link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mothers Prayers - Biddende Moeders

Mothers Prayers - Biddende Moeders

‘Biddende Moeders’, moe­ders die bid­den voor hun kin­de­ren, is in Engeland ontstaan (nov. 1995) en heeft zich snel over de wereld verspreid (contacten in meer dan 80 lan­den). In ok­to­ber 2002 is het in Neder­land van start gegaan. ‘Biddende Moeders’ heeft de goed­keu­ring, steun en zegen van chris­te­lijke lei­ders uit alle Kerken en kerk­ge­meen­schappen. Er zijn nu duizen­den groepen over de wereld. Om de twee weken komen in Haas­trecht, op vrij­dag­mor­gen na de eucha­ris­tie en lau­den, bid­dende moe­ders bijeen.

Wat is er nu zo bij­zon­der aan ‘Biddende Moeders’?

We bid­den toch al voor onze kin­de­ren? Inder­daad, gelo­vi­ge ouders, zullen altijd voor hun kin­de­ren bid­den. Maar is het niet zo dat wij, na het bid­den, ons nog steeds zorgen maken en ons­zelf afvragen wat we kunnen doen? Feite­lijk geven we vaak met de éne hand het probleem aan God en nemen we het met de andere hand weer terug.

Tijdens de gebeds­bij­een­komsten wor­den de namen van de kin­de­ren, die op een rond papiertje ge­schre­ven staan, sym­bo­li­sch in een mandje aan de voet van het kruis gelegd. We ver­trouwen onze kin­de­ren en problemen aan Hem toe…en laten ze ook bij Hem.

We voelen ons ge­sterkt in de zeker­heid dat duizen­den andere ‘Biddende Moeders’ met ons mee bid­den.

In­for­ma­tie: Monique Stouthart, (0182) 35 73 74, mstouthart@kerkmail.nl 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl