link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten

Kom in de kring
(groep 2 t/m 4)

Onze pa­ro­chie heeft een kin­der­ca­te­che­seclub “Kom in de kring”,voor kin­de­ren uit groep 2 t/m groep 4 . Het doel is om kin­de­ren (meer) ver­trouwd te maken met de verhalen uit de bijbel en zo samen te kunnen groeien in geloof. We gebruiken daarbij het boek ‘Het licht op ons pad’. De club komt eens in de drie weken bij elkaar in ‘de Boven­kant’ van ‘De Over­kant’.

Info:    corina­dam@hotmail.com
• 06 - 25 50 46 19

De eerste volgende keer is:


Kinder­woord­dienst

Regel­ma­tig is er tij­dens de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring kin­der­woord­dienst voor kin­de­ren van 3 tot 10 jaar. De kin­de­ren wor­den aan het begin van de Eucha­ris­tie uit­ge­no­digd en komen na de voor­bede weer in de kerk. Enkele moe­ders ver­zorgen de kin­der­woord­dienst.

Jong Katho­liek

Verder ver­wij­zen we jon­ge­ren graag naar de speciale web­si­te voor katho­lie­ke jon­ge­ren.

Rkac­ti­vi­teiten

Een uit­ge­breid over­zicht van jeugd- en jon­ge­ren­acti­vi­teiten staat op Rkac­ti­vi­teiten.

 

Jeugdactiviteiten 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl