link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hulp - Parochiële Caritas Instelling

Hulp - Parochiële Caritas Instelling

Het kan zijn dat u vragen heeft op het gebied van geloof, sacramenten, kerk of anders. U kunt daarover contact opnemen met de pastoor. Ook als u een per­soon­lijk gesprek wilt hebben met de pastoor, of bezoek vanuit de parochie wilt ontvangen, kunt u zich tot de pastoor wenden.

Financiële noodhulp

De parochies hebben gezamenlijk een Parochiële Caritas Instelling, PCI. Deze biedt financiële steun in in­di­vi­duele gevallen van nood.

Heeft u financiële hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de pastoor.

Steun

Wilt u de PCI steunen, maak dan uw bijdrage over naar:

NL48 RABO 0133 2559 48
t.n.v. P.C.I. Haastrecht - Schoon­hoven o.v.v. GIFT

Hartelijk dank 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl