link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren met Givt

Steeds meer kerken en goede doelen maken gebruik van de Givt app om te collec­te­ren. Hiermee is het moge­lijk om in plaats van met contant geld, met een smart­phone te doneren.

Daarbij blijft uw gift anoniem. De pa­ro­chie ont­vangt het geld van Givt en krijgt daarbij niet te zien wie gedo­neerd heeft.

Er zijn twee Givt codes be­schik­baar: een voor Haas­trecht en een voor Schoon­hoven.

Givt app installeren

Met Givt kunt u anoniem een gift doen aan de kerk en/of een collecte­be­drag overmaken. Maar ook steeds meer andere goede doelen zijn gebruik gaan maken van deze nieuwe manier van doneren zon­der dat er contant geld aan te pas komt. In de Givt app, die gratis is te down­loa­den via Google Play (Android) of de App Store (Apple), dient u zich eerst te registreren. Meer info kunt u vin­den op de web­si­te van Givt.

Givt App op Google Play StoreGivt App op Apple App StoreGivt App website

Kerken

Mensen die de Givt app al hebben geïnstalleerd op hun mobiele tele­foon, kunnen de twee pa­ro­chies vin­den in het over­zicht van goede doelen - onder het kopje Kerken:

  • St. Barnabas­kerk Haas­trecht
  • H. Bar­tho­lo­meus­kerk Schoon­hoven

QR-codes

Een alternatieve manier om te doneren via Givt is door gebruik te maken van een QR-code. Deze ‘tweedimen­sio­nale streepjes­co­des’ kunnen gelezen wor­den door diverse smart­phone-apps. Als de Givt-app al geïnstalleerd is, gaat de smart­phone meteen door naar een doneer­pa­gina voor het gekozen doel. Als de Givt-app nog niet geïnstalleerd is, wordt je auto­ma­tisch begeleid naar het down­loa­den van de app.

 

Givt QR code HaastrechtGivt QR code Schoonhoven

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl