link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doop

Doop

Het doopsel is het eerste sacra­ment dat ons binnen­voert in het ker­ke­lijke en chris­te­lijke leven. Ouders, die hun kind willen laten dopen, of volwasse­nen die zelf gedoopt willen wor­den, kunnen daarvoor contact opnemen met de pastoor. Er zal dan een afspraak gemaakt wor­den voor de nodige voor­be­rei­ding en voor de doop­vie­ring.

Katho­liek wor­den

Per jaar wor­den in Neder­land ongeveer 2000 vol­was­se­nen katho­liek. Dit is vaak een stap na een lange zoek­tocht. Zij die dit over­we­gen, of al besloten hebben deze stap te maken, kunnen het beste contact opnemen met de pas­toor.

Er zijn ook altijd moge­lijk­he­den om nader kennis te maken met de katho­lie­ke kerk. De kerk is voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk. Men kan altijd mee doen met alles wat er in de pa­ro­chie gedaan wordt.

Men kan bij een doop een vrij­wil­lige bijdrage geven als vergoe­ding voor de vie­ring. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl