link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Misintentie

Misintentie

Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dier­ba­ren. En het is goed dat we in de pa­ro­chie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hiervoor kunt u een mis­in­ten­tie opgeven voor een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Het offer van Christus dat in de Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De intenties worden in de mis voor­ge­le­zen.
U kunt mis­in­ten­ties opgeven voor een zon­dagsmis en voor een doordeweekse mis.

Stipendium

Voor een (mis)intentie wordt een vergoe­ding gevaagd van € 10,- (stipendium). Als u wilt dat de intentie in het pa­ro­chieblad wordt ge­pu­bli­ceerd, moet u deze op tijd opgeven. Houdt u rekening met de datum van het ver­schij­nen van het pa­ro­chieblad. Mocht u te laat zijn met het opgeven van een mis­in­ten­tie, dan kan deze nog wel in de viering gelezen worden.

U kunt uw mis­in­ten­ties door­ge­ven per e-mail.
U kunt per­soon­lijk de mis­in­ten­tie door­ge­ven op de pastorie. Schriftelijk is ook mogelijk door uw intentie op een briefje te noteren en samen met het geld­be­drag (stipendium) in een enveloppe te deponeren in de brievenbus (graag ook de afzender met telefoon­num­mer noteren voor als er ondui­de­lijk­he­den zijn). 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl