link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Huwelijk

Huwelijk

Het huwelijk kan men beleven in het licht van het geloof, waarin men de liefde die God voor ons mensen heeft zicht­baar wil maken. Zij die het sacra­ment van het huwelijk willen ontvangen, nemen contact op met de pastoor.

Jubilea

Echtparen die hun jubileum willen vieren, regelen dit in overleg met de pastoor.

Het is gebruikelijk dat er bij een huwelijk / jubileum een door het kerk­bestuur vastge­stelde vergoe­ding wordt gege­ven.

Katho­liek Gezin

Op de website Katho­liekgezin.nl staat veel in­for­ma­tie over het Huwelijk, de voor­be­rei­ding, de viering, de Marriage Course, liefde en seksua­li­teit en inte­res­sante boeken. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl