link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten

Kom in de kring (5-8 jaar)

Onze pa­ro­chie heeft een kinder­ca­te­che­seclub “Kom in de kring”, voor kin­de­ren van 5 - 8 jaar (van groep 2 tot en met 4). Deze club vormt samen met “De Doorlopers” een wezen­lijk bestand­deel voor de gelo­vi­ge opvoe­ding. De club komt eens in de maand bij elkaar in de pastorie.

De eerste volgende keer is:


De Doorlopers (8-12 jaar)

Ook voor de kin­de­ren van 8 t/m 12 jaar (van groep 5 tot en met 7) heeft onze pa­ro­chie een kinder­ca­te­che­seclub: “De Doorlopers”. Deze club vormt samen met de “Kom in de kring” een wezen­lijk bestand­deel voor de gelo­vi­ge opvoe­ding. De club komt eens in de maand bij elkaar in de pastorie.


Kinder­woord­dienst

Regel­ma­tig is er tij­dens de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring kinder­woord­dienst voor kin­de­ren van 3 tot 10 jaar. De kin­de­ren wor­den aan het begin van de Eucha­ris­tie uit­ge­no­digd en komen na de voor­bede weer in de kerk. Enkele moeders ver­zorgen de kinder­woord­dienst.

Discover (12-14 jaar)

Je bent rond de 12 - 14 jaar. De wereld ligt voor je open, je wilt het liefst àlles weten, en vooral... alles zelf ontdekken !!! kortom jij bent toe aan ‘Discover’ !


Voor de tieners en jon­ge­ren (14+ jaar)

Voor de tieners 14+ wor­den vanuit de beide pa­ro­chies speciale avon­den geor­ga­ni­seerd.

Verder nemen wij nemen gere­geld deel aan lan­de­lijke ac­ti­vi­teiten, georgani­seerd vanuit ver­schil­lende katho­lie­ke bewe­gingen, zoals het zaal­voetbal­toernooi in Baarn, het volleybal­toernooi in Leiden en de KJD Festival.


Jong Katho­liek

Verder ver­wij­zen we jon­ge­ren graag naar de speciale web­si­te voor katho­lie­ke jon­ge­ren.

Rkac­ti­vi­teiten

Een uit­ge­breid over­zicht van jeugd- en jon­ge­ren­acti­vi­teiten staat op Rkac­ti­vi­teiten.

 

Jeugdactiviteiten 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl