeld of geciteerd.

Het is niet toe­ge­staan een hyperlink naar deze website zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internet­pa­gina.

Waar wordt gelinkt naar websites van derden hebben wij geen invloed op de inhoud van die websites, zijn eventuele opinies niet per de­fi­ni­tie die van ons en aan­vaar­den we geen enkele aansprakelijk­heid.

Wij res­pec­teren het intellectuele eigendom van anderen. Bij gebruik van tekst en foto's proberen we zoveel mogelijk de auteurs­rechthebbenden te achterhalen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk maakt op uw auteurs­rechten of dat uw auteurs­rechten op een andere manier zijn geschonden, neemt u dan alstublieft contact met ons op. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl