link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koor

Barnabas­paro­chie Haast­recht

Onze pa­ro­chie kent 2 koren, een dames- en heren­koor en een tussen­koor (Inbetween).

De kerk beschikt over een prachtig gerestaureerd orgel. Het kerkorgel heeft nog in de schuur­kerk gestaan en is bij de bouw van de huidige kerk overge­plaatst. Het is gebouwd door de Utrechtse orgelbou­wer C. Stul­ting (1803-1882). Aan de orgel, dat eerst aan de rand van de balustrade stond, hebben een aantal restaura­ties plaats­ge­von­den, c.a. in 1880 en 1977. Het orgel staat evenals het kerk­ge­bouw op de lijst van Monu­menten­zorg.

Het gemengd koor “St. Caecilia”

Koor - CaeciliaHet dames- en heren­koor zingt één à twee keer per maand.

Op het repertoire staan zowel Neder­landse meer­stemmige zang, als Latijn, Gre­go­ri­aans en volkszang. Iedere woens­dag­avond van 20.00 tot 22.00 uur wordt er in de kerk geoefend.

 

Dirigent:
Mw. H. van Dijk
Organist:
vacant
Voor­zit­ter:
Dhr. B. Rademaker

Het koor “Inbetween”

Koor - In Between“Inbetween ” zingt één à twee keer per maand. Repertoire: Moderne, af en toe rit­mische koor­mu­ziek voor jon­ge­renkoren, meestal Neder­lands, soms anders­ta­lig. Daar­naast gezangen uit Taizé, en tra­di­tio­nele kerk­lie­de­ren. Iedere dins­dag van 19.45 tot 21.15 uur wordt er in de kerk geoefend. Aanmelden kan altijd. Kom een keer meezingen tijdens een repetitie. Je bent zeer welkom!

 

Dirigent:
Els Ackema
Oganist:
Ronald Boere
Voor­zit­ter:
Christa Faaij

Bartholomeus­paro­chie Schoon­hoven

Onze pa­ro­chie kent één pa­ro­chie­koor 'Sursum Corda' met een afdeling Cecilia. Op ad-hoc basis wordt een kinder­koor gevormd.

Orgel Schoonhoven De kerk beschikt over een prachtig gerestaureerd orgel dat werd gebouwd in 1784.

Het gemengd koor “Sursum Corda”

“Sursum Corda” zingt minstens twee keer per maand. Iedere maan­dag­avond van 20.00 tot 22.00 uur wordt er in de kerk geoefend.

 

Dirigent:
Dhr. M. Florax
Organist:
Dhr. J. van der Pauw
Voor­zit­ter:
Mw. I. van IJzeren 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl