link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koor

Barnabas­paro­chie Haas­trecht

Onze pa­ro­chie kent 2 koren, een dames- en heren­koor en een tussen­koor (Inbetween).

De kerk beschikt over een prach­tig gerestaureerd orgel. Het kerkorgel heeft nog in de schuur­kerk gestaan en is bij de bouw van de hui­dige kerk overge­plaatst. Het is gebouwd door de Utrechtse orgelbou­wer C. Stul­ting (1803-1882). Aan de orgel, dat eerst aan de rand van de balustrade stond, hebben een aantal restaura­ties plaats­ge­von­den, c.a. in 1880 en 1977. Het orgel staat evenals het kerk­ge­bouw op de lijst van Monu­menten­zorg.

Het gemengd koor “St. Caecilia”

Koor - CaeciliaHet dames- en heren­koor zingt één à twee keer per maand.

Op het repertoire staan zowel Neder­landse meer­stemmige zang, als Latijn, Gre­go­ri­aans en volkszang. Iedere woens­dag­avond van 20.00 tot 22.00 uur wordt er in de kerk geoefend.

 

Dirigent:
Mw. H. van Dijk
Organist:
Dhr. S. van Leeuwen
Voor­zit­ter:
Dhr. B. Rademaker

Het koor “Inbetween”

Koor - In Between“Inbetween ” zingt één à twee keer per maand. Repertoire: Moderne, af en toe rit­mische koor­mu­ziek voor jon­ge­renkoren, meestal Neder­lands, soms anders­ta­lig. Daar­naast gezangen uit Taizé, en tra­di­tio­nele kerk­lie­de­ren. Iedere dins­dag van 19.45 tot 21.15 uur wordt er in de kerk geoefend. Aanmel­den kan altijd. Kom een keer mee­zingen tij­dens een repe­ti­tie. Je bent zeer welkom!

 

Dirigent:
Els Ackema
Oganist:
Ronald Boere
Voor­zit­ter:
Christa Faaij

Bar­tho­lo­meus­paro­chie Schoon­hoven

Onze pa­ro­chie kent één pa­ro­chie­koor 'Sursum Corda' met een afdeling Cecilia. Op ad-hoc basis wordt een kin­der­koor gevormd.

Orgel Schoonhoven De kerk beschikt over een prach­tig gerestaureerd orgel dat werd gebouwd in 1784.

Het gemengd koor “Sursum Corda”

“Sursum Corda” zingt minstens twee keer per maand. Iedere maan­dag­avond van 20.00 tot 22.00 uur wordt er in de kerk geoefend.

 

Dirigent:
vacant
Organist:
Dhr. J. van der Pauw
Voor­zit­ter:
Mw. I. van IJzeren 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl