link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Privacy

In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsge­ge­vens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Veror­dening Gegevens­bescher­ming) genoemd. De rooms-katho­lie­ke kerk heeft een regle­ment over hoe om te gaan met persoons­gegevens en privacy in pa­ro­chies:

Preventiebeleid

Verder ver­wij­zen we hierbij naar de in­for­ma­tie­pa­gina van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie omtrent preventiebeleid. Onze pa­ro­chie volgt het beleid van de bis­schop­pen van de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land.

Contact

Als u vragen heeft over het beleid omtrent per­soons­ge­ge­vens of een klacht heeft over publi­da­dig van privacy-gevoelige in­for­ma­tie, neemt u dan contact met ons op. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl