link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerktelefoon

Kerktelefoon

Voor degenen voor wie het moei­lijker wordt om naar de kerk te gaan maar wel graag de vie­rin­gen willen be­luis­te­ren, is er de kerk­te­le­foon. Er wordt daarvoor thuis een apart kastje geplaatst. Alle Eucha­ris­tie­vie­rin­gen, zon­dags en door de week, maar ook bijv. het bid­den van de rozen­krans is via de kerk­te­le­foon te be­luis­te­ren. Indien u belang­stel­ling heeft kunt u dit laten weten aan de pastoor of via de pa­ro­chie­admi­ni­stra­tie.

Het is ook moge­lijk om via de com­puter mee te luis­te­ren.

De zon­dagse eucha­ris­tie­vie­ringen (en bij­zon­dere vie­rin­gen) wor­den opgeno­men. U kunt ze gedurende enkele maan­den terugluis­te­ren.

Tablet of Smart­phone

Op uw tablet of smart­phone kunt de vie­rin­gen in de kerk via een ‘app’ be­luis­te­ren. Om recht­streeks mee te luis­te­ren op tablet of smart­phone lukt het zelfs niet zon­der deze app.

Af­han­ke­lijk van het merk van uw toestel zoekt u in de App-store of in de Play-store naar ‘kerk­dienstge­mist’, een groen icoontje. U kunt het ‘vrij’ installeren. Er is geen account nodig. Ver­vol­gens zoekt u naar ‘RK Haas­trecht’ of ‘RK Schoon­hoven’.

Get it on Google PlayDownload on the App Store

Recht­streeks de live uitzen­ding be­luis­te­ren

St. Barnabas­kerk Haas­trecht

{kerk­dienstge­mist:399}

H. Bar­tho­lo­meus­kerk Schoon­hoven

{kerk­dienstge­mist:220} 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl