link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Huwelijk

Huwelijk

Het huwe­lijk kan men beleven in het licht van het geloof, waarin men de liefde die God voor ons mensen heeft zicht­baar wil maken. Zij die het sacra­ment van het huwe­lijk willen ont­van­gen, nemen contact op met de pastoor.

Jubilea

Echtparen die hun jubileum willen vieren, regelen dit in overleg met de pastoor.

Het is gebruike­lijk dat er bij een huwe­lijk / jubileum een door het kerk­bestuur vastge­stelde vergoe­ding wordt gege­ven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl