link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren

Doneren

De parochie en de kerk hebben een bijzondere plaats in het leven van vele mensen. Bijzondere vieringen zoals een doopsel, een huwelijk of een uitvaart maken een onuitwisbare indruk. Maar ook buiten het kerk­ge­bouw vindt het pastoraat plaats.

Met uw kerkbijdrage onder­steunt u al deze ac­ti­vi­teiten en helpt u om het kerk­ge­bouw te behouden en het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks neemt de parochie deel aan de actie Kerkbalans. Dat is een landelijke actie die steeds in januari wordt gehouden en die gedragen wordt door ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen in Nederland. U ziet jaarlijks het folder­ma­te­riaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen parochie, maar het promotie­ma­te­riaal is algemeen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Natuurlijk kunt u ook incidenteel doneren. Misschien bent u vergeten om een bijdrage te geven toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hiervoor geen vastgestelde bedragen zoals bij­voor­beeld wel bij een huwelijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

Geven aan de kerk wordt gezien als geven aan een goed doel. De kerk is daarom een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat een gift in aanmerking komt voor belastingaftrek. Dat geldt voor giften boven de 1 procent en tot 10 procent van het eigen bruto inkomen.

Periodieke gift
Voor degenen die trouw ieder jaar een bijdrage geven, (van € 100,- of meer) is er middels een periodieke schenkingsakte de moge­lijk­heid om het gehele bedrag van de belasting af te trekken. Formulieren kunt u aanvragen bij de parochie.

Nalaten aan de kerk

U kunt in uw testament ook de parochie gedenken met een legaat of een erf­stel­ling. Dit kan alleen via een notaris. De parochie hoeft over dit nalaten­schap geen belasting te betalen.

Bankrekeningnummers Haastrecht

Actie Kerkbalans IBAN rekeningnummer: NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. Kerkbalans H. Barnabas­parochie Haastrecht

Misintenties e.d. IBAN rekeningnummer: NL71 RABO 0361 4102 04
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Barnabas­parochie Haastrecht

Res­tau­ra­tiefonds IBAN rekeningnummer: NL10 RABO 0191 9790 74
t.n.v. R.K. kerk H. Barnabas Haastrecht

Bankrekeningnummers Schoon­hoven

Actie Kerkbalans IBAN rekeningnummer: NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur afd. Gezinsbijdrage Schoon­hoven

Algemeen IBAN rekeningnummer: NL10 INGB 0000 1138 15
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Bartholomeus­parochie Schoon­hoven

Res­tau­ra­tiefonds IBAN rekeningnummer: NL97 RABO 0305 4888 48
t.n.v. R.K. Parochie H. Bartholomeus

Kerkbehoud

Momenteel lopen een aantal acties voor het in stand houden van de Kerk­ge­bouwen. Lees er meer over op de speciale Res­tau­ra­tie-pagina:

Parochiële Caritas Instelling

Parochiële Caritas Instelling (PCI)De parochies hebben gezamenlijk een Parochiële Caritas Instelling PCI. Deze biedt financiële steun in in­di­vi­duele gevallen van nood. Wilt u de PCI steunen, maak dan uw bijdrage over naar:

Iban rekeningnummer: NL48 RABO 0133 2559 48
t.n.v. P.C.I. Haastrecht - Schoon­hoven o.v.v. GIFT

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl