link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Restauratie Bartholomeuskerk Schoonhoven

Restauratie Bartholomeuskerk Schoonhoven

Hier komt de in­for­ma­tie over de res­tau­ra­tie van de glas-in-loodramen.

Bankreke­ning­num­mer res­tau­ra­tie­fonds

IBAN reke­ning­num­mer: NL97 RABO 0305 4888 48
t.n.v. R.K. Pa­ro­chie H. Bar­tho­lo­meus

Als u regel­ma­tig een bedrag doneert, kunt u het laten registreren als perio­dieke gift van­wege het belas­tingvoor­deel. Zie ook de pagina Doneren. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl