link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gun Maria ter Weghe een waardig onderdak

Bij gelegen­heid van het feest van Maria ter Weghe op 18 ok­to­ber 2017 hebben we een speciale actie voor een waar­dig onder­dag voor onze Maria ter Weghe.

Wordt vriend van de Barnabas­kerk in Haas­trecht voor € 50 of € 100 per jaar. Stort uw gift op reke­ning­num­mer NL10 RABO 0191 9790 74 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haas­trecht. Dit kunt u laten registreren als perio­dieke gift van­wege het belas­tingvoor­deel. Zie ook de pagina Doneren.

In 2016 is de kerk gron­dig gerestaureerd: nieuwe palen in de grond en herstel van de kap met bestrij­ding van de boktor. De totale kosten van deze res­tau­ra­tie waren € 630.000,-

Deze bede­vaarts­kerk sinds het jaar 1647 willen we graag in stand hou­den!

Bezoek onze mooie kerk:

  • op zon­dag, met de vie­ring van de Eucha­ris­tie om 11.00 uur
  • met uw pa­ro­chie of met een groep, met een dagje uit
  • op het feest van Maria ter Weghe op 18 ok­to­ber


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl