link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoor J.E.M. van der Mee

De pas­to­rale zorg is door onze bis­schop toe­ver­trouwd aan pastoor J.E.M. van der Mee. Hij is 4 april 1961 geboren in Leidschen­dam en pries­ter gewijd 9 no­vem­ber 1985. Sinds 1 de­cem­ber 1988 is hij pastoor in de Bar­tho­lo­meus­pa­ro­chie te Schoon­hoven, en sinds 1997 ook in de St. Barnabas­pa­ro­chie te Haast­recht.

Met een leef­tijd van 27 jaar was pastoor Van der Mee bij zijn aan­stel­ling in de Bar­tho­lo­meus­paro­chie de jongste pastoor van Neder­land. Eerder was hij werk­zaam in Alphen aan den Rijn, Hellevoetsluis en Bleiswijk. Samen met de pastoor kwam Zr. Ludovica Luyben in de pastorie wonen. Die ver­zorgde de eerste jaren de huis­hou­ding. Daarna werd dat door anderen over­ge­no­men.

Op 1 de­cem­ber 2013 hebben we met de pastoor gevierd dat hij 25 jaar pastoor is van de bartholomeus­paro­chie in Schoon­hoven. We hopen hem nog vele jaren als herder in ons mid­den te mogen hebben.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl